Telefon: 22/410-001

Bodajk

MEGHÍVÓ

soros képviselő-testületi ülésre
2009-06-19 11:30:52
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 30-án (kedd) 16 órai kezdettel soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 
Bodajk, Petőfi S. u. 60. 
 
Napirend: 
Nyilvános ülés 
Napirend előtti hozzászólások 
 • 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 • 2. Beszámoló a Bodajki Általános Iskola 2008./2009. tanévi tevékenységéről
 • 3. Beszámoló a Zengő Óvoda 2008./2009. nevelési évi tevékenységéről
 • 4. Javaslat intézményi többletfinanszírozás biztosítására
 • 5. Javaslat a településrendezési terv felülvizsgálatára
 • 6. Javaslat az ING Gyermekegészségügyért Alapítvány pályázatán való részvételre
 • 7. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnál folytatott belső ellenőrzésről
 • 8. Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról szóló rendelet felülvizsgálatára
 • 9. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálatára
 • 10. Javaslat a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítására
 • 11. Javaslat az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálatára
 • 12. Javaslat Bodajk város parkolási rendjéről szóló rendelet módosítására
 • 13. Bejelentések
 
 Zárt ülés
 
 • 1. Javaslat Bodajkért Emlékérem adományozására
 • 2. Javaslat Közszolgálati Díj adományozására
 • 3. Javaslat Közművelődési Díj adományozására
 • 4. Javaslat Közegészségügyi Díj adományozására
 • 5. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására
 • 6. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására
 
Bodajk, 2009. június 19.
Oszlánszki Zsolt      
polgármester        
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu