Telefon: 22/410-001

Bodajk

Bodajk Város Településképi rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu