Telefon: 22/410-001

Bodajk

Úrnapi körmenet

Az úrnapi körmenet a szentségi Jézus diadalútját jelzi monstranciával.
2007-07-05 18:13:39
1252-ben Lüttichenben ünnepelték az  Úrnapját először körmenettel. IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra kiterjesztette ezt az ünnepet, s úgy rendelkezett, hogy ez az ünnep a pünkösd utáni tizedik napon legyen.
A körmenet útján a négy égtáj felé állított sátrakkal (oltárokkal) találkozhatunk. Mindegyik sátornál elhangzik egy-egy evangéliumi részlet, majd a szentségi áldás után virágszirmokat hintő gyermekek után hordozzuk végig az Oltáriszentséget .
Az Eucharisztiában láthatatlanul jelen van a feltámadt Krisztus az idők végezetéig, ezzel az ünneppel kopogtatunk a hívők tudatvilágában. Arra figyelmeztettünk, hogy komolyabban kellene vennünk azt, hogy Jézus a szentáldozásban a mienk, mi pedig az övéi lehetünk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu