Telefon: 22/410-001

Bodajk

19/2008. (X. 1.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
19/2008. (X. 1.)
rendelete
 
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009. (V. 28.) rendelettel]
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A rendelet hatálya a Bodajk város belterületén működő, az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének "2. Vendéglátás" pontjában felsorolt üzletkörök keretében működő üzletekre (továbbiakban: üzletek) és azok üzemeltetőire terjed ki.
 
 
2. §
 
(1) Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendje szeptember 1.-től május 31.-ig tartó időszakban:
a) Az üzletek - a hivatalos munkaszüneti nap, pihenőnap és ünnepnap, valamint az ezeket közvetlenül megelőző munkanap kivételével - naponta éjszaka 22.00 órától másnap 06.00 óráig kötelesek zárva tartani.
b) Az üzletek a hivatalos munkaszüneti napon, pihenőnapon és ünnepnapon 00.00 órától 06.00 óráig kötelesek zárva tartani.
c) Az üzletek a munkanapot megelőző éjszaka 22.00 órától másnap 06.00 óráig kötelesek zárva tartani.
 
(2) Az üzletek június 1.-től augusztus 31.-ig tartó időszakban naponta 00.00 órától 06.00 óráig kötelesek zárva tartani.
 
 
3. §
 
Az üzletek évente legfeljebb három alkalommal tarthatnak az önkormányzatnak előre legalább öt nappal bejelentett olyan rendezvényt, mely esetében a rendeletben foglalt nyitva tartási korlátozásokat nem kell alkalmazni.
 
 
4. §
 
A rendeletben foglalt nyitva tartási korlátozások az üzletben rendezett zártkörű lakodalmak, esküvők, az önkormányzat által szervezett rendezvények alkalmára, továbbá december 31. (Szilveszter) és január 1. (Újév) napjára nem vonatkoznak.
 
5. §
 
(1)  Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/1991. (XII. 16.) rendelet.
 
 (2)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Bodajk, 2008. október 1.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                             dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                        jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. október 1.
                                                                                                             dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző
 
1 Kiegészítette: 18/2009. (V. 28.) rendelet
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu