Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2020. évi határozatai

1/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2020. (I. 28.)  az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
4/2020. (I. 28.)  az önkormányzat által az elmúlt évben elvégzett feladatokról és következő évi tervekről szóló polgármesteri tájékoztatóról
5/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
6/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
7/2020. (I. 28.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
8/2020. (I. 28.)  Bányász lakótelep D. épület lakóinak kérelméről
9/2020. (I. 28.)   babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
10/2020. (I. 28.)  a Bodajki Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
11/2020. (I. 28.)  a Gazdasági Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
12/2020. (I. 28.)  a Humánügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
13/2020. (I. 28.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
14/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
15/2020. (I. 28.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
16/2020. (I. 28.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
17/2020. (I. 28.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2020. I. féléves tervének elfogadásáról
18/2020. (I. 28.)  gyámhatósági ellenőrzésről
19/2020. (I. 28.)  a polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
20/2020. (I. 28.)  a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
21/2020. (I. 28.)  a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
22/2020. (I. 28.)   a polgármester szabadságának igénybevételéről
23/2020. (I. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
24/2020. (I. 28.)  helyreállítási munkálatokról
25/2020. (I. 28.)  tulajdonosi hozzájárulásról
26/2020. (I. 28.)  pályázati részvétel támogatásáról
27/2020. (I. 28.)  a Szent István terem bérbeadásáról
28/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
29/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
30/2020. (I. 28.)  Baranyai Anita kérelméről
31/2020. (II. 12.)  támogató nyilatkozat kiadásáról
32/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zenei Napok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
33/2020. (II. 12.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
34/2020. (II. 12.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
35/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének megalkotásáról
36/2020. (II. 12.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének megalkotásáról
37/2020. (II. 12.)  Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi likviditási tervéről
38/2020. (II. 12.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi likviditási tervéről
39/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi likviditási tervéről
40/2020. (II. 12.)   a "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" tárgyú, TOP-1.2.1. jelű pályázat közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánításáról
41/2020. (II. 12.) a 0216/4 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezés határidejének módosításáról
42/2020. (II. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
43/2020. (II. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
44/2020. (II. 25.)  az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelését elkészítő gazdasági társaság kiválasztásáról
45/2020. (II. 25.)  az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelését elkészítő gazdasági társaság kiválasztásáról
46/2020. (II. 25.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
47/2020. (II. 25.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
48/2020. (II. 25.)  pályázati részvétel támogatásáról
49/2020. (II. 25.)  a Bodajki Református Egyházközség támogatásáról
50/2020. (II. 25.)  napirendről való levételről 
51/2020. (II. 25.)  a Bodajki Zenei Napok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
52/2020. (II. 25.)  a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról
53/2020. (II. 25.)  a 2020. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
54/2020. (II. 25.)  a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról
55/2020. (II. 25.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
56/2020. (II. 25.)  az adóztatásról szóló beszámolóról
57/2020. (II. 25.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
58/2020. (II. 25.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
59/2020. (II. 25.)  a vállalkozó szerződés 3. sz. módosításáról szóló tájékoztatóról
60/2020. (II. 25.)  a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjával kapcsolatos hozzájárulásról
61/2020. (II. 25.)  a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
62/2020. (II. 25.)  napirendről való levételről 
63/2020. (II. 25.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
64/2020. (II. 25.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu