Telefon: 22/410-001

Bodajk

JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

Polgármesteri határozatok:
 
1. hullám: 2020. március 11. napjától 2020. június 18. napjáig 
 • 1/2020 (III. 15.) rendkívüli szünet elrendeléséről 
 • 2/2020 (III. 16.) rendkívüli szünet elrendeléséről 
 • 3/2020 (III. 16.) Bodajki Polgármesteri Hivatal működésének szabályairól 
 • 4/2020 (III. 18.) a hatósági házi karantéba helyezett és a 70. életévüket betöltött személyek ellátásáról 
 • 5/2020 (III. 18.) közösségi, közművelődési és sportcélú ingatlanok látogatása és használata tilalmáról 
 • 6/2020. (IV.1.) képviselő-testületi határozatok megerősítéséről 
 • 7/2020. (IV.1.) a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörének ellátásáról 
 • 8/2020. (IV.1.) a Humánügyi Bizottság határozatainak megerősítéséről 
 • 9/2020. (IV.1.) a képviselő-testület márciusi soros ülélésének elmaradásáról 
 • 10/2020. (IV.1.) Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 • 11/2020. (IV.1.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 • 12/2020. (IV.1.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 • 13/2020. (IV.1.) a BAK - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 • 14/2020. (IV.1.) az önkormányzat gazdasági programjáról 
 • 15/2020. (IV.1.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat módosításáról 
 • 16/2020. (IV.1.) a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról 
 • 17/2020. (IV.1.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 • 18/2020. (IV.1.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2019. évi közszolgáltatói tevékenységéről és részletes költségelszámolásról 
 • 19/2020. (IV.1.) Fejér Megyei Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról  
 • 20/2020. (IV. 16.) a képviselő-testület áprilisi soros ülésének elmaradásáról 
 • 21/2020. (IV. 17.) a képviselő-testület 166/2019. (V. 28.) határozatának módosításáról 
 • 22/2020. (IV. 17.) a Kálvária utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról  
 • 23/2020. (IV. 17.) az elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti elismerések adományozásáról 
 • 24/2020. (IV. 17.)  "Bodajk Város Önkormányzat" Bodajki Tó és környéke infrastrukturális felújítása" című TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése" tárgyú feltételes közbeszerzés megindításáról 
 • 25/2020. (IV. 17.) közbeszerzési ajánlattevőkről 
 • 26/2020. (IV. 17.) közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról 
 • 27/2020. (IV. 17.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
 • 28/2020. (IV. 29.) a közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról szóló 26/2020. (IV. 17.) polgármesteri határozat módosításáról 
 • 29/2020. (V. 4.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal működésének szabályairól szóló 3/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat módosításáról 
 • 30/2020. (V.7.) a "Bodajkért" Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 • 31/2020. (V.7.) a Lila Akác Alapítvány 2019. évi feladatellátásáról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról 
 • 32/2020. (V.7.) Bodajk város 2019. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 
 • 33/2020. (V.7.)  pályázaton történő részvételről 
 • 34/2020. (V. 7.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata XVIII. számú módosításáról 
 • 35.2020. (V.7.) a képviselő-testület májusi soros ülésének elmaradásáról 
 • 36/2020. (V. 13.) a 9-12. évfolyamon tanulók napi egyszeri étkezési térítési díjának megállapotásáról 
 • 37/2020. (V. 18.) közösségi, közművelődési és sportcélú ingatlanok látogatása és használata tilalmáról szóló 5/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat módosításáról 
 • 38/2020. (V. 19.) a képviselő-testület júniusi soros ülésének elmaradásáról 
 • 39/2020. (V. 20.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2020. évi likviditási tervéről 
 • 40/2020. (V. 20.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 • 41/2020. (V. 20.) a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről, Bodajk tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 • 42/2020. (V. 20.) a képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosításáról 
 • 43/2020. (V. 20.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról 
 • 44/2020. (V. 20.) földhaszonbérleti szerződés megkötéséről 
 • 45/2020. (V. 20.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2019/2020. évi munkaterve meghatározott részének felfüggesztéséről 
 • 46/2020. (V. 20.) közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 
 • 47/2020. (V. 20.) a lejárt határidejű polgármesteri határozatok végrehajtásáról 
 • 48/2020. (V. 20.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata XVIII. számú módosításáról 
 • 49/2020. (V. 20.) szám alatti lakos részére rendkívüli eseti jellegű települési támogatás megállapításáról 
 • 50/2020. (V. 20.) szám alatti lakos részére rendkívüli eseti jellegű települési támogatás megállapításáról 
 • 51/2020. (V. 20.) szám alatti lakos részére rendkívüli eseti jellegű települési támogatás megállapításáról 
 • 52/2020. (V. 22.) óvodai rendkívüli szünet megszüntetéséről 
 • 53/2020. (V.28.) a BAK Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 • 54/2020. (V. 28.) a TOP-1.2.1 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntésekről 
 • 55/2020. (V. 28.)  a Fejér Megyei Önkormányzathoz pályázat benyújtásáról 
 • 56/2020. (V. 28.) pályázaton történő részvételről 
 • 57/2020. (V. 28.) gyalogátkelőhely-csatlakozás kialakításáról 
 • 58/2020. (V. 28.) megbízási szerződés megszüntetéséről 
 • 59/2020. (V. 28.) színpadfüggöny beszerzőjének kiválasztásáról 
 • 60/2020. (V. 28.) balettszőnyeg megrendeléséről 
 • 61/2020. (V. 28.) tárgyalószékek beszerzőjének kiválasztásáról 
 • 62/2020. (V. 28.) megbízási szerződés felmondásáról 
 • 63/2020. (VI. 15.) közösségi, közművelődési és sportcélú ingatlanok látogatása és használata tilalmáról szóló 5/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat módosításáról 
 • 64/2020. (VI. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2019/2020. évi munkaterve meghatározott részének módosításáról
 • 65/2020. (VI. 17.) a képviselő-testület júniusi soros ülésének elmaradásáról szóló 38/2020. (V. 19.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
2. hullám: 2020. november 4. napjától
 
 
Fontos információk:
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
Polgármesteri tájékoztatók:
Tájékoztatók a 70. életévüket betöltött személyek részére:
Tájékoztató a fogyatékossággal élő személyek részére:

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazadnó eljárásrendről 
 
Tájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu