Telefon: 22/410-001

Bodajk

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026

 
 
 
Kedvezményezett: Bodajk Város Önkormányzat
A projekt címe: Bodajk történelmi központjának rehabilitációja
A Projekt tervezett teljes költsége : 390 292 330 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.03.23.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026A projekt bemutatása:
 
A projekt célja Bodajk város közösségi használatú infrastruktúrájának, zöld- és rekreációs felületeinek, külső közösségi tereinek és civil szervezeteit befogadó Malom épületnek - környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A tervezett beavatkozások megfelelő hátteret nyújtanak minden generáció, kiemelten a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a települési zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához hozzájárulva. A beruházás során – a növényfelületek többszintes struktúrájának kialakítása, a hulló csapadék felhasználását célzó megoldások, az egyes anyaghasználatok révén - előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése, amely hozzájárul az éghajlatváltozás okozta vízminőséget és vízmennyiséget érintő változásokhoz való alkalmazkodási képesség megerősítéséhez. A fejlesztések zöldfelületeinek tervezése során a vizek helyben tartása – környezet- és klímavédelmi, illetve fenntartási okból egyaránt - kiemelt cél.
 
1. A Bodajki-tavat övezően tervezett hatalmas és minőségében is érdemi többletet jelentő zöld fejlesztések – kiegészítve sportcélra is igénybe vehető, illetve játszótéri infrastruktúrával, jelentősen hozzájárulnak a helyi közösség rekreációs lehetőségeinek szélesítéséhez és az élhető települési funkciók erősítéséhez.
A Petőfi utca közterületeinek fejlesztése elsősorban közösségi funkciók megújítását jelenti, erősítve a városi szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, tovább javítva a városközpont infrastrukturáját.
A projektben megvalósul egy már működő épület – a Malom - részleges megújítása, amely infrastrukturális hátteret fog biztosítani a helyi közösség, annak civil szervezetei számára. 
 
2. A tervezéssel érintett területek növényállománya a meglévő gyep és facsoportok alacsony biodiverzitását növeli meg, mellyel a zöldfelületek növényállományának és a hozzájuk kapcsolódó élővilág rendszerének kiegyensúlyozottsága növekszik. A többszintű, őshonos és/vagy klímaadaptív növényállomány ugyanakkor azáltal, hogy nagyobb mennyiségű csapadékot képes felszívni, hozzájárul a nagyobb mértékű párologtatáshoz, mely a település számára nagy előnyt jelent a nyári hőségek alatt. A többféle növényállomány (cserjék, fák, réti virágok) lehetőséget ad majd a különböző növény- és állatfajok megismertetésére is. . A tervezett tematikus kert célja: bemutatni a szűkebb táj, Bakony és a Vértes növényvilágát ismeretterjesztés céljából. Mindkét hegység és a csatlakozó területeik bővelkednek növénykülönlegességekben, reliktumokban (maradványfaj: adott területen korábbi földtörténeti korokból fennmaradt állat- és növényfajok), melyek önmagukban is látványosak, főleg, ha a látogatók megtudják, hogy ritkák és különlegesek is.Fontos megemlíteni a vízáteresztő burkolatokat is, melyek szintén tervezettek. A vízáteresztő felületek nemcsak az adott felületek időtálló használatát hozzák, hanem hozzájárulnak a vízkörforgás megtartásához / beindításához.
 
3. A fejlesztett zöldfelületek szolgáltatásai (sport-fitnesz, játszótér, botanikus kert, sétányok, közösségi terek,) széles portfóliót képeznek a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A Malom épülete a civil szervezetek tagjai, illetve programjaik révén az ő szolgáltatásaikat igénybe vevők számára biztosít lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu