Telefon: 22/410-001

Bodajk

MEGHÍVÓ

soros, nyilvános képviselő-testületi ülésre
2009-05-19 06:23:06
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 26-án (kedd) 16 órai kezdettel soros, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 
Bodajk, Petőfi S. u. 60. 
 
Napirend: 
Nyilvános ülés
 
Napirend előtti hozzászólások
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2008. évi működéséről
3. Javaslat a Törpe-Ovi épületében felújítási munkák elvégzésére
4. Javaslat a Zengő Óvoda felújítási munkáira
5. Beszámoló a BAK Kft. 2008. évi gazdálkodásáról
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
7. Javaslat a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2008. évi költségvetésének végrehajtására
8. Tájékoztató a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2009. I. negyedéves gazdálkodásáról
9. Tájékoztató Bodajk Város Önkormányzat 2009. I. negyedéves gazdálkodásáról
10. Javaslat a KDOP pályázattal kapcsolatos elszámolásokra
11. Javaslat a Sportcentrum öntözővíz ellátását biztosító víznyelőhely létesítésre
12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítására
13. Javaslat a piactartás szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
14. Javaslat a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
15. Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
16. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
17. Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
18. Javaslat az önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
19. Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
20. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló rendelet 2006/123/EK Irányelv hatálya alá tartozásáról
21. Bejelentések 
 
Bodajk, 2009. május 15.
  
                                                                                  Oszlánszki Zsolt
                                                                                     polgármester
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu