Telefon: 22/410-001

Bodajk

Bodajk számokban

Bodajk számokban

   

Lakosságszám

4155 fő

Népsűrűség

143 fő/km2

A település területe 

29 km2

Lakásállomány

1484

Személygépkocsik száma

1079

Vállalkozások száma 

234 db

Munkaképes korú népesség száma

2843 fő

Helyben lakó aktív keresők száma

1639 fő

Helyben foglalkoztatott aktív keresők száma 

632 fő

Regisztrált munkanélküliek száma

204 fő

Vendéglátóhelyek száma

17 db

Panzió száma

3 db

Panzió férőhely száma

90

Magán szállásadás vendéglátóinak száma

6

Magán szállásadás férőhelyeinek száma 

23

Ivóvíz-hálózati vezeték hossza (teljesesen kiépített)

36 km

Az ivóvíz-hálózatba bekötött lakások aránya

98,19 %

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (teljesen kiépített)

28,6 km

A közvilágítás lefedettsége

100 %

Gázvezeték-hálózat hossza (teljesen kiépített)

36,6 km

Gázenergiával fűtött lakások száma

1249 db

Gázenergiával fűtött lakások aránya

84,2 %

Telefonhálózat kiépítettsége

100 %

Összes távbeszélő fővonal száma

1175 db

Nyilvános távbeszélő állomások száma

5 db

Kábeltelevíziós hálózatba kapcsolt lakások száma

904 db

Szilárdhulladék-gyűjtés szállításba bevont lakossági egységek száma

1356 db

Szilárdhulladék-gyűjtés szállításba bevont közüzemi egységek száma

230 db

Műemlékek száma

8

Helyi védettség alatt álló objektumok száma

8

Általános iskolák száma

1

Óvodák száma

2

Középiskolák száma

1

Felnőttképzés keretei között működő középiskola

1

Könyvtárak száma

1

Könyvtári állomány nagysága

16608 kötet

Művelődési otthon jellegű intézmény

1

Gyógyszertár

1

Idősek otthona

1

Háziorvosi körzetek száma

2

Védőnői körzetek száma

2

Szakrendelések száma

4

Körzeti megbízott

2 fő

Egyesületek száma

17

Alapítványok száma

7

Helyi lap (Bodajki Szó)

1

Helyi kábel televízió (Bodajk TV)

1

Helyi honlap (www.bodajk.hu)

1


Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu