Telefon: 22/410-001

Bodajk

A Bodajki Segítő Szűzanya Kegyhely, múltjához méltó átalakítása

 
 
 
 
2017-10-12 12:16:23
 Nagy örömmel adunk hírt arról az október 8-i szentmiséről, melyet Magyarok Nagyasszonya ünnepén Spányi Antal megyéspüspök celebrált, és mely szentmise végén tájékoztatást adhattunk a Kegyhelyet érintő várható teljes megújulásról. De kezdjük az elején.

2012-es évben Plébániánk elnyert egy pályázatot a kegytemplom külső felújítására, mely pályázathoz rögtön gyűjtést szerveztünk, és mintegy 7 millió forint hozzátett adománnyal tudtuk nemcsak a templom külsőt, hanem a toronyórát és a templom előtti teret is megújítani. További pályázataink révén két ütemben a Székesfehérvári Egyházmegye hozzátett anyagi támogatásával megújult a régi kapucinus kolostor, illetve a hátsó díszudvar. Eközben kétkezi munkával kialakítottuk a pince helységben közösségi teret, illetve a bodajki Helytörténeti Egyesület segítségével a díszudvar gazdasági épületében közös munkával kialakításra került az ún. Élet-Kép-Tár Ház, mely az idelátogatóknak mutatja be Bodajk helyi értékeit. Emellett külön adományból megújult a kegytemplom bejárata feletti ún. Köpenyes Madonna kép, illetve a zarándokudvaron látható a Zsolnay manufaktúra 1905-ből készített Patrona Hungariae szobra, a harangtoronyban megújítottuk a harangok működtetését, illetve toronyzenét telepítettünk.

E sok megújulást követte, hogy a tavalyi évben Egyházmegyénk kérésünkre, támogatta a kegyoltár és egyéb a kegytemplomban található bútorzat (karzatrács, szószék, mellékoltárok) restaurálását, mintegy 80 millió forintértékben, melyhez társult előkészítendő, a kegytemplom belső műszaki állapotának javítása. Híveink itt is nagylelkűségükről tettek tanúságot, amikor a kegyoltár restaurálásához mintegy 5 millió forintot adtak össze, mely összegből szeretnénk terveink szerint az új liturgikus tér (szembemiséző oltár, ambó, keresztelőkút) kialakítását, jelezve az oltárkőben az adományozók neveit. E munka közben - mármint a kegyoltár restaurálásának tavaly őszi-téli folyamatában-, értesültünk arról, hogy Magyarország Kormánya Kegyhelyünket a Székesfehérvári Egyházmegyén keresztül 500 millió forintos vallásturisztikai támogatásban részesítette.

Ahogy a mostani ünnepi szentmisén, melynek kiemelt vendége volt Soltész Miklós államtitkár úr, említette „ez a pénz a közös magyarság keresztény szent helyeinek felvirágoztatása mellett kifejezése annak is, hogy az Egyházak ahogy a múltban, úgy a jelenben is olyan értéket őriznek és képviselnek, ami része a magyar nemzet szellemi és lelki örökségének”. Ez a támogatás több mint egy plébánia kiemelése a sok mellett. Annak támogatása, hogy az ideérkezők megfelelő lehetőséget kapjanak arra a találkozásra a múlttal, amely a bodajki kegyhely tekintetében megilleti a legrégebbi magyarországi kegyhely címét, ahol találkozhatunk Szent István imádságos örökségével.

A mostani ünnepi szentmise utáni tájékoztató többek között arról szólt, hogy a tavaly mintegy karácsonyi ajándékként kapott 500 milliós kormányzati támogatásból terveink szerint mi fog megvalósulni. A munka már január 2-án megkezdődött, amikor is egy tervezési programot állítottunk össze arra vonatkozóan, hogy mi mit szeretnénk, mik azok a fontos elemek, melyek a felújítást kell, hogy érintsék. Több körben megtárgyaltuk a helyi plébániai képviselőtestületünkkel az elgondolásainkat, melyeket programtervbe öntöttünk, és az így kialakult anyagot véleményeztettük az Egyházmegyével is. Ezt a tervet pályáztatta meg a beruházó, a Székesfehérvári Egyházmegye, mely pályázaton a budapesti székhelyű Konstruma Kft. nyert, mint aki az engedélyezési és kiviteli terveket készíti, illetve a kivitelezéskor a mérnöki hátteret biztosítja majd. Emellett megrendeltük a tervek bemutatásának lehetőségeként kisfilm és látványterv készítését is. A tervezés része volt a régi zarándokudvari terület és a mostani területeink összevonása, a földhivatali bejegyezések javítása. Hosszas munka, több körös egyeztetés után a kezdeti programok módosítása mellett alakultak ki a most bemutatott terveink, melyek egy komplex, átfogó fejlesztés részeként értelmezhetők, a múlt tisztelete és a jelen lehetőségei célkitűzésében.

A tervek több területet érintenek, így a kegytemplom előtti teret, a kegytemplomot, a zarándokudvart és a kálváriát. A teljesség igény nélkül bemutatnánk az egyes területek szerinti tervezési anyagot.

A kegytemplomban a már elkezdett kegyoltár és egyéb bútorzat restaurálás mellett lehetőség nyílik az elbontott kegyoltár helyén a szentély megkutatására, a felépítendő kegyoltár alá megfelelő alapozási szintet kialakítva a több tonnás oltár részére. Ez a feltárás egyben a kriptaszint bővítését és altemplomi rész teljes bemutatását is szolgálja majd, ahol reményeink szerint rátalálunk az Árpád-kori Szent István-i templom falaira. Ennek a bemutathatósága jobban alátámaszthatja majd a kegyhely első magyarországi zarándokhely legendáját. Ezzel együtt méltó 21. századi urnatemetkezési hely is létesülhet a kegytemplom szentély alatti, illetve külső rondellája alatti területen akár több ezer urnahely létesítésével. Emellett a kegytemplomban a megfelelő műszaki hátteret is kialakítjuk, mind a világítás, mind a hangosítás, fűtés tekintetében. A lábazati fal vizesedési problémáit is megoldjuk, és visszaállítjuk a másik (pontosabban eredeti) templomhajóból kijutást biztosító ajtót a zarándokudvari területre.  Külön területként megújítjuk, átépítjük a kegyhely orgonáját, a meglévő sípanyag felhasználásával, mintegy duplájára növeljük a hangszíneket (24 változat), és ún. nyelvregiszterekkel is bővítjük a hangszert, új ún. csúszkaládás vezérlésre ültetve a sípokat. Természetesen a hangszer külseje is megújul egy alapos tisztítás -és ahol szükséges-, rekonstrukciós festésnek köszönhetően. Orgonánk a felújítást követően méltó hangversenyorgona is lesz, kiszolgálva minden liturgikus igényt, koncert és kulturális rendezvényt is beleértve. Az orgona felújítást a pannonhalmi Portatív Bt. végzi majd el. A kegytemplom kórusán, illetve a régi oratórium részben a kegyhely interaktív kiállítóhelyei létesülnek, ahol modern, de értékteremtő módon kívánjuk kegyhelyünk múltját és jelenét bemutatni.

Pár gondolat a kiállítási tervezési anyagból.

A harangtorony alatt ki lehet majd próbálni a régi harangozás élményét. Kottatárunkban lejátszható formában élednek újra a 18. századi kották, megemelhetővé válik a mintegy 6 kilogramm súlyú Úrmutató, kereplőink tekerhetővé vállnak, toronyóránk makett órát hajt majd, két csoda „kézzelfoghatóvá” válik, 18. századi kézírást lehet elsajátítani stb.  

Reményeink szerint a múzeumi kis séta egyenesen a megújított kolostori pincébe vezethet majd, ahol lehetőség nyílik étkezésre, akár borkóstolásra is.

A meglévő díszudvar gazdasági épülete, ahol jelenleg is az Élet-Kép-Tár Ház van, bővítést kap, és mosdó, garázs kialakítása lesz, illetve a Karitász szolgálat is megkapja a jelenleg raktárként, garázsként szolgáló 70 m2-es helységet. A zarándokudvaron lesz a legnagyobb átalakulás, melynek jellemzője lesz a régi és mostani zarándokudvari terület között húzódó kerítés elbontása, amely megkétszerezi a jelenleg szűkös területet, és olyan új rendezvényteret hoz majd létre, mely alkalmas lesz a nagyobb liturgikus és kulturális rendezvények méltó lebonyolítására. A templom keleti oldalán a szentélyhez épített körfolyosó teljesen megépítésre kerül, éspedig úgy, hogy alatta a már templomi részben ismertetett módon urnatemető, és az Árpád-kori templomfal maradványok kiállító tere lesz.

A felső szinten pedig a külső gyóntatófolyosó kerül kialakításra, összekötve a mostani sekrestyét a zarándokudvarral. Az új gyóntatófolyosó bejárati részén a szenvedő Szűz kápolnája kap majd helyet, illetve a templomból az udvarra vezető ajtóval szembeni, jelenleg raktár területen pedig időszakos lehetőségként olyan galériahely kerül kialakításra, mellyel találkoznak azok, akik a szentélyből az udvarra lépnek ki. Az árkádok alatti területet, mintegy a kolostor kertjekénti elgondolással kialakítva, olyan kerengővé tesszük, ahol a zarándok, szent térben tud megpihenni, elcsendesedni.

Az árkádok közepén álló Zsolnay Mária szobor központi helyet kap a szentkút felett, középre kerül, és eltűnik a mostani felesleges kődobogó lépcsősor, mintegy jobban lehetővé téve így a szobor megtekintését. A szentkútnál újra megjelenik a víz, kis csobogó formájában, ahová majd az árkádok két oldaláról kis lépcsősor vezet le és fel, összekötve ezzel jobban a kerengőt a szentkúttal.

A mostani vaskerítést a zarándokudvaron épített mészkő ülőpárkányok váltják fel, a lépcsői résznél pedig szobor talapzattal ellátva, mely szobrok majd jobban leválasztják a felső szinti liturgikus teret az alsó rendezvénytérttől. A hátsó jelenlegi mosdórész teljes átépítésre kerül majd. Új bejárat létesül a jelenlegi mosdó helyén, mely bejárat jobban összeköti a kálváriát az udvarral, illetve a Fehérvárcsurgó felől érkezők nem a mosdó falával találkoznak, ha érkeznek a Kegyhelyre, hanem egy második bejárat és tervezett szobor fogadja a kegytemplom látványával őket. Új mosdó és kiszolgálóépület létesül, helyet kapva egy 60 fő ültetett befogadására alkalmas interaktív terem, illetve akadálymentesített mosdó, gyerekpelenkázó helységgel. Az új épület alsó részében zuhanyzók, illetve raktárhelység lesz, illetve még további mosdók kerülnek elhelyezésre. Az új rendezvénytér egyszerre funkcionálhat parkolóként, illetve közparkként, meghagyva a jelenlegi fákat, illetve kellő zöldfelületet hagyva a későbbiekben akár egy játszótér, vagy bármi más gyermekjáték lehetőség telepítésére.

A kinti és a kegytemplomban lévő liturgikus tér is megújul, olyan bútorelemekkel, mely fix telepítésűek, időtállóak, és művészi kiképzésűek. A kinti szabadtéri oltárnál, fedett baldachin jellegű tetőt építünk az időjárási viszontagságok ellen, a régi prédikáló toronynál pedig kis szabadtéri harangtorony létesül a kegyhely 5. harangjával. A templom a kinti szentély vonalában visszakapja a barokk korban a kapucinus templomokon jellemző, így a bodajki kegytemplomon is fellelhető, keleti harang-huszártornyát. Ugyanígy a rendház is visszanyeri nyeregtetején a kis tetőablakokat, visszakapva ezzel történeti hitelességét, mely még egy a 19. századból származó rézmetszeten is látható.

A zarándokudvar mostani pléh kapuit üvegajtók váltják fel, jobb betekintést és nyitottságot adva az új térnek, melyet így is hívhatunk majd, hogy „város a városban”. A zarándokudvar új gazdasági bejárata a Templomkert utca felől lesz, átjárhatóvá téve így a teljes udvart bármilyen gépjárművel, melyek természetesen csak szükség esetén hajthatnak be az elsődlegesen rendezvénytérként, díszparkként kialakítandó új területre.
A kegytemplom előtti területen vissza lesznek állítva az 1960-as években viharkár miatt ledőlt 3 méter magas talapzattal ellátott szobrok, illetve átgondolásra kerül, hogyan lehetne a kegytemplom előtti szétdarabolt teret a Magyar Szent Család szoborcsoporttal jobban egységes térként, új városi térként értelmezni.
 A felújítás látható elemei mellett, rengeteg szükséges műszaki megoldást is eszközöl majd a felújítás, amikről most külön nem írtunk. De olyan épületegyüttest kell kialakítanunk, ami a modern korban a modern kor technológiájával felújítva méltó lesz ahhoz a múlthoz, amiben született, tisztelve a kort, az időt, az átimádkozott létet.

Minden hozzátoldást, elvételt annak a fényében kívánunk megtenni, hogy azzal úgy legyünk többek, ahogy ez a kegyhely az előző 275 évben is folyamatosan organikusan épült, szépült és többé tette azt a Szent István-i imádságos helyet, mely méltón viseli a legrégebbi magyarországi kegyhely címét.
A felújítás érinteni fogja a kálváriát is, mely szorosan hozzátartozik a kegyhelyhez. A kálváriakápolnán visszaállításra kerül a kis északi harangtorony, megszépül az épület és biztonsági elemekkel bővül. A stációk és a kálvária szoborcsoport megtisztítása mellett leglátványosabb elemként az ún. Szent Péter siralmai barlang visszaállítása, és a kápolnához vezető lépcső méltó megújítása lesznek.
A kálvária domb tekintetében keressük még a megoldást a megfelelő biztonságra a tekintetben, hogy a kálváriát mindenki arra „használja” amire való.

E pályázati forrás mellett, ezt kiegészítve, de más forrásból megvalósulva örömmel adunk hírt, hogy az ún. Alsó Iskola épületünk, mely két házra van a zarándokudvar sarkától, megújul, és benne 56 fős zarándokház létesül. Ennek tervezése folyamatban van, a munkálatok várhatóan időben egyszerre zajlanak majd. A zarándokház lehetőséget biztosít majd arra, hogy az ideérkezők ne csak egy napot, hanem akár egy hetet is töltsenek el Bodajkon, és innen kiindulva fedezzék fel a környék szépségét. Emellett szintén más pályázati forrásból az kálvária tövében lévő ún. Gizella Lak is berendezésre kerül, ahol 10-12 főnek tudunk majd exkluzív körülmények között méltó szállást nyújtani. Ez a ház egyben egy olyan közösségi térként is fog majd működni, mely közösségi tér reményeink szerint szolgálja majd azt a munkát, amit a Kegyhelyre érkező megnövekedett zarándokszám jelenteni fog majd.

Reményeink szerint miután a 2018-as jövő év az építkezésről fog szólni, 2019 tavaszán megújult külsővel tudunk majd megnyitni, nem csak a zarándokok, ideérkezők, hanem minden bodajki előtt is, akiknek kívánom, hogy ezzel a felújítással érezzék át, ők is gazdagodni fognak Kegyhelyünk megújulásával, megszépítésével!
 
{gallery_139}

 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu