Telefon: 22/410-001

Bodajk

Ünnepség a testületi ülés keretében

A "Köz Szolgálatáért  Érdemjel" kitüntető cím és Polgármesteri Díszoklevelek átadása
 
2007. február 27-én Oszlánszki Zsolt polgármester meghívására részt vett a testületi ülésen Dr. Gelencsér József úr, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője.
2007-02-28 19:12:20
Dr. Gelencsér József úr köszöntötte a képviselő-testületet, majd beszédében elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy Bodajkon lehet. A település közel áll a szívéhez, rokonai éltek itt, a tónál is járt többször. Bodajk nagyközség várossá nyilvánítása kapcsán elmondta, hogy támogatta a kezdeményezést, melyet felterjesztett Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési  miniszterhez.
E testületi ülés keretében került sor Nagy Istvánné, a polgármesteri hivatal ügy- kezelője számára a „Köz Szolgálatáért Érdemjel” kitüntető cím átadására, nyugdíjba vonulása és a közszolgálatban végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért. A képviselő-testület fel terjesztésére Dr. Lamperth Mónika miniszter döntött a kitüntető cím adományozásáról.
Dr. Gelencsér József hivatalvezető úr adta át a kitüntető címet egy virágcsokor kíséretében. Mindezt Oszlánszki Zsolt polgármester, dr. Nagy Gábor jegyző köszöntő szavai és a képviselő-testület  gratulációi  követték.
Az ünnepség a két Polgármesteri Díszoklevél díj átadásával folytatódott.
Ezt a képviselő-testület egy korábbi ülésén egyhangúlag szavazta meg  Wurczingerné Rézmann Zsuzsanna és Kaposi Géza, településünk képviselői számára. Bodajk lakosságáért és önkormányzatáért 1990-2006 között végzett áldozatos, lelkiismeretes munkájukért, mellyel nagymértékben hozzájárultak az önkormányzat feladatainak ellátásához.
Oszlánszki Zsolt polgármester méltatta az elmúlt 16 év munkáját, miszerint a két volt képviselő Bodajk javát esküjükhöz mérten szolgálták. A díjat Oszlánszki Zsolt polgármester, a tárgyjutalmat Almádi István alpolgármester nyújtotta át a díjazottaknak.
Dr. Gelencsér József hivatal vezető úr  és a képviselő-testület gratulált, majd a két díjazott köszönő  szavai  hangzottak  el. Az ünnepség végén Dr. Gelencsér József hivatalvezető úr megköszönte, hogy részt vehetett az ünnepi estén, további eredményes munkát kívánt az ön kormányzatnak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu