Telefon: 22/410-001

Bodajk

Évértékelés 2005.

Néhány lakossági gondolat a várossá fejlesztési koncepcióról

2005. november 2-án az a megtisztelő feladat ért, hogy Oszlánszki Zsolt polgármester úr Évértékelő beszédén részt vehettem 16 óra 30 perces kezdettel. E beszéd rendhagyó volt olyan tekintetben, hogy ezen az estén a Polgármester Úr nem „csak” a múltat, az elmúlt közel egy év eseményeit, történéseit mutatta be, hanem felvázolt egy jövőképet is.
2005-11-10 16:50:51
A Képviselő-testület felkérésére jómagamnak jutott az a megtisztelő feladat, hogy bemutathattam Bodajk nagyközség várossá fejlesztési koncepcióját. A várossá fejlesztés három fő célja: egyrészt a vezetés elé kíván menni a jövő negatív változásainak, a település-összevonásoknak, forráscsökkentéseknek. Másrészt már most olyan funkciókat (egészségügyi szakrendelések, nyugdíjasház… stb.) is felvállal Bodajk saját erőből, melyek kapcsán városi rangban igen komoly összegekhez juthat. Harmadsorban ilyen rangban nagyobb eséllyel képes megpályázni azokat a pályázati összegeket, melyekkel igen komoly nagyságrendi léptékű fejlesztéseket hajthat végbe. Az Európai Unió 2007-2012-es költségvetéséből 6 000 milliárd Euró pályázható összeg van elkülönítve különböző célokra.
A koncepció részleteit a figyelmesebb olvasók már a Bodajki Szó különszámában megtekinthették, ezért most a lelkes megnyilatkozásokat foglalnám össze néhány gondolatban.
A résztvevők egyet értettek abban, hogy a településnek be kell nyújtani a várossá fejlesztési koncepciót, hiszen csak így tud dinamikusan fejlődni településük. Többen megjegyezték, hogy a múlt bélyegét viseli Bodajk, hiszen a rendszerváltás előtti évtizedek munkáját központosító törekvések kapcsán a település nem élvezhette. Hiába volt itt bányája, dolgoztak igen keményen a helyi lakosok, mégis legfőképpen Mórt támogatta a legfelsőbb vezetés. Az a véleményem, hogy a múlt fontos és jelentős, de azt is látni kell, hogy a közeli múltban Bodajk a fejlődés útján halad és figyelembe véve a múlt tapasztalatait, erre építve célszerű a jövőt szemlélni.
 
 

Egy úr elmondta, hogy vannak olyan települések, melyek többször is beadták pályázatukat a Minisztériumnak és csak utána nyertek. Igen, vannak akik felkészületlenül adják be városi rangra a pályázatukat és előfordul, hogy a legfelkészültebb települések is politikai vagy egyéb okokból csak többszöri próbálkozásra kaphatják meg a rangot. Tudom azt, hogy szerencsére Bodajk vezetése nincs elkötelezve politikai csatározásoknak, csak a lakosság életkörülményeinek javítása a célja. A tapasztalat azt mutatja, hogyha egy szakértői csoport készíti el ezt a várossá fejlesztési tervet, akkor sokkal nagyobb eséllyel sikeres egy pályázat.
Felvetődött, hogy a jelenlegi épületek (Községháza, iskola) nem képes biztosítani a városi lét működésének a feltételeit. Véleményem szerint a Községháza már jelenleg sem felel meg funkciójának, a jövőben feltétlenül új helyet kell találni számára, hogy a kiegészült tevékenységekkel tökéletesen tudjon működni. Az iskola kérdése kapcsán a vezetésnek az a határozott véleménye, hogy a középiskolai képzést szakmailag nagyon indokolható módon fejleszteni akarja. Ez esetben ismét nincs más választás, mint találni e képzésnek is egy olyan épületet, mely megfelel a feladatnak.
Előadásomban külön kiemeltem, hogy csak úgy oldható meg és finanszírozhatók hosszú távon a komoly fejlesztések, ha a település bekapcsolódik a pályázati rendszerekbe és konkrét terveket készít a környező településekkel közösen is céljai megvalósítására. Többen hangot adtak annak, hogy ez nem tud megvalósulni valós társadalmi bázis és támogatás nélkül. Valóban igazuk van. E pályázatokat, terveket, projekteket a hivatal és a képviselő-testület elkészítheti, elkészíttetheti, de az állam és az Európai Unió csak úgy ad forrásokat, ha ezekben látja a társadalmi támogatottságot és a szándékot. Csak olyan ötleteket támogat, melyek a valós igényekre épülnek és nem egy-egy szűk csoportot támogatnak. Kizárólag közös összefogással, együttműködéssel, egymás segítésével (és nem gáncsoskodással) juthat előre Bodajk, vagy bármelyik közösség.
Köszönöm, hogy a tisztelt jelenlévő hallgatóság megtisztelt figyelmével és támogatja e nemes kezdeményezést! Sok sikert Bodajk, sok sikert lakosság!

Malatyinszki Szilárd
Pécsi Tudományegyetem
Földtudományok Doktori Iskola
Ph.D. hallgató

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu