Telefon: 22/410-001

Bodajk

Meghívó

a képviselő-testület 2024. január 30-i  soros ülésére
2024-01-19 10:45:18

MEGHÍVÓ

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. január 30-án (kedd) 1400 órai kezdettel
soros, képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal Szent István terem
            Bodajk, Petőfi S. u. 60.
 
Napirend:
 
Nyilvános ülés
Napirend előtti felszólalások
 1. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartására
 2. Javaslat a Déli Vasút Egyesület támogatására
 3. Javaslat megbízási szerződés módosítására
 4. Beszámoló a Bodajki Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról
 5. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről
 6. Beszámoló a Humánügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről
 7. Beszámoló a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
 8. Javaslat a Bodajki-tó vízháztartásának vizsgálatára
 9. Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 10. Javaslat a köztisztviselői illetményalap meghatározására
 11. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására
 12. Javaslat felvételi körzetek megállapításához adandó véleményre
 13. Tájékoztató a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról
 14. Tájékoztató a Bodajki Polgármesteri Hivatalnál 2023-ban lefolytatott közszolgálati ellenőrzésről
 15. Tájékoztató a polgármester 2023. évi szabadságának igénybevételéről
 16. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének elfogadására
 17. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározására
 18. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
 19. Javaslat az alpolgármester költségtérítésének megállapítására
 20. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 21. Bejelentések
 
 
A képviselő-testület által tárgyalt előterjesztések elérhetőek a www.bodajk.hu oldalon, ezen belül a Közérdekű adatok/Nyilvános közzétételi lista/Előterjesztések 2024 menüpont alatt.
 
Bodajk, 2024. január 19.
 
                                                                                        Wurczinger Lóránt
                                                                                              polgármester

 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu