Telefon: 22/410-001

Bodajk

Közlemény

 
Helyi Választási Iroda                                                                                            8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
      Tel.-fax: 22/410-001
     E-mail: bodajkpm@t-online.hu
 
Ügyiratszám: Bod/2781-3/2019.
 
KÖZLEMÉNY
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szavazás helyéről, idejéről és módjáról az alábbi közleményt teszem közzé.
A Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának
időpontját
2019. október 13. napjára (vasárnap)
tűzte ki.
 
Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen lehet. A választópolgár a lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig (2019. június 26-ig) tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén választhat.
 
Bodajk város szavazóköreinek címe:
 1. szavazókör: Bányász ltp. 16. – Könyvtár (akadálymentesített)
 2. szavazókör: Szent István tér 2. – Törpe-Ovi
 3. szavazókör: Petőfi S. u. 39. – Régi ÖNO
 4. szavazókör: Petőfi S. u. 60. – Szent István Terem (akadálymentesített)
 
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről szóló "Értesítő"-n találják meg annak a szavazókörnek sorszámát és címét, ahol szavazhatnak.
 
Szavazni a következő érvényes igazolvány bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
 
Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az egyéni listás önkormányzati képviselőjelöltek, a másik szavazólapon a polgármesterjelöltek, a harmadik szavazólapon a megyei listák szerepelnek majd.
 
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét - vehet igénybe. A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
 
Az a választópolgár, aki magyarországi lakóhelye mellett, legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig - 2019. június 26-ig - magyarországi tartózkodási helyet is létesített, és annak érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart, bejelentett tartózkodási helyén átjelentkezéssel szavazhat, amennyiben legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújt be a lakóhelye szerinti választási irodához. A helyi választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 2019. augusztus 8-tól
 1. a helyi választási irodához
  1. 1. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig,
  2. 2. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig, vagy
  3. 3. 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig;
 2. a szavazatszámláló bizottsághoz 2019. október 13-án 12 óráig.
 
Az a választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig kérelmezheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.
 
A kérelmeket a Bodajki Helyi Választási Iroda címére (Bodajk, Petőfi S. u. 60.) lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni. Az internetes elérhetőséggel rendelkező választópolgárok a www.valasztas.hu internetes oldalon elérhető űrlapok kitöltésével is benyújthatják kérelmüket. Amennyiben a választópolgárnak Bodajkon bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van, a Helyi Választási Irodában személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
 
Tisztelt Választópolgárok!
 
A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban a 410-001 telefonszámon, illetve személyesen kérhető felvilágosítás a Helyi Választási Irodában. Ezen kívül további információk a www.valasztas.hu és a www.bodajk.hu honlap "Választás/Helyhatósági választások 2019" menüpontban és a honlapon érhetők el.
 
Bodajk, 2019. augusztus 5.
 
                                                                                                             Nagy Csilla s.k.
                                                                                                         HVI vezetője - jegyző

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu