Telefon: 22/410-001

Bodajk

MEGHÍVÓ

Képviselő-testületi ülésre
2009-01-16 12:15:54
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 27-én (kedd) 16 órai kezdettel soros, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 
Bodajk, Petőfi S. u. 60.
 
Napirend:
 
Nyilvános ülés
 
Napirend előtti hozzászólások
 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2. Javaslat az önkormányzat szociális feladatainak a Lila Akác Alapítvánnyal történő ellátására
3. Javaslat a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásra
4. Javaslat a Honvédelmi Minisztériumtól kapott szakanyagok átadására
5. Javaslat az önkormányzat TÖOSZ tagságának szüneteltetésére
6. Beszámoló a „Bakonyalja” Önkormányzati Társulás 2008. évi tevékenységéről
7. Javaslat a „Bakonyalja” Önkormányzati Társulás megszüntetésére
8. Javaslat a Regio Regia Magazinban való megjelenésre
9. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos határozat módosítására
10. Javaslat a KDOP pályázat közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására
11. Beszámoló a Polgárdi Városi Sportegyesület Íjász Szakosztály 2008. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2008. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2008. évi tevékenységéről
14. Beszámoló a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2008. évi tevékenységéről
15. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2008. évi tevékenységéről
16. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2008. évi tevékenységéről
17. Tájékoztató a jegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről
18. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megalkotására
19. Bejelentések
 
 
 
 
Zárt ülés
 
1. Javaslat Polgármesteri Díszoklevél díjak adományozására
2. Javaslat aljegyzői pályázat elbírálására 
 
Bodajk, 2009. január 16.  
 
   Oszlánszki Zsolt
polgármester  
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu