Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2020. évi határozatai

1/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2020. (I. 28.)  az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
4/2020. (I. 28.)  az önkormányzat által az elmúlt évben elvégzett feladatokról és következő évi tervekről szóló polgármesteri tájékoztatóról
5/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
6/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
7/2020. (I. 28.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
8/2020. (I. 28.)  Bányász lakótelep D. épület lakóinak kérelméről
9/2020. (I. 28.)   babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
10/2020. (I. 28.)  a Bodajki Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
11/2020. (I. 28.)  a Gazdasági Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
12/2020. (I. 28.)  a Humánügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
13/2020. (I. 28.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
14/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
15/2020. (I. 28.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
16/2020. (I. 28.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
17/2020. (I. 28.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2020. I. féléves tervének elfogadásáról
18/2020. (I. 28.)  gyámhatósági ellenőrzésről
19/2020. (I. 28.)  a polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
20/2020. (I. 28.)  a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
21/2020. (I. 28.)  a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
22/2020. (I. 28.)   a polgármester szabadságának igénybevételéről
23/2020. (I. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
24/2020. (I. 28.)  helyreállítási munkálatokról
25/2020. (I. 28.)  tulajdonosi hozzájárulásról
26/2020. (I. 28.)  pályázati részvétel támogatásáról
27/2020. (I. 28.)  a Szent István terem bérbeadásáról
28/2020. (I. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
29/2020. (I. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
30/2020. (I. 28.)  Baranyai Anita kérelméről
31/2020. (II. 12.)  támogató nyilatkozat kiadásáról
32/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zenei Napok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
33/2020. (II. 12.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
34/2020. (II. 12.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
35/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének megalkotásáról  [módosította a 83/2021. (V. 28.) képviselő-testületi határozat]
36/2020. (II. 12.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 84/2021. (V. 28.) képviselő-testületi határozat]
37/2020. (II. 12.)  Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi likviditási tervéről
38/2020. (II. 12.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi likviditási tervéről
39/2020. (II. 12.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi likviditási tervéről
40/2020. (II. 12.)   a "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" tárgyú, TOP-1.2.1. jelű pályázat közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánításáról
41/2020. (II. 12.) a 0216/4 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezés határidejének módosításáról
42/2020. (II. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
43/2020. (II. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
44/2020. (II. 25.)  az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelését elkészítő gazdasági társaság kiválasztásáról
45/2020. (II. 25.)  az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelését elkészítő gazdasági társaság kiválasztásáról
46/2020. (II. 25.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
47/2020. (II. 25.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
48/2020. (II. 25.)  pályázati részvétel támogatásáról
49/2020. (II. 25.)  a Bodajki Református Egyházközség támogatásáról
50/2020. (II. 25.)  napirendről való levételről 
51/2020. (II. 25.)  a Bodajki Zenei Napok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
52/2020. (II. 25.)  a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról
53/2020. (II. 25.)  a 2020. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
54/2020. (II. 25.)  a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról
55/2020. (II. 25.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
56/2020. (II. 25.)  az adóztatásról szóló beszámolóról
57/2020. (II. 25.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
58/2020. (II. 25.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
59/2020. (II. 25.)  a vállalkozó szerződés 3. sz. módosításáról szóló tájékoztatóról
60/2020. (II. 25.)  a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjával kapcsolatos hozzájárulásról
61/2020. (II. 25.)  a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
62/2020. (II. 25.)  napirendről való levételről 
63/2020. (II. 25.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
64/2020. (II. 25.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
65/2020. (III. 24)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
66/2020. (III. 24)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
67/2020. (III. 24)  a TOP-1.2.1-15 számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
68/2020. (III. 24)    közbeszerzési szakértői díj elszámolásáról
69/2020. (III. 24)  a "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázatban felmerült pótfedezet rendelkezésre állásáról
70/2020. (III. 24)  napirendről való levételről
71/2020. (III. 24)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
72/2020. (VI. 29.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
73/2020. (VI. 29.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
74/2020. (VI. 29.)  közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
75/2020. (VI. 29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat módosításáról
76/2020. (VI. 29.)  a mini bölcsődével kapcsolatos tervezési munkák elkészítőjének kiválasztásáról
77/2020. (VI. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
78/2020. (VI. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
79/2020. (VI. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
80/2020. (VI. 30.)  a 35/2019. (II. 15.) határozat módosításáról
81/2020. (VI. 30.)  a 36/2019. (II. 15.) határozat módosításáról
82/2020. (VI. 30.)  a környezetvédelmi alap 2019. évi felhasználásáról szóló tájékoztatóról
83/2020. (VI. 30.)  az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
84/2020. (VI. 30.)  a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2019. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
85/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
86/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
87/2020. (VI. 30.)  a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
88/2020. (VI. 30.)  a Bodajk SE 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
89/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
90/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
91/2020. (VI. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2020. II. féléves tervének elfogadásáról
92/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
93/2020. (VI. 30.)  a Bodajki Sakk Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
94/2020. (VI. 30.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
95/2020. (VI. 30.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
96/2020. (VI. 30.)  a településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv főépítészi értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
97/2020. (VI. 30.)  az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
98/2020. (VI. 30.)  a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2019. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
99/2020. (VI. 30.)  a fogorvosi szolgálat 2019. évi működéséről szóló tájékoztatóról
100/2020. (VI. 30.)  Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
101/2020. (VI. 30.)  a polgármester cafetéria-juttatásának módosításáról
102/2020. (VI. 30.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
103/2020. (VI. 30.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
104/2020. (VI. 30.)  közműfejlesztési hozzájárulás meghatározásáról
105/2020. (VI. 30.)  főépítészi feladatok ellátásáról
106/2020. (VII. 20.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
107/2020. (VII. 20.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
108/2020. (VII. 20.)  a Törpe-Ovi Alapítvánnyal kötött megállapodás felülvizsgálatára
109/2020. (VII. 20.)  használati megállapodás megkötéséről
110/2020. (VII. 20.)  „Bodajk Város Önkormányzat "Bodajki Tó és környéke infrastrukturális felújítása" című TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzés megindításáról
111/2020. (VII. 20.)  közbeszerzési ajánlattevőkről
112/2020. (VII. 20.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
113/2020. (VII. 20.)  a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
114/2020. (VII. 20.)  Topa Attila képviselő döntéshozatalból való kizárásról
115/2020. (VII. 20.)  ingatlan bérbeadásáról
116/2020. (VII. 20.)  a Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Kft. helyiséghasznosítási kérelméről
117/2020. (VIII. 5.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
118/2020. (VIII. 5.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
119/2020. (VIII. 5.)  használati megállapodás megkötéséről
120/2020. (VIII. 5.)  tulajdonosi hozzájárulásról
121/2020. (VIII. 5.)  használati megállapodás megszüntetéséről 
122/2020. (VIII. 5.)  használati megállapodás megkötéséről 
123/2020. (VIII. 5.)  a Hopavill-Szer Kft. Helyiségbérleti kérelemről 
124/2020. (VIII. 5.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásokról
125/2020. (VIII. 5.)  a Beszerzési Szabályzat módosításáról 
126/2020. (VIII. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
127/2020. (VIII. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
128/2020. (VIII. 27.)  tulajdonosi hozzájárulásról
129/2020. (VIII. 27.)  tulajdonosi hozzájárulásról
130/2020. (VIII. 27.)  a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
131/2020. (VIII. 27.)   közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról
132/2020. (VIII. 27.)  megbízási szerződés megszüntetéséről szóló tájékoztatóról
133/2020. (VIII. 27.)  építési műszaki ellenőr kiválasztásáról
134/2020. (VIII. 27.)  szociális célú tűzifa támogatásról
135/2020. (IX. 8.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
136/2020. (IX. 8.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
137/2020. (IX. 8.)  a Bányász ltp. 16. számú ingatlan használatba adásáról
138/2020. (IX. 8.)  ingatlanhasználati megállapodásról
139/2020. (IX. 8.)  helyiségbérleti szerződés megkötéséről
140/2020. (IX. 8.)  a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
141/2020. (IX. 8.)  megbízásról
142/2020. (IX. 8.)  együttműködésről
143/2020. (IX. 8.)  az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
144/2020. (IX. 8.)  Az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési tervéről
145/2020. (IX. 8.)  beszerzés lebonyolításáról
146/2020. (IX. 8.)  a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 számú "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás - 1. rész malom épület felújítása - nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
147/2020. (IX. 8.)  a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 számú "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás - 2. rész malom épület környékének felújítása - nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
148/2020. (IX. 8.)  a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 számú "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének rendelkezésre állásáról
149/2020. (IX. 8.)   művelődésszervező munkakörre kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánításáról 
150/2020. (IX. 8.)  művelődésszervező munkakörre pályázat kiírásáról 
151/2020. (IX. 8.)  a bodajki Mária-napi búcsúhoz kapcsolódó kirakodóvásárról
152/2020. (IX. 22.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
153/2020. (IX. 22.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
154/2020. (IX. 22.)  településrendezési eszközök tervezetének elfogadásáról [hatályon kívül helyezte  a 178/2020. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat]
155/2020. (IX. 29.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
156/2020. (IX. 29.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
157/2020. (IX. 29.)  napirendről való levételről
158/2020. (IX. 29.)  a bodajki 042/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről
159/2020. (IX. 29.)  a BAK Kft. 2020. I. féléves gazdálkodásáról
160/2020. (IX. 29.)  a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
161/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Zengő Óvoda 2020/2021. nevelési évi munkatervének véleményezéséről
162/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
163/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
164/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
165/2020. (IX. 29.)  Bodajk Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
166/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (II. 12.) határozat módosításáról
167/2020. (IX. 29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat módosításáról
168/2020. (IX. 29.)  felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
169/2020. (IX. 29.)  a 2021. évi ellenőrzési tervről
170/2020. (IX. 29.)  az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
171/2020. (IX. 29.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
172/2020. (IX. 29.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
173/2020. (IX. 29.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
174/2020. (IX. 29.)  a Kert utca útburkolat felújítása kivitelezőjének kiválasztásáról
175/2020. (IX. 29.)  a Kert utca útburkolat felújítás műszaki ellenőrének kiválasztásáról
176/2020. (IX. 29.)  marketing eszközök fejlesztőjének kiválasztásáról
177/2020. (IX. 29.)  művelődésszervező munkakörre kiírt pályázat elbírálásáról
178/2020. (IX. 29.)  a képviselő-testület 154/2020. (IX. 22.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
179/2020. (IX. 29.)  településrendezési eszközök tervezetének elfogadásáról
180/2020. (X. 20.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
181/2020. (X. 20.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
182/2020. (X. 20.)  Együttműködési megállapodásról szóló tájékoztatóról
183/2020. (X. 20.)  Bodajk Város Önkormányzat a Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú "Óvodafejlesztés" című pályázat keretében "Óvodatető felújítása Bodajkon" tárgyú közbeszerzés megindításáról
184/2020. (X. 20.)  közbeszerzési ajánlattevőkről
185/2020. (X. 20.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
186/2020. (X. 20.)  a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
187/2020. (X. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
188/2020. (X. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
189/2020. (X. 27.)  gyermekek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
190/2020. (X. 27.)  időkorúak telelpülési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról 
191/2020. (X. 27.)  az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról 
192/2020. (X. 27.)  integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról 
193/2020. (X. 27.)  a 2020. évi belső ellenőrzésről 
194/2020. (X. 27.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
195/2020. (X. 27.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
196/2020. (X. 27.)  képviselő-testületi döntés megerősítéséről és nyilatkozat megtételéről 
197/2020. (X. 27.)  a Művészetért Közalapítvány 2019/2020. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról 
198/2020. (X. 27.)  használati megállapodás megkötéséről 
199/2020. (X. 27.)  a TOP-1.2.1-15.FE1-2016-00003 számú "Bodajki tó és környéke infrastrukturális felújítása" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu