Telefon: 22/410-001

Bodajk

15/2009. (V. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
15/2009. (V. 28.)
rendelete
 
a piactartás szabályairól szóló 5/1994. (III. 1.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 06. 03-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a piactartás szabályairól szóló 5/1994. (III. 1.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a piactartás szabályairól szóló 5/1994. (III. 1.) Kt. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 3/1997. (II. 21.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba és 2009. június 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. május 27.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                                        jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. május 28.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                       jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu