Telefon: 22/410-001

Bodajk

Bodajk Város Településképi Arculati Kézikönyve

 


NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET
 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozásához. A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásánál fontos, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.
 
A fentieknek megfelelően Bodajk Város Önkormányzat lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá. Véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a bodajkpm@t-online.hu címre küldheti meg.
 
Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.
 


 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu