Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2021. évi határozatai

 
1/2021. (I.  13.)  a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról  
2/2021. (I. 14.) a BAK Kft. 2021. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról szóló 143/2020. (XII. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
3/2021. (I. 14.) a BAK Kft. 2021. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról 
4/2021. (I. 14.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában levő tűzoltó gépjármű eladásához történő hozzájárulásáról 
5/2021. (I. 14.) a Bodajkért Közalapítvánnyal kötendő ajándékozási szerződés elfogadásáról 
6/2021. (I. 14.) az MFP-KKE/2020. számú pályázat kapcsán beszerző kiválasztásáról 
7/2021. (I. 14.) közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról 
8/2021. (I. 14.) a TOP-1.4.1-19. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntésekről
9/2021. (I. 14.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról 
10/2021. (I. 14.) használati megállapodás elfogadásáról 
11/2021. (I. 14.) az önkormányzati rendezvények 2021. I. féléves tervének elfogadásáról 
12/2021. (I. 14.) a TOP 1.2.1 "Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról 
13/2021. (I. 14.) Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 
14/2021. (I. 14.) ingatlan határvonalának módosításáról 
15/2021. (I. 29.) a polgármester 2020. évi szabadságának igénybevételéről
16/2021. (II.5.) a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
17/2021. (II.5.) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
18/2021. (II.9.) közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
19/2021. (II.9) pénzmaradvány korrekciójáról
20/2021. (II.9.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról
1/2021. (I.13.)
 
21/2021. (II.9.) a Bodajki Értéktár bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2021. (II.11.) TOP-2.1.3-16-FE1 számú "Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" című
pályázat benyújtásáról
 
23/2021. (II.16.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
24/2021. (II.16.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
25/2021. (II.16.) az önrkományzat és intézményei 2021. évi likviditási tervéről
26/2021. (II.16.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
27/2021. (II.16.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének megalkotására
28/2021. (II.16.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének megalkotásáról
29/2021. (II.16.) a pályázati maradványösszeg lehívásáról
30/2021. (II.16.) a haszonbérleti szerződés módosítására
31/2021. (II.16.) települérendezési eszközök tervezetének elfogadásáról
32/2021. (II.16.) a a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
33/2021. (II.16.) a Magyar Falu Program "Óvodatető felújítás Bodajkon" című pályázat kivitelezésének akutális állapotára
34/2021. (III.9.)  óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés című pályázaton való részvételről
35/2021. (III.17.) a TOP-1.4.-19 "Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntésekről
36/2021. (III.17.) a Semmelweis utcai volt szeméttelep bérbeadásáról
37/2021. (III.17.) óvodai beiratás időpontjának meghatározásáról
38/2021. (III.17.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
39/2021. (III.17.) műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
40/2021. (III.17.) elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
41/2021. (III.17.) éves összesített közbeszerzési tervekről
42/2021. (III.17.) a bodajki D12 Postagalamb Sportegyesület  helyiséghasználatáról
43/2021. (III.17.) a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
44/2021. (III.24.) az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet első olvasatban történő elfogadásáról
45/2021. (III.29.) Bodajk város településszerkezeti tervéről
46/2021. (IV. 1. ) vis maior támogatás benyújtásáról
47/2021. (IV. 1. ) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
48/2021. (IV. 1. ) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2020. évi közszolgáltatói tevékenységről 
49/2021. (IV. 1. )  a Lila Akác Alapítvány 2020. évi feladatellátásáról, működéséről és költségetési támogatás felhasználásáról
50/2021. (IV. 1. )  kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének  támogatása című pályázaton való részvételtől
51/2021.  (IV. 1.)  Tér-Zene program című pályázaton való részvételről
52/2021.  (IV. 1.)  a képviselő-testület  2021. évi munkatervének módosításáról
53/2021. (IV.29.)  a Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" című pályázaton való részvételről
54/2021, (IV.29.)  a Magyar Falu Program "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" című pályázaton való részvételről
55/2021. (IV.29.)  a Fejérvíz Zrt.-vel kötendő bérleti- és üzemeltetési szerződésről 
56/2021. (IV.29.)  közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
57/2021. (IV.29.)  együttműködési megállapodás elfogadásáról
58/2021. (IV.29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021.(II.16.) határozat módosításáról
59/2021. (IV.29.) a "Bodajkért" Közalapítvány 2020, évi tevékenységéről szóló beszámolóról
60/2021. (IV.29.) a  Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről, Bodajk tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
61/2021. (IV.29.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
62/2021. (IV.29.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
63/2021. (IV.29.) a település 2020. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szól beszámolóról
64/2021. (IV.29.) a településképi rendelet és arculati kéziköny főépítészi értékeléséről szóló főépítész beszámolóról
65/2021. (IV.29.) a Magyar Falu Program "Óvoda tető felújítás Bodajkon" című pályázat kivitelezésének befejezésére
66/2021. (IV.29.) a malom épület és környékének kivitelezési munkáinak befejezéséről
67/2021. (IV.29.) közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről
68/2021. (IV.30.) határozata 
69/2021. (IV.30.) határozata
70/2021. (IV.30.) határozata
71/2021  (IV.30.) határozata
72(2021. (IV.30.) határozata
73/2021. (IV.30.) határozata
74/2021. (IV.30.) határozata
75/2021. (IV.30.) határozata
76/2021. (IV.30.) határozata
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu