Telefon: 22/410-001

Bodajk

9/2009. (IV. 3.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
9/2009. (IV. 3.)
rendelete
 
a háziorvosi körzetekről
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a háziorvosi körzetekről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A rendelet hatálya kiterjed a Bodajk város közigazgatási területén működtetési joggal rendelkező, területi ellátási kötelezettséggel bíró háziorvosra (gyermekorvosra), fogorvosra.
 
 
2. §
 
(1) A képviselő-testület a vegyes háziorvosi körzeti feladatok (háziorvos, gyermekorvos) ellátására két körzetet (I. és II. körzet), a fogorvosi feladatok ellátására egy körzetet alakít ki.
 
(2) A vegyes háziorvosi körzetek az alábbiak:
 
- I. körzet: Ady Endre u., Alma u., Arany János u., Csokonai u., Deák Ferenc u., Fehérvári u., Gát part, Gesztenyés u., Hunyadi János u., Kálvária u., Keselő u., Kert u., Kinizsi Pál u., Körtefa u., Mandulás u., Nádastó, Peske köz, Petőfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Széchenyi István u., Templomkert u., Tópart u., Vörösmarty Mihály u., Zrínyi Miklós u., Vasútállomás.
 
- II. körzet: Bányász lakótelep, Berek u., Diófa u., Dózsa György u., Hegyalja u., József Attila u., Kisköz u., Kossuth Lajos u., Május 1. út., Malom u., Rigós u., Táncsics Mihály u., Semmelweis Ignác u., Vásártér u.
Külterületek: Tárnokpuszta, Kajmáti, Pincevölgy, Bodajk Felső, Csókakő vasútállomás, Öregtárnok, Tanya 15., Varjúvár, Vasúti őrház, Vicepokol, Ifjúsági Tábor területe.
 
(3) A képviselő-testület a fogorvosi körzet ellátási területéül Bodajk város teljes közigazgatási területét jelöli ki.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 11/2002. (VII. 1.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 15/2002. (IX. 1.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2009. április 2.
 
 
 Oszlánszki Zsolt dr.                              Nagy Gábor
polgármester                                       jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. április 3.
                                                                                                         dr. Nagy Gábor
                                                                                                               jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu