Telefon: 22/410-001

Bodajk

25/2008. (XI. 27.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
25/2008. (XI. 27.)
rendelete
 
a helyi iparűzési adóról
 
Hatályon kívül helyezte 11/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2010. XII. 31-től
 
 
A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
 
 
2. §
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1000 forint,
b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 forint.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 3/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2008. november 26.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                            dr. Nagy Gábor
polgármester                                                      jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2008. november 27.
                                                                                                           dr. Nagy Gábor
                                                                                                                 jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu