Telefon: 22/410-001

Bodajk

14/2009. (IV. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
14/2009. (IV. 30.)
rendelete
 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 05. 03-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek:
- az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 24/1999. (XI. 1.) ÖKR. sz. rendelet,
- a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (VII. 1.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a helyi lakások lakbéréről szóló 15/1994. (VII. 1.) ÖKR. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2006. (III. 31.) ÖKR. sz. rendelet,
- az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (VI. 2.) ÖKR. sz. rendelet módosításáról szóló 7/2005. (III. 31.) ÖKR. sz. rendelet, 6/2006. (IV. 28.) ÖKR. sz. rendelet, 7/2007. (VI. 1.) rendelet, 10/2007. (VI. 28.) rendelet és 14/2008. (VI. 27.) rendelet,
- a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2008. (IV. 30.) rendelet módosításáról szóló 16/2008. (X. 1.) rendelet.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és 2009. május 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. április 29.
 
 
  Oszlánszki Zsolt                                         dr. Nagy Gábor
polgármester                                                  jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. április 30.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu