Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2022. évi határozatai

1/2022. (I. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
 2/2022. (I. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
 3/2022. (I. 12.) a TOP_Plusz-1.2.1-21 - "Élhető települések" című felhíváson való részvételről
 4/2022. (I. 12.) együttműködési megállapodásról
 5/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
 6/2022. (I. 12.) a polgármester illetményének megállapításáról
 7/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
 8/2022. (I. 12.) a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
 9/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
10/2022.(I. 12.) a polgármester költségtérítésének megállapításáról
11/2022. (I. 12.) közmeghallgatás meghirdetéséről
12/2022. (I. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
13/2022. (I. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
14/2022. (I. 12.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról [módosította a 107/2022. (III. 29.) képviselő-testületi határozat]
15/2022. (I. 12.) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjra történő javaslattételről
16/2022. (I. 12.) Ivanics Tamás képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
17/2022. (I. 12.) Ivanics Tamás képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
18/2022. (I. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
19/2022. (I. 25.) a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
20/2022. (I. 25.) polgármesteri tájékoztatóról
21/2022. (I. 25.) az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
22/2022. (I. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáró
23/2022. (I. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
24/2022. (I. 25.) vállalkozási szerződés megkötéséről
25/2022. (I. 25.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
26/2022. (I. 25.) Semmelweis utcai régi szeméttelepen történő legeltetéséről
27/2022. (I. 25.) elhasználódott vagyontárgy selejtezéséről
28/2022. (I. 25.) a Humánügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
29/2022. (I. 25.) a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
30/2022. (I. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
31/2022. (I. 25.) a polgármester 2021. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról 
32/2022. (I. 25.) a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
33/2022. (I. 25.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
34/2022. (I. 25.) a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
35/2022. (I. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
36/2022. (I. 25.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról 
37/2022. (I. 25.) a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
38/2022. (I. 25.) ingatlan értékesítéséről
39/2022. (II. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
40/2022. (II. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
41/2022. (II. 3.) a település nevének használatához történő hozzájárulásról
42/2022. (II. 3.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyásáról
43/2022. (II. 3.) gépjármű értékesítéséről
44/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Közösségi terek fejlesztése" című pályázaton való részvételről
45/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Óvodai játszóudvar, közterületi-játszóterek fejlesztése" című pályázaton való részvételről
46/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" című pályázaton való részvételről
47/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása" című pályázaton való részvételről
48/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítás" című pályázaton való részvételről
49/2022. (II. 3.) az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázaton való részvételről
50/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Kommunális eszköz beszerzése" című pályázaton való részvételről
51/2022. (II. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
52/2022. (II. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
53/2022. (II. 16.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról
54/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról
55/2022. (II. 15.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
56/2022. (II. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
57/2022. (II. 15.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi likviditási tervéről
58/2022. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi likviditási tervéről
59/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi likviditási tervéről
60/2022. (II. 15.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi likviditási tervéről
61/2022. (II. 15.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 256/2022. (IX. 27.) és a 148/2023. (V. 30.) képviselő-testületi határozat]
62/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 255/2022. (IX. 27.) és a 147/2023. (V. 30.) képviselő-testületi határozat]
63/2022. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 257/2022. (IX. 27.) és a 149/2023. (V. 30.) képviselő-testületi határozat]
64/2022. (II. 22.) jegyzőkönyvhitelesítő megválasztásáról
65/2022. (II. 22.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
66/2022. (II. 22.) óvodai beirítás időpontjának meghatározásáról
67/2022. (II. 22.) megbízási szerződés felülvizsgálatáról
68/2022. (II. 22.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
69/2022. (II. 22.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021.évi költségvetéséről szóló 27/2021 (II.16.) határozat módosításáról
70/2022. (II. 22.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költsétvetéséről szóló 28/2021. (II.16.) határozat módosításáról 
71/2022. (II. 22.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségének teljesítéséről
72/2022. (II. 22.) a Magyar Falu Program "Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról 
73/2022. (II. 22.) 259/2021. (XI.23.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
74/2022. (II. 22.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
75/2022. (II. 22.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
76/2022. (II. 22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
napirendről való levételről
77/2022. (II. 22.) napirendről való levételről
78/2022. (II. 22.) Dr. Markó Bodor Adrienne háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
79/2022. (II. 22.) a "GYÓGY-LAK" Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
80/2022. (III. 3.) jegyzőkönyvhitelesítő megválasztásáról
81/2022. (III. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
82/2022. (III. 3.) irodabútorok beszerzéséről
83/2022. (III. 3.) határozat hatályon kívül helyezésről
84/2022. (III. 3.) Csereszerződés és telekalakítási megállapodás jóváhagyásáról
85/2022. (III. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
86/2022. (III. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
87/2022. (III. 29.) a Lila Akác Alapítvány 2021. évi feladatellátásáról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
88/2022. (III. 29.) a Sonima Kft. ingatlan vásárlási szándékáról
89/2022. (III. 29.)  a 74/2009. (III.31.) határozat hatályon kívül helyezéséről
90/2022. (III. 29.) terület rendezésről
91/2022. (III. 29.) földrészlet értékesítéséről
92/2022. (III. 29.) ingatlan értékesítéséről
93/2022. (III. 29.) a 1055/2 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről [módosította a 243/2022. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat]
94/2022. (III. 29.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi munkatervének jóváhagyásáról
95/2022. (III. 29.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
96/2022. (III. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
97/2022. (III. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda- Mini Bölcsőde 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
98/2022. (III. 29.) a BAK - Bodajki Szolgáltató és kereskedelmi Kft. 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
99/2022. (III. 29.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
100/2022. (III. 29.)  a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2021. évi közszolgáltatói tevékenységről
101/2022. (III. 29.)  az intézményi térítési díjakról szóló tájékoztatóról
102/2022. (III. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
103/2022. (III. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
104/2022. (III. 29.) a Hopavill-Szer Kft. helyiségbérleti kérelméről
105/2022. (III. 29.) helyiségbérleti megállapodásról
106/2022. (III. 29.) elhasználódott vagyontárgy selejtezéséről
107/2022. (III. 29.) a 14/2022. (I. 12.) határozat módosításáról
108/2022. (III. 29.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés megkötéséről
109/2022. (IV.6.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
110/2022. (IV.6.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
111/2022. (IV.6.) a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma nyílt pályázatán való részvételről
112/2022. (IV.26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
113/2022. (IV.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
114/2022. (IV.26.) a település 2021. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
115/2022. (IV.26.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
116/2022. (IV.26.)  feladat-ellátási szerződés módosításáról
117/2022. (IV.26.) megbízási szerződés módosításáról
118/2022. (IV.26.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
119/2022. (IV.26.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
120/2022. (IV.26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
121/2022. (IV.26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
122/2022. (IV.26.) a 114/ 2021. (VI.29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
123/2022. (IV.26.) a bodajki 1276 hrsz-ú közterület elnevezéséről
124/2022. (IV.26.) a bodajki 0207/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről
125/2022. (IV.26.) a kiépviselő-testület 2022. évi munkatervének módosításáról
126/2022. (IV.26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
127/2022. (IV.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
128/2022. (IV.26.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
129/2022. (IV.26.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
130/2022. (V.30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
131/2022. (V.30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
132/2022. (V.30.) a Bak Kft. 2022. évi normamódosítási javaslatának elfogadásáról
133/2022. (V.30.) napirendről való levételről
134/2022. (V.30.) a Bak Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
135/2022. (V.30.) a Bodajkért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
136/2022. (V.30.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
137/2022. (V.30.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
138/2022. (V.30.) a 93/2022 (III.29.) határozat módosításáról
139/2022. (V.30.) feladat-ellátási szerződés módosításáról
140/2022. (V.30.) a fogorvosi szolgálat 2021. évi működéséről szóló tájékozatóról
141/2022. (V.30.) előzetes tulajdonosi hozzájárulásról
142/2022. (V.30.) a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
143/2022. (V.30.) a Vasútállomás 1. szám allati társasházzal kapcsolatos kérelemről szóló tájékoztatóról
144/2022. (V.30.) a könyvtár működésével kapcsolatos bejelentésről
145/2022. (V.30.) munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
146/2022. (V.30.) napirendről való levételről
147/2022. (V.30.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
148/2022. (V.30.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (II.16.) határozat módosításáról
149/2022. (V.30.) az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról 
150/2022. (V.30.) a környezetvédelmi alap 2021. évi határozata
151/2022. (V.30) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
152/2022. (V.30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költésgvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról 
153/2022. (V.30.) az adóztatásról szóló beszámolóról
154/2022. (V.30.) a 176/2014 (VIII.13.) határozat hatályon kivül helyezéséről 
155/2022. (V.30.) a nem lakáscélú helyiségek bérletének szabályozásáról [módosította a 246/2022. (IX. 27.) és a 166/2023. (V.30.) képviselő-testületi határozat]
156/2022. (V.30.) Móri Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának XVIII. számú módosításáról
157/2022. (V.30.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásról szóló átfogó értékeléséről 
158/2022. (V.30.)  a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének befejezéséről szóló tájékoztatóról 
159/2022. (V.30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
160/2022. (V.30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
161/2022. (V.30.) a településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv főépítészi értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 
162/2022. (V.30.) a 181 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről
163/2022. (V.30.) a 0249/19 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről 
164/2022. (V.30.) az 1055/3 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről 
165/2022. (V.30.) projekt-előkészítő tanulmány előkészítéséről 
166/2022. (V.30.) koncepció terv előkészítéséről 
167/2022. (V.30.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról 
168/2022. (V.30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
169/2022. (V.30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
170/2022. (V.30.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 
171/2022. (V.30.) Wurczinger Lóránt polgármestert érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
172/2022. (VI.9.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
173/2022. (VI.9.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
174/2022. (VI.9.) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettervezésének elfogadásához való hozzájárulás
175/2022. (VI. 9.) a TOP_ Plusz-1.1.1-21- "Helyi gazdaságfejlesztés" című felhíváson való részvételről
176/2022. (VI.16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
177/2022. (VI.16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
178/2022. (VI.16.) megállapodás megszűntetéséről
179/2022. (VI.16.) ingatlan használatba adásáról
180/2022. (VI.16.) óvodavezetői pályázat meghírdetéséről
181/2022. (VI. 16.) projekt-előkészítő tanulmány 
182/2022. (VI. 16.) projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
183/2022. (VI. 16.) közbeszerzési tevékenység ellátásról
184/2022. (VI. 16.) tájépítészeti tervező kiválasztársáról 
185/2022. (VI. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
186/2022. (VI. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
187/2022. (VI. 28.) a VP6-19.2.1.-1-813-17 - "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" című felhíváson való részvételről [visszavonta a 12/2023. (I. 31.) képviselő-testületi határozat]
188/2022. (VI.28.) a Bodajki Sakk Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
189/2022. (VI.28.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
190/2022. (VI. 28.) a Bodajk Sportegyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
191/2022. (VI. 28.) fenntartói kezdeményezésről
192/2022. (VI. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának jóváhagyásáról
193/2022. (VI. 28.) vállalkozói szerződés megkötéséről
194/2022. (VI. 28.) megállapodás megszüntetéséről
195/2022. (VI. 28.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által KSZR-ben végzett 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
196/2022. (VI. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
197/2022. (VI. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
198/2022. (VI. 28.) kiviteli tervek elkészítőjének kiválasztásáról
199/2022. (VI. 28.) út tulajdonjogának átadásáról
200/2022. (VI. 28.) közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről
201/2022. (VI. 28.) napirendről való levételről
202/2022. (VI. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
203/2022. (VI. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
204/2022. (VI. 30.) a TOP_Plusz - 1.1.3-21 - "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" című felhíváson való részvételről
205/2022. (VII. 1.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
206/2022. (VII. 1.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
207/2022. (VII. 21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
208/2022. (VII. 21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
209/2022. (VII. 21.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról
210/2022. (VII. 21.) napirendről való levételről
211/2022. (VII. 21.) a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
212/2022. (VII. 21.) a Bak Kft. 2022. évi normamódosítási javaslatának elfogadásáról szóló 132/2022. (V. 30.) határozat kiegészítéséről
213/2022. (VII. 21.) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotásáról
214/2022. (VIII. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
215/2022. (VIII. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
216/2022. (VIII. 29.) főépítészi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról
217/2022. (VIII. 29.) használati megállapodás megszüntetéséről
218/2022. (VIII. 29.) ingatlanra vonatkozó tulajdonjog elismeréséről
219/2022. (VIII. 29.) tervezői vállalkozási szerződés módosításáról
220/2022. (VIII. 29.) a malom épület generál tervezőjének kiválasztásáról
221/2022. (VIII. 29.) víziközmű integrációban történő részvételről
222/2022. (VIII. 29.) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
223/2022. (VIII. 29.) szociális célú tűzifa támogatásról
224/2022. (VIII. 29.) energiaköltségek pénzügyi hatásairól szóló tájékoztatóról
225/2022. (VIII. 29.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
226/2022. (IX. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
227/2022. (IX. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
228/2022. (IX. 14.) az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről [visszavonta a 259/2022. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat]
229/2022. (IX. 14.) víziközmű vagyon átadásáról
230/2022. (IX. 14.) Dr. Markó-Bodor Adrienne háziorvossal kötött feladatellátási szerződés módosításáról
231/2022. (IX. 14.) a "GYÓGY-LAK" Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosításáról
232/2022. (IX. 14.) közvilágítási költségmegtakarításról
233/2022. (IX. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
234/2022. (IX. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
235/2022. (IX. 27.) a BAK Kft. 2022. I. féléves gazdálkodásáról
236/2022. (IX. 27.) tűzjelző rendszer felújításáról
237/2022. (IX. 27.) a Bodajki Általános Iskola kérelméről
238/2022. (IX. 27.) a Boldog Gizella Óvoda kérelméről
239/2022. (IX. 27.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
240/2022. (IX. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
241/2022. (IX. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évi munkatervének véleményezéséről
242/2022. (IX. 27.) településrendezési terv módosítására
243/2022. (IX. 27.) a 93/2022. (III. 29.) határozat módosításáról
244/2022. (IX. 27.) a 293/109 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó garázshelyekről
245/2022. (IX. 27.) ingatlan értékesítésről
246/2022. (IX. 27.) a 155/2022. (V. 30.) határozat módosításáról
247/2022. (IX. 27.) a Dózsa György utca és Petőfi Sándor utca felújítása kivitelezőjének kiválasztásáról
248/2022. (IX. 27.) a Dózsa György utca és Petőfi Sándor utca felújításához kapcsolódo műszaki ellenőr kiválasztsáról
249/2022. (IX. 27.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
250/2022. (IX. 27.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
251/2022. (IX. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
252/2022. (IX. 27.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
253/2022. (IX. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
254/2022. (IX. 27.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
255/2022. (IX. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről szóló 62/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
256/2022. (IX. 27.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetéséről szóló 61/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
257/2022. (IX. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 63/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
258/2022. (IX. 27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról
259/2022. (IX. 27.) a 228/2022. (IX. 14.) határozat visszavonásáról
260/2022. (IX. 27.) a I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
261/2022. (IX. 27.) megbízási szerződés felülvizsgálatáról
262/2022. (IX. 27.) az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
263/2022. (IX. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
264/2022. (IX. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
265/2022. (X. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
266/2022. (X. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
267/2022. (X. 25.) a Művészetért Közalapítvány 2021/2022. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
268/2022. (X. 25.) kerékpárúttal kapcsolatos kérelemről
269/2022. (X. 25.) településrendezési eszközök tervezőjének kiválasztásáról
270/2022. (X. 25.) a 242/2022. (IX. 27.) határozat hatályon kívül helyezéséről
271/2022. (X. 25.) településrendezési eszközök módosításáról  [módosította a 80/2023. (III. 21.) képviselő-testületi határozat]
272/2022. (X. 25.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
273/2022. (X. 25.) gyermekek és idősek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
274/2022. (X. 25.) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettervezetének elfogadásához való hozzájáru
275/2022. (X. 25.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
276/2022. (X. 25.) Bodajk Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepció 2022-2025 meghatározásáról
277/2022. (X. 25.) Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi szolgáltatási díjairól
278/2022. (X. 25.) az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
279/2022. (X. 25.) közlekedési rend megváltoztatásáról
280/2022. (X. 25.) napirendről való levételről
281/2022. (X. 25.) pályázati részvétel támogatásáról
282/2022. (X. 25.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évi munkatervének módosításáról
283/2022. (X. 25.) autóbusz útvonalának módosításáról
284/2022. (X. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán környezetrendezésről
285/2022. (X. 25.) vállakozói szerződés módosításáról
286/2022. (X. 25.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
287/2022. (X. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
288/2022. (X. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
289/2022. (XI. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
290/2022. (XI. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
291/2022. (XI. 29.) ingatlanok cseréjéről
292/2022. (XI. 29.) a 146 és 148 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
293/2022. (XI. 29.) forgalmi rend megváltoztatásáról
294/2022. (XI. 29.) a BAK Kft. 2023. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
295/2022. (XI. 29.) konyhai eszközök beszerzéséről 
296/2022. (XI. 29.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
297/2022. (XI. 29.) a BAK Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
298/2022. (XI. 29.) napirendről való levételről
299/2022. (XI. 29.) a Bodajk TV üzemeltetésére pályázat kiírásáról
300/2022. (XI. 29.) a Hegyalja utcai árok javítási munkáiról
301/2022. (XI. 29.) vagyongazdálkodási tervről
302/2022. (XI. 29.) a 2023. évi ellenőrzési tervről
303/2022. (XI. 29.) Bodajk Város Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervéről
304/2022. (XI. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
305/2022. (XI. 29.) a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
306/2022. (XI. 29.) babaérkezési települési támogatással kapcsolatos megbízásról
307/2022. (XI. 29.) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettervezetének elfogadásához való hozzájárulásról
308/2022. (XI. 29.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
309/2022. (XI. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
310/2022. (XI. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
311/2022. (XI. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
312/2022. (XI. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
313/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
314/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
315/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
316/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
317/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
318/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
319/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
320/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
321/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
322/2022. (XI. 29.) a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
323/2022. (XII. 13.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
324/2022. (XII. 13.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
325/2022. (XII. 13.) a 181 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről [visszavonta a 20/2023. (I. 31.) képviselő-testületi határozat]
326/2022. (XII. 13.) a fölhaszonbérleti díjak módosításáról szóló 378/2019. (XII. 10.) határozat felülvizsgálatáról szóló 385/2019. (XII. 17.) határozat módosításáról
327/2022. (XII. 13.) földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
328/2022. (XII. 13.) helyiséghasználati megállapodások megkötéséről
329/2022. (XII. 13.) 272/2022. (X. 25.) határozat hatályon kívül helyezéséről
330/2022. (XII. 13.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
331/2022. (XII. 13.) a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
332/2022. (XII. 13.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
333/2022. (XII. 13.) elhasználódott vagyontárgy selejtezéséről
334/2022. (XII. 13.) Bodajk Város Környezetvédelmi Programjának elkészítéséről
335/2022. (XII. 13.) a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
336/2022. (XII. 13.) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
337/2022. (XII. 13.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
338/2022. (XII. 13.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
339/2022. (XII. 13.) a Bodajk TV üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
340/2022. (XII. 13.) az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
341/2022. (XII. 13.) közmeghallgatás meghirdetéséről
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu