Telefon: 22/410-001

Bodajk

Önkormányzat gazdasági társasága - archív

Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság:
 (2009. december 31-ig érvényes adatok)
 
Név:     Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:    BAK Kft.
Székhely:    8053 Bodajk Bányász ltp. 16.
Cégjegyzék száma:    '07-09-005025
Cégjegyzés időpontja:    1997. 02. 04.
Alapító:     Bodajk Város Önkormányzat
Önkormányzat tulajdoni hányada:    100 %
Törzstőke:    3 000 000 Ft
Tevékenysége (főtevékenység):    5629 egyéb vendéglátás, 6820 ingatlan bérbeadás,
                                                 egyebekben alapító okirat szerint
 
A Kft. képviselője:     Stumpf Katalin ügyvezető
Kinevezés időtartama: határozott idejű, 2005. 01. 02. – 2010. 01. 01. időtartamra
Képviselő személyi bére*:    230 000 Ft/hó
   [megállapította: 192/2007.    (XI. 21.) képviselő-testületi határozat.]
Munkaszerződésben rögzített alapbéren felüli juttatása*: nincs
Munkaszerződésben rögzített egyéb kikötések*:
- felmondási idő: nincs
- végkielégítés: nincs
- Munka Törvénykönyve. 3. § (6) szerinti kikötés (titoktartási záradék): nincs
 
A Kft. Felügyelő Bizottsága
Megbízás időtartama:    2007. 01. 01. – 2010. 01. 01
Tagjai:    Dr. Jáhn Béláné, Krausz Zsuzsanna, Zsigmond Lajosné
Díjazás*:   a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek
 
 
* 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendeletben előírt adatközlés
 
vissza ►
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu