Telefon: 22/410-001

Bodajk

Pályázati felhívás

a városi televízió üzemeltetésére
2022-11-30 13:31:53

Pályázat
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a városi televízió üzemeltetésére. A pályázó a feladatot határozott ideig 2023. január 1-jétől 2024. december 31-ig, de legkevesebb 1 évig látja el.
 
Pályázatot nyújthat be minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, non profit szervezet vagy magánvállalkozó, aki:
- bírósági (cégbírósági) bejegyzéssel és adószámmal rendelkezik,
- a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek birtokában van, vagy azok beszerzését a tevékenység megkezdéséig vállalja,
- jártas a televíziós műsorkészítésben, vagy ilyen munkatársat igazoltan foglalkoztat,
- a műsorkészítéshez és adásához szükséges technikai feltételekkel rendelkezik, illetve annak biztosítását a működés indulásáig vállalja.
 
A pályázó feladata a városi televízió gyártási, szerkesztési tevékenysége, ezen belül:
- városi rendezvényekről, a településen és a körzetben élők életét jelentősen befolyásoló eseményekről történő híranyagok elkészítése és adása,
- képviselő-testületi ülések felvétele, adása és archiválása,
- egyéb, a pályázó által javasolt anyagok gyártása és adása,
- önkormányzati honlapon (www.bodajk.hu) a Bodajk Televízióval kapcsolatos szerkesztési, karbantartási feladatok ellátása.
- évi legalább 20 alkalommal, legalább 30 perc, legfeljebb 90 perc önálló anyagot kell adásra előkészíteni, és Bodajk Város Önkormányzat internetes médiafelületein megjelentetni.
 
A pályázatban be kell mutatni a vállalkozást, a műsorajánlati koncepcióját, vállalkozói árajánlatát, az adáshoz szükséges esetleges műszaki elvárásait, egyéb észrevételeit, javaslatait, referenciáit.
 
Pályázat összeállításhoz információ személyesen, telefonon, e-mailben a polgármesteri hivatal elérhetőségein, Wurczinger Lóránt polgármestertől igényelhető.
 
A pályázat benyújtásának határideje 2022. december 5. 12.00 óra
A pályázat benyújtási módja lezárt borítékban, „pályázat – Bodajk TV” felirattal ellátva:
- személyesen a Bodajki Polgármesteri Hivatalban (Bodajk, Petőfi S. u. 60.),
- vagy postai úton Bodajk Város Önkormányzat 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60. címre tértivevényesen, legkésőbb 2022. december 5-én feladott küldemény formájában.
Pályázat elbírálás határideje: 2022. december 13.
 
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu