Telefon: 22/410-001

Bodajk

Két nyertes pályázat

Bodajk Nagyközség Önkormányzata két - a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács áltál kiírt - pályázatra nyújtott be pályázatot. Egyik a CÉDE pályázat, Céljellegű Decentralizált Előirányzat; másik a TEÚT pályázat, a 2007. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása   pályázat.
2007-01-20 19:12:02
Két nyertes pályázat
 
Ahogyan az a lakosság előtt is ismeretes, mára szükségessé vált a házasságkötő- és tanácskozó terem felújítása. Továbbá az évek óta folyó útfelújítási program keretében most sorra került a Feljáró út, József A. út összekötve a Hegyalja utcával burkolatának felújítása.
A CÉDE pályázat esetében a teljes kivitelezési költség 60%-a a támogatás,   40 %-a   az   önerő. A TEÚT pályázat esetében a teljes kivitelezési költség 50%-a támogatás,  50 %-a  önerő. A CÉDE pályázat teljes kivitelezési költsége 11.495.183 Ft, a TEÚT   pályázaté   11.896.560 Ft.
 
 
 
Új buszmegállók
 
Elkészültek a Május 1. utcai és a Táncsics utcai új, korszerű, szabvány buszmegállók, illetve a Május 1. utcai buszöblözet térkövezése is megtörtént. Feljáró is készült a Május 1. utcai megállónál, hogy a mozgásukban korlátozottak, az idősek és a kismamák babakocsikkal le- és felszállva az autóbuszról, fel tudjanak jutni a járdára. Mindkét buszmegállónál elhelyezésre került egy-egy hirdetőtábla annak érdekében, hogy a hirdetéseket, felhívásokat kulturált módon lehessen kifüggeszteni.
 
 
 

Közlemény
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képen látható irodában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Irodája – várhatóan augusztus hónapban – kezdi meg működését.
 
 
Oszlánszki Zsolt
polgármester
 

Elkészült a posta felújítása
 
2007. szeptember 14-én átadásra került a Bodajki Postahivatal felújított épülete.
A Magyar Posta Zrt. és Bodajk Nagyközség Önkormányzata közös összefogással újította fel a Bodajki Postát. A munkálatok 2007. július 9-én kezdődtek, és szeptember 14-én fejeződtek be.
A Magyar Posta Zrt. az épületet kívül-belül felújította, melyre az alábbi pénzeszközöket fordította: 
Tetőfelújítás, belső festés-mázolás 2006. évben:  2,4 millió Ft + ÁFA
Teljes homlokzat-felújítás, belső elektromos, szociális helyiségek építészeti és gépészeti felújítási munkái 2007. évben: 6,5 millió Ft + ÁFA
 
Önkormányzatunk a Posta épülete körüli teljes járdaszakaszt térkövezéssel látta el, mozgáskorlátozott feljárót és gépjárműparkolót alakított ki, melynek összértéke 2,7 millió Ft.
 
 
Új pihenőpark
 
Szép, új terület került kialakításra a Táncsics utcai buszmegállónál, ahol egy kis pihenőparkban nonfiguratív térplasztika, padok, kandeláberek kerültek elhelyezésre, továbbá a járdák térkövezése is megtörtént.
 

Megkezdődött a villamoshálózat  kiépítése az Újszőlőben
 

Október első hetében megkezdődött a villamoshálózat kiépítése az Újszőlőben. A megvalósítást a szőlő- és présház tulajdonosok kezdeményezték, Bodajk Nagyközség Önkormányzata felvállalta a beruházás megszervezését.
A vezetéket az ÉDÁSZ E-on Zrt. saját költségén építi ki, a bekötést kérőknek a maguk költségén kell elvégeztetni a mérőhely kialakítását. Ezzel ismét egy régen várt fejlesztés valósult meg a településen. Elkészült a Kálvária utca felújítása.
 
Közbeszerzési eljárás keretében Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2007. (VIII. 22.) számú határozatával döntött a Kálvária utca szilárd burkolatának kiépítéséről.
Egy hónap alatt készült el a Kálvária utca felújítása a Mandulás és a Hunyadi utcával összekötve. A munkálatok során 753 folyóméter út készült el. A kivitelezésért az Útéppark Bt. felelt. A teljes kivitelezési költség 20.107.632 Ft, melyet az önkormányzat a szerződés szerint 2008-ban fizet ki.
 
                                                            
Zubán Beáta

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu