Telefon: 22/410-001

Bodajk

20 éves a Nyugdíjas Klub

A Nyugdíjas Klub 2007. március 31-én tartotta megalakulásának 20 éves évfordulóját a lakótelepi Ált. Iskola tornatermében. 20 év egy ember életében sem kevés idő, egy klub működéséhez még szebb, hosszabb.
2007-04-02 18:12:50
A klubtagokon kívül megtisztelte rendezvényünket a közélet több résztvevője. Így Schmidt Ferenc országgyűlési képviselő, Oszlánszki Zsolt polgármester, a képviselő testület több tagja, a megalakulást 20 évvel ezelőtt segítő, szorgalmazó, tömegszervezeti vezető, volt klubvezetők.
Bodó Józsefné köszöntő szavai után a nyugdíjas tánccsoport nyitotta meg a műsort, majd az általános iskola ének- és tánccsoportja, prózamondói követték.
Köszönjük felkészítő tanáraiknak Gutiné Fábián Katalin, Rigó Sándorné, Szászné Karmacsi Viola tanárnőknek és az egész estét kellemessé tevő Bernáth István tanár úrnak közreműködését, fáradtságát.
A klubéléetet bemutató beszámoló után Oszlánszki Zsolt polgármester úr meleg köszöntő szavakkal méltatta a Klub életét, majd a klubnak is és a klubvezetőknek is emléklapot és ajándéktárgat adott át a képviselőtestület és a saját nevében. Nem maradt el a testvérklubok köszöntője sem. Az ünnepségen megjelent a bakonycsernyei II. sz. Klub, a fehérvárcsurgói, a nagyvelegi és a Móri Nyugdíjas Klub vezetője és pár tagja is. Virágcsokrokkal, kisebb ajándékokkal kedveskedtek a klubvezetőn keresztül a tagoknak s kívántak további sikeres munkát.
Az alapító tagjaink közül azokat, akik a megalakulás óta tagjai a klubnak szintén csekély ajándékkal köszöntöttük. A rendezvényen részt vevő, Nikovics Feri bácsit, mint volt klubvezetőt is megajándékoztuk. A hivatalos ünnepség befejezéseként a BAK Kft. által készített estebédet fogyasztottuk el, mely ismételten nagyon finom és bőséges volt. Köszönjük segítőkészségüket, áldozatvállalásukat. A vacsora után természetesen nem maradhatott el a beszélgetés, a nótázás. Egy délutánra ismét sikerült feledtetni tagjainkkal a szürke hétköznapok gondjait.
Mindenkinek, aki segített abban, hogy a rendezvény létrejöhessen, maradandó élményt nyújtson, a magam és a klub valamennyi tagja nevében köszönöm!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodó Józsefné klubvezető
fotók: Salgói Rita

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu