Telefon: 22/410-001

Bodajk

Megalakult a képviselő-testület

Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete október 6-án tartotta alakuló ülését, melyet Hadnagy Tibor korelnök nyitott meg, majd Grószné Verebes Magdolna, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választások eredményeit.
2006-10-07 17:17:35
A képviselõk átvették megbízólevelüket és letették az esküt. A nyilvános ülésen megállapították Oszlánszki Zsolt polgármester illetményét és költségátalányát. Az alpolgármester - titkos szavazást követõen - Almádi István lett. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatának módosítására, felülvizsgálatára is sor került az ülésen. Megválasztották a bizottságok elnökeit, elnökhelyetteseit és tagjait is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zubán Beáta
Fotók: Salgói János

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu