Telefon: 22/410-001

Bodajk

Kitüntetések augusztus 20.

Augusztus 20-i ünnepségünket már nem első alkalommal a katolikus templomban ill. a zarándokudvaron tartotta meg Bodajk Nagyközség Önkormányzata a helyi egyházi vezetők részvételével és segítségével.
2005-08-23 15:53:11
Schmidt Tiborné: Közegészségügyi Díj

Kiss Jánosné: Közegészségügyi Díj

Balassa Béla:Testnevelési és Sport Díj

Szakáll Ferenc László: Közszolgálati Díj
 
 
 
 
 
 
 

Lehetne-e méltóbb helyet találni Bodajkon a katolikus teplomnál akkor, amikor Szent István királyunkra és az államalapításra emlékezünk? Hiszen királyunk, az akkor már Bodajkon álló kápolnához időnkén ki is zarándokolt. Oszlánszki Zsolt polgármester úr is megemlékezett erről az eseményről, miközben István királyunk politikai bölcsességéről nagyságáról beszélt, melyek ma is útmutatóul szolgálhatnak politikusainknak vezetőinknek.
Az ünnepséget, melyet Dreska Timea konferált, Csécsei Kinga szavalata és Lencsés Gábor gitárjátéka gazdagított. Az estén mely az új kenyér ünnepe is Molnár Károly esperes atya végezte el a szentelési szertartást.

A kenyérszentelés és a 2005-ös kitüntető címek átadása után a jelenlévők elénekelték a Szózatot. Végül az ünnepeltek fogadták a gratulációkat és jókívánságokat.
Az ünnepi események után a zarándok udvaron vendégeltek meg mindenkit a szervezők. A jó hangulatú beszélgetés mellett a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola néptáncosai szórakoztatták az egybegyülteket.
-sj-

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu