Telefon: 22/410-001

Bodajk

Pályázat

Petőfi Sándor utca 39. szám alatti, önkormányzati tulajdonú Művelődési ház – Mozi épület hasznosítására
2009-10-01 09:15:12
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bodajk, belterület 460/2 hrsz.-on található, Petőfi Sándor utca 39. szám alatti, önkormányzati tulajdonú Művelődési ház – Mozi épület hasznosítására az alábbi feltételek szerint:
 
Az épülethasznosítás tervezett konstrukciója: határozott idejű hasznosítási (bérleti) szerződés, legalább kettő, legfeljebb háromévi időtartamra, 2010. január 1-jétől.
 
Az épület hasznosítás alá vonható helyiségei:
 
o az épület főbejáratától jobbra nyíló ~42 m2 alapterületű kisterem elnevezésű helyiség és a mögötte levő ~10,5 m2 szociális kisegítő helyiségek
o az épület főbejáratával szemben lévő pódiummal kiemelt és bekerített ~10 m2 alapterületű büfé rész és a mögötte levő ~10 m2 raktár helyiség
o a Ház előtér helyisége (a 2. pontban körülírt rész felett) és az arról nyíló szociális helyiségek, összesen ~72 m2
o a Ház hátsó oldali folyosója és padlástere
o a Ház előtti, a fal és a közút között épített, korláttal elhatárolt terasz, a gyalogos közlekedés feltételeinek biztosításával.
o Korlátozással hasznosítható a színházterem, illetve a ház egyéb helyiségei.
 
 
 
A pályázók köre:
 
Pályázatot nyújthat be bárki (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társulás, szervezet, magánvállalkozás, magánszemély), aki a pályázatban megfogalmazott elvárások teljesítését vállalja. A pályázatban szerepeltetni kell az alábbiakat:
 
- Pályázó neve, azonosító adatai (cím, adószám, cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartási szám, vállalkozói regisztrációs szám, számlaszám, illetőleg lakcím, adóazonosító jel).
 
- A pályázó tevékenységi körének részletes bemutatása.
 
- A hasznosítás célja, módja, annak biztosítása, hogy a hasznosítás illeszkedik a ház és közvetlen környezete jellegéhez, és nem ellentétes az önkormányzat közművelődési rendeletével.
 
- A felajánlott bérleti díj mértéke.
 
- A pályázó által közölni kívánt egyéb információk.
 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a kiírásban foglalt feltételeket elfogadja.
 
A pályázat értékelésének szempontjai:
 
- A felajánlott bérleti díj,
 
- Az ellátni kívánt tevékenység, szolgáltatás jellege, összetétele.
 
Az összességében legelőnyösebb pályázóval az önkormányzat hasznosítási szerződést köt.
 
A pályázattal kapcsolatban további információ Oszlánszki Zsolt polgármestertől kérhető (tel.: 22/410-001).
 
A pályázat benyújtási (beérkezési) határideje: 2009. november 4..
 
A pályázat benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal, 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 25.
 
Az önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu