Telefon: 22/410-001

Bodajk

Első szakmai tanácskozás a felújított tanácskozó és házasságkötő teremben

2007. augusztus 29-én 8.00 órától került megrendezésre az elsõ szakmai tanácskozás a felújított tanácskozó és házasságkötõ teremben, ahol a Zengõ Óvodában és tagintézményeiben dolgozó nevelõk tartottak megbeszélést.
2007-09-01 18:14:32
Oszlánszki Zsolt Polgármester Úr nyitotta meg a tanácskozást és köszöntötte a megjelenteket. Az értekezlet egyik célja a tagóvodák bemutatása és kollégák ismerkedése volt.
A felmerült problémákra, kérdésekre meghívott vendégek adtak választ. Oktatási kérdésekre Andavölgyi Ferenc a Móri Többcélú Kistérségi Társulás tanügyigazgatási referense válaszolt. Gazdasági ügyekkel kapcsolatban Nochtáné Sulyok Mariann belsõ ellenõr, Tisztl Henrikné pénzügyi vezetõ (mindketten a Társulás munkatársai) és Opráné Zahola Erzsébet az Általános Iskola gazdasági vezetõje adtak felvilágosítást.
Wurczinger László munkavédelmi szaktechnikus tűz- és munkavédelmi elõadást tartott.
Paksiné Rózsa Éva Óvodavezetõ Asszony elmondta, hogy az intézmények működése változatlan marad, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek.

A Zengõ Óvoda tagintézményei a következõ településeken működõ óvodák lettek: Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Isztimér, Csákberény, Söréd, Csókakõ, Pusztavám, Nagyveleg és Bakonycsernye.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
Zubán Beáta
Fotók: Salgóiné Rácz Mária

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu