Telefon: 22/410-001

Bodajk

Parázs vita a rendkívüli ülésen

Április 16.-án másodszor ült össze rendkívüli ülésre a bodajki önkormányzat képviselő-testülete a KDOP pályázattal kapcsolatos 27/2009. (II. 18.) számú határozat felülvizsgálatára.
2009-04-17 09:21:02
Ezúttal a grémium határozatképes volt, a 12 tagú képviselő-testületből 11-en jelentek meg.
Oszlánszki Zsolt polgármester távolléte miatt az ülést Almádi István alpolgármester vezette, aki egyben egyik kezdeményezője volt a testület összehívásának.
Az iskola-óvoda felújításával kapcsolatos pályázat folytatásáról parázs vita alakult ki a testület tagjai között. A folytatás mellett érvelők a város jövőjének zálogát látják a két intézmény európai uniós pénzből történő felújításában, továbbá hangsúlyozták a jelenlegi rossz körülmények tarthatatlanságát. A pályázat további folytatásától való elállás mellett érvelők pedig a város stabil költségvetésének megingását feltételezik az időközben felmerült többletköltségek miatt.
Mint ismeretes, a bodajki önkormányzat a Móri Többcélú Kistérségi Társulással közösen 2008. augusztusában európai uniós pályázaton mintegy 480 millió ft-ot nyert a Bodajki Általános Iskola és a Zengő óvoda felújítására és bővítésére. 2009. februárjában azonban a testület a polgármester javaslatára úgy döntött, mégsem valósítják meg az intézmények felújítását. A tervezőmérnök ugyanis mintegy 110 millió ft-os többletköltséget jelzett a képviselőtestület felé a 2007-ben beadott pályázatban szereplő 530 milliós bekerüléshez képest. A jelentős többletet az azóta megváltozott építési szabályzatok kötelező előírásaival indokolta. Oszlánszki Zsolt szerint mindezt súlyosbítja a gazdasági világválság, valamint a várható ÁFA emelése is, így javaslatára a testület februárban elállt a pályázat további folytatásától.
Az április 16-ai rendkívüli ülésen ezt a döntés szerették volna megváltoztatni az ülést összehívók. A zárószavazás előtt Oszlánszki Zsolt polgármester is megérkezett a terembe, felszólalását követően Almádi István alpolgármester és a közönség soraiban helyet foglaló pedagógusok kivonultak a teremből. Néhány perc múlva az alpolgármester a tanácsterembe visszatérve a képviselő-testület feloszlatására tett javaslatot, de ezt a grémium  9:3 arányban elutasította. Végül a testület 3 igen, 6 nem és 2 tartózkodás mellett a KDOP pályázattal kapcsolatos 27/2009. (II. 18.) számú határozat felülvizsgálatára tett javaslatot leszavazta.
 
A Fejér Megyei Hírlapnak a témával kapcsolatban megjelent cikkei az alábbi linkeken elolvashatók:
ISMÉTELT NEM A FÉLMILLIÁRDRA (2009. április 18.)
DÖBBENET: 500 MILLIÓRÓL MONDTAK LE (2009. március 11.)
LEMONDANA BODAJK A FÉLMILLIÁRDRÓL (2009. február 13.)

 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu