Telefon: 22/410-001

Bodajk

8/2009. (IV. 3.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
8/2009. (IV. 3.)
rendelete
 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) a települési képviselők legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d) a választópolgárok 25 %-a.
 
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte. [Ötv. 47. § (1)-(2) bek.]
 
(3) A helyi népszavazásra feltett konkrét, eldöntendő kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy világos, kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, arra egyértelműen "igen"-nel vagy "nem"-mel lehessen válaszolni.
 
 
2. §
 
(1) A választópolgárok 10 %-a a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a választópolgárok 10 %-a indítványozott. [Ötv. 49. § (2) bek.]
 
(2) A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 12/1998. (X. 1.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 21/1998. (XII. 5.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2009. április 2.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                               dr. Nagy Gábor
polgármester                                         jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. április 3.
                                                                                                         dr. Nagy Gábor
                                                                                                             jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu