Telefon: 22/410-001

Bodajk

Önkormányzati ülés

2008. szeptember 30-án ülésezik Bodajk Város Önkormányzata
2008-09-19 11:20:49
MEGHÍVÓ
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 30-án (kedd) 16 órai kezdettel rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Bodajk, Petőfi S. u. 60.

Napirend:

Nyilvános ülés

Napirend előtti hozzászólások

   1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
   2. Javaslat a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítására
   3. Beszámoló az önkormányzat 2008. első féléves gazdálkodásáról
   4. Javaslat a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására
   5. Beszámoló a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2008. I. féléves   gazdálkodásáról
   6. Javaslat a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2008. évi költségvetési    előirányzatainak módosítására
   7. Javaslat iskolabusz költségeinek megtérítésére
   8. Javaslat beruházási hitel felvételére
   9. Javaslat ingatlanok értékesítésére
  10. Javaslat a Klein Park Kft.-vel kötött közterület fenntartási megállapodás módosítására
  11. Tájékoztató a BAK Kft. 2008. I. félévi gazdálkodásáról
  12. Javaslat falugazdász ügyfélszolgálat feltételeinek biztosítására
  13. Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálatára
  14. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására
  15. Javaslat a tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  16. Javaslat a Petőfi S. u. 100. sz. ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
  17. Javaslat referencia nyilatkozat kiadásáról
  18. Javaslat aljegyzői állás betöltésére pályázat kiírására
  19. Bejelentések

 Zárt ülés

   1. Javaslat „A Köz Szolgálatáért érdemjel” kitüntető címre

  Bodajk, 2008. szeptember 19.
                                                                                                Oszlánszki Zsolt                                                                                                    polgármester

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu