Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2022. évi határozatai

 1/2022. (I. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
 2/2022. (I. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
 3/2022. (I. 12.) a TOP_Plusz-1.2.1-21 - "Élhető települések" című felhíváson való részvételről
 4/2022. (I. 12.) együttműködési megállapodásról
 5/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
 6/2022. (I. 12.) a polgármester illetményének megállapításáról
 7/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
 8/2022. (I. 12.) a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
 9/2022. (I. 12.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
10/2022.(I. 12.) a polgármester költségtérítésének megállapításáról
11/2022. (I. 12.) közmeghallgatás meghirdetéséről
12/2022. (I. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
13/2022. (I. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
14/2022. (I. 12.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról
15/2022. (I. 12.) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjra történő javaslattételről
16/2022. (I. 12.) Ivanics Tamás képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
17/2022. (I. 12.) Ivanics Tamás képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
18/2022. (I. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
19/2022. (I. 25.) a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
20/2022. (I. 25.) polgármesteri tájékoztatóról
21/2022. (I. 25.) az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
22/2022. (I. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáró
23/2022. (I. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
24/2022. (I. 25.) vállalkozási szerződés megkötéséről
25/2022. (I. 25.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
26/2022. (I. 25.) Semmelweis utcai régi szeméttelepen történő legeltetéséről
27/2022. (I. 25.) elhasználódott vagyontárgy selejtezéséről
28/2022. (I. 25.) a Humánügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
29/2022. (I. 25.) a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
30/2022. (I. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
31/2022. (I. 25.) a polgármester 2021. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról 
32/2022. (I. 25.) a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
33/2022. (I. 25.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
34/2022. (I. 25.) a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
35/2022. (I. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
36/2022. (I. 25.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról 
37/2022. (I. 25.) a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
38/2022. (I. 25.) ingatlan értékesítéséről
39/2022. (II. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
40/2022. (II. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
41/2022. (II. 3.) a település nevének használatához történő hozzájárulásról
42/2022. (II. 3.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyásáról
43/2022. (II. 3.) gépjármű értékesítéséről
44/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Közösségi terek fejlesztése" című pályázaton való részvételről
45/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Óvodai játszóudvar, közterületi-játszóterek fejlesztése" című pályázaton való részvételről
46/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" című pályázaton való részvételről
47/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása" című pályázaton való részvételről
48/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítás" című pályázaton való részvételről
49/2022. (II. 3.) az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázaton való részvételről
50/2022. (II. 3.) a Magyar Falu Program keretében a "Kommunális eszköz beszerzése" című pályázaton való részvételről
51/2022. (II. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
52/2022. (II. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
53/2022. (II. 16.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról
54/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról
55/2022. (II. 15.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
56/2022. (II. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
57/2022. (II. 15.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi likviditási tervéről
58/2022. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi likviditási tervéről
59/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi likviditási tervéről
60/2022. (II. 15.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi likviditási tervéről
61/2022. (II. 15.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének megalkotásáról
62/2022. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének megalkotásáról
63/2022. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének megalkotásáról
64/2022. (II. 22.) jegyzőkönyvhitelesítő megválasztásáról
65/2022. (II. 22.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
66/2022. (II. 22.) óvodai beirítás időpontjának meghatározásáról
67/2022. (II. 22.) megbízási szerződés felülvizsgálatáról
68/2022. (II. 22.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
69/2022. (II. 22.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021.évi költségvetéséről szóló 27/2021 (II.16.) határozat módosításáról
70/2022. (II. 22.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költsétvetéséről szóló 28/2021. (II.16.) határozat módosításáról 
71/2022. (II. 22.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségének teljesítéséről
72/2022. (II. 22.) a Magyar Falu Program "Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" cymű projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról 
73/2022. (II. 22.) 259/2021. (XI.23.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
74/2022. (II. 22.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
75/2022. (II. 22.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
76/2022. (II. 22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
napirendről való levételről
77/2022. (II. 22.) napirendről való levételről
78/2022. (II. 22.) Dr. Markó Bodor Adrienne háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
79/2022. (II. 22.) a "GYÓGY-LAK" Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
80/2022. (III. 3.) jegyzőkönyvhitelesítő megválasztásáról
81/2022. (III. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
82/2022. (III. 3.) irodabútorok beszerzéséről
83/2022. (III. 3.) határozat hatályon kívül helyezésről
84/2022. (III. 3.) Csereszerződés és telekalakítási megállapodás jóváhagyásáról
85/2022. (III. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
86/2022. (III. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
87/2022. (III. 29.) a Lila Akác Alapítvány 2021. évi feladatellátásáról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
88/2022. (III. 29.) a Sonima Kft. ingatlan vásárlási szándékáról
89/2022. (III. 29.)  a 74/2009. (III.31.) határozat hatályon kívül helyezéséről
90/2022. (III. 29.) terület rendezésről
91/2022. (III. 29.) földrészlet értékesítéséről
92/2022. (III. 29.) ingatlan értékesítéséről
93/2022. (III. 29.) a 1055/2 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről
94/2022. (III. 29.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi munkatervének jóváhagyásáról
95/2022. (III. 29.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
96/2022. (III. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
97/2022. (III. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda- Mini Bölcsőde 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
98/2022. (III. 29.) a BAK - Bodajki Szolgáltató és kereskedelmi Kft. 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
99/2022. (III. 29.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
100/2022. (III. 29.)  a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2021. évi közszolgáltatói tevékenységről
101/2022. (III. 29.)  az intézményi térítési díjakról szóló tájékoztatóról
102/2022. (III. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
103/2022. (III. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
104/2022. (III. 29.) a Hopavill-Szer Kft. helyiségbérleti kérelméről
105/2022. (III. 29.) helyiségbérleti megállapodásról
106/2022. (III. 29.) elhasználódott vagyontárgy selejtezéséről
107/2022. (III. 29.) a 14/2022. (I. 12.) határozat módosításáról
108/2022. (III. 29.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés megkötéséről
109/2022. (IV.6.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
110/2022. (IV.6.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
111/2022. (IV.6.) a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma nyílt pályázatán való részvételről
112/2022. (IV.26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
113/2022. (IV.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
114/2022. (IV.26.) a település 2021. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
115/2022. (IV.26.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
116/2022. (IV.26.)  feladat-ellátási szerződés módosításáról
117/2022. (IV.26.) megbízási szerződés módosításáról
118/2022. (IV.26.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
119/2022. (IV.26.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
120/2022. (IV.26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
121/2022. (IV.26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
122/2022. (IV.26.) a 114/ 2021. (VI.29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
123/2022. (IV.26.) a bodajki 1276 hrsz-ú közterület elnevezéséről
124/2022. (IV.26.) a bodajki 0207/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről
125/2022. (IV.26.) a kiépviselő-testület 2022. évi munkatervének módosításáról
126/2022. (IV.26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
127/2022. (IV.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
128/2022. (IV.26.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
129/2022. (IV.26.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu