Telefon: 22/410-001

Bodajk

MEGHÍVÓ

soros képviselő-testületi ülésre
2009-09-18 11:29:28
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-én (kedd) 16 órai kezdettel soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem
Bodajk, Petőfi S. u. 60.
 
Napirend:
 
Nyilvános ülés
 Kitüntetések adományozása
 
 Napirend előtti hozzászólások
 
1. Tájékoztató Bodajk Város Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról
2. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására
3. Beszámoló a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2009. I. féléves gazdálkodásáról
4. Beszámoló a Bodajki Általános Iskola 2008./2009. tanévi tevékenységéről
5. Javaslat az egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására vonatkozó Társulási Megállapodás módosítására
6. Javaslat a Klein Park Kft.-vel kötött közterület fenntartási megállapodás módosítására
7. Javaslat a Klein Park Kft. részére fiók-telephely biztosítására
8. Tájékoztató a BAK Kft. 2009. I. félévi gazdálkodásáról
9. Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatására
10. Javaslat a Zengő Óvodában festési és bútor készítési munkák kifizetésére
11. Tájékoztató a kábeltelevízió szolgáltatásról
12. Javaslat a Városi Könyvtár Alapító Okirata és SZMSZ-e kiadására
13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozásra
14. Javaslat a Petőfi S. u. 39. sz. alatti üzlethelyiség szociális célú hasznosítására
15. Tájékoztató a Bodajk, Petőfi S. u. 49. sz. alatti ingatlan átmeneti hasznosításáról
16. Javaslat a Művelődési ház épület hasznosítása tárgyában pályázat kiírására
17. Javaslat a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskolával kötött iskola-egészségügyi védőnői megállapodás felbontására
18. Javaslat a közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatára
19. Javaslat a vagyonrendelet felülvizsgálatára
20. Javaslat a temetőrendelet felülvizsgálatára
21. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
22. Javaslat a HPV fertőzés elleni védőoltásra
23. Bejelentések
  
Bodajk, 2009. szeptember 18.
 
 
Oszlánszki Zsolt
polgármester   
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu