Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2014. évi határozatai

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2014. (I. 21.) határozata jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2014. (I. 21.) határozata a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2014. (I. 21.) határozata "Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
4/2014. (I. 21.) határozata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
5/2014. (I. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
6/2014. (I. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
7/2014. (I. 28.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
8/2014. (I. 28.)  ingatlan bérbeadásáról
9/2014. (I. 28.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadásáról
10/2014. (I. 28.) idegenforgalmi nevezetességet jelölő tábláról
11/2014. (I. 28.) Várpalota Város Önkormányzata kezdeményezésével kapcsolatos nyilatkozatról
12/2014. (I. 28.) a Pénzügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
13/2014. (I. 28.) a Településfejlesztési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
14/2014. (I. 28.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
15/2014. (I. 28.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
16/2014. (I. 28.) az Ügyrendi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2014. (I. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
18/2014. (I. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről  [Módosítja: 35/2015. (II. 24.) határozat]
19/2014. (I. 28.) a polgármester 2013. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
20/2014. (I. 28.) a polgármester 2014. évi szabadságolási tervének elfogadásáról
21/2014. (I. 28.) a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0094 jelű pályázathoz kapcsolódó árajánlatok elbírálásáról
22/2014. (I. 28.) a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0094 jelű pályázathoz kapcsolódó árajánlatok elbírálásáról
23/2014. (I. 28.) EU Önerő Alap támogatásról
24/2014. (I. 28.) közfoglalkoztatási program kidolgozásához pályázat benyújtásáról
25/2014. (I. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2014. (II. 4.) határozata jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
27/2014. (II. 4.) határozata a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
28/2014. (II. 4.) határozata az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
29/2014. (II. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
30/2014. (II. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
31/2014. (II. 25.) a móri rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos véleményről
32/2014. (II. 25.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2014. évi fejlesztési javaslatáról
33/2014. (II. 25.) a Bodajk, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás módosításáról
34/2014. (II. 25.) a Bodajk, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás módosításáról
35/2014. (II. 25.) a Bodajk Sportegyesület részére folyósítandó kölcsönről
36/2014. (II. 25.) Dreska István kérelméről
37/2014. (II. 25.) gyalogátkelőhelyek tervezéséről
38/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
39/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
40/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
41/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
42/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
43/2014. (II. 25.) megbízási szerződések jóváhagyásáról
44/2014. (II. 25.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyásáról
45/2014. (II. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 51/2013. (II. 26.) határozat módosításáról
46/2014. (II. 25.) a polgármesteri hivatal ügyrendjének felülvizsgálatáról
47/2014. (II. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
48/2014. (II. 25.) csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadásáról
49/2014. (II. 25.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
50/2014. (II. 25.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
51/2014. (II. 25.) a 2014. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
52/2014. (II. 25.) szervezetek 2014. évi támogatásáról
53/2014. (II. 25.) az alapítványok 2014. évi támogatásáról
54/2014. (II. 25.) az alapítványok 2014. évi támogatásáról
55/2014. (II. 25.) a polgármestert megillető juttatások és támogatások szabályainak megállapításáról
56/2014. (II. 25.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
57/2014. (II. 25.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
58/2014. (II. 25.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott támogatás elszámolásáról
59/2014. (II. 25.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötött megállapodásról
60/2014. (II. 25.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
61/2014. (II. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
62/2014. (II. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
63/2014. (II. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
64/2014. (II. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
65/2014. (II. 25.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
66/2014. (II. 25.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
67/2014. (II. 25.) Közszolgálati Díj adományozásáról
68/2014. (II. 25.) Közművelődési Díj adományozásáról
69/2014. (II. 25.) Pedagógiai Díj adományozásáról
70/2014. (II. 25.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
71/2014. (II. 25.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
72/2014. (III. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
73/2014. (III. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
74/2014. (III. 25.) együttműködési megállapodásról
75/2014. (III. 25.) ingatlan értékesítéséről
76/2014. (III. 25.)  a Bodajkért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
77/2014. (III. 25.)  a Bodajki Sakk Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
78/2014. (III. 25.)  a Lila Akác Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
79/2014. (III. 25.)  a Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
80/2014. (III. 25.) Kert utca útburkolatának felújításáról
81/2014. (III. 25.) a Hunyadi János utca útburkolatának felújításáról
82/2014. (III. 25.) az önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről
83/2014. (III. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről
84/2014. (III. 25.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről
85/2014. (III. 25.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
86/2014. (III. 25.)  az „EMPÁTIA” Mentálhigiénés Egyesület támogatásáról
87/2014. (III. 25.)  a Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatásáról
88/2014. (III. 25.)  használtruha-gyűjtők kihelyezéséről
89/2014. (III. 25.) kft. alapításáról
90/2014. (III. 25.)  a "TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akcióhoz való csatlakozásról
91/2014. (III. 25.)  az „Egy perc Magyarország” című bemutató megrendeléséről
92/2014. (III. 25.) Zsigmond Ágnes képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
93/2014. (III. 25.)  ellátási szerződés megkötéséről
94/2014. (III. 25.) Vértesaljai Vízi Társulat kérelméről
95/2014. (III. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
96/2014. (III. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
97/2014. (IV. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
98/2014. (IV. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
99/2014. (IV. 15.) a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díjairól
100/2014. (IV. 15.) a Bodajkért Közalapítvány részére folyósítandó kölcsönről
101/2014. (IV. 15.) közbeszerzési eljárás megindításáról
102/2014. (IV. 15.) térfigyelő kamerarendszer kiépítésére támogatási kérelem benyújtásáról
103/2014. (IV. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
104/2014. (IV. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
105/2014. (IV. 29.) a móri rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
106/2014. (IV. 29.)  az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
107/2014. (IV. 29.) a 2013. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyásáról
108/2014. (IV. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
109/2014. (IV. 29.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
110/2014. (IV. 29.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
111/2014. (IV. 29.) a Bodajk Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
112/2014. (IV. 29.) ingatlan értékesítéséről
113/2014. (IV. 29.)  éven belüli folyószámlahitel felvételéről
114/2014. (IV. 29.) a Bodajki Sportegyesülettel bérleti szerződés megkötéséről
115/2014. (IV. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
116/2014. (IV. 29.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
117/2014. (IV. 29.) a gyepmesteri-állatmentési tevékenységről szóló szerződés jóváhagyására
118/2014. (IV. 29.)   a Bodajk Tv üzemeltetésére pályázat kiírásáról
119/2014. (IV. 29.) a DUNA-VÉRTES Járműipari Klaszterhez történő csatlakozásról
120/2014. (IV. 29.) gyalogátkelőhelyek engedélyeztetéséről
121/2014. (IV. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
122/2014. (IV. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
123/2014. (V. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
124/2014. (V. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
125/2014. (V. 27.) használatba vételi szerződések felbontásáról  [visszavonta 154/2014. (VI. 24.) határozat]
126/2014. (V. 27.) a Művészetért Közalapítvány helyiségbérleti kérelméről  [visszavonta 154/2014. (VI. 24.) határozat]
127/2014. (V. 27.) a fogorvosi szolgálat 2013. évi működéséről szóló tájékoztatóról
128/2014. (V. 27.) a BAK Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
129/2014. (V. 27.) víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos megállapodásról
130/2014. (V. 27.) a Zengő Óvoda 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
131/2014 (V. 27.) a SzívHang Kórus Egyesület támogatásáról
132/2014. (V. 27.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
133/2014. (V. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
134/2014. (V. 27.) Bodajk Város Önkormányzat 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
135/2014. (V. 27.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
136/2014. (V. 27.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
137/2014. (V. 27.) közszolgáltatói tevékenység részletes költségelszámolásának elfogadásáról
138/2014. (V. 27.) a Bodajkért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
139/2014. (V. 27.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
140/2014. (V. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
141/2014. (V. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
142/2014. (VI. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
143/2014. (VI. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
144/2014. (VI. 3.) "Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása" című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 azonosító jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről
145/2014. (VI. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
146/2014. (VI. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
147/2014. (VI. 24.) a Bodajk TV üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
148/2014. (VI. 24.)  a SzívHang Kórus Egyesület támogatásáról
149/2014. (VI. 24.) napirendről való levételről
150/2014. (VI. 24.) Sramek István kérelméről
151/2014. (VI. 24.) Horváth István kérelméről
152/2014. (VI. 24.) kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
153/2014. (VI. 24.) közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
154/2014. (VI. 24.) határozatok visszavonásáról
155/2014. (VI. 24.)  „A Gaja-völgy és a Bakonyalja” turisztikai kalauzban megjelenő hirdetés megrendeléséről
156/2014. (VI. 24.) ingatlan értékesítéséről
157/2014. (VI. 24.) a tómeder oldalfalának javításáról
158/2014. (VI. 24.) a Bodajk Sportegyesület többlettámogatásáról
159/2014. (VI. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
160/2014. (VI. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
161/2014. (VI. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
162/2014. (VI. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
163/2014. (VI. 24.) Közszolgálati Díj adományozásáról
164/2014. (VI. 24.) Közszolgálati Díj adományozásáról
165/2014. (VII.4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
166/2014. (VII.4.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
167/2014. (VIII. 13.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
168/2014. (VIII. 13.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
169/2014. (VIII. 13.) kollégiumi bérleti díj megállapításáról
170/2014. (VIII. 13.) a Bányász ltp. 16. épület üzemeltetésére kötött megállapodás felülvizsgálatáról
171/2014. (VIII. 13.) a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
172/2014. (VIII. 13.) a Bodajki Református Egyház támogatásáról
173/2014. (VIII. 13.) a Móri kistérségi vízmű gördülő fejlesztési tervéről
174/2014. (VIII. 13.) Bodajk-Balinka-Csókakő-Söréd-Csákberény Szennyvíz-agglomeráció gördülő fejlesztési tervéről [visszavonta 189 (IX.11) képviselő-testületi határozat]
175/2014. (VIII. 13.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
176/2014. (VIII. 13.) a nem lakáscélú helyiségek bérletének szabályozásáról
177/2014. (VIII. 13.) környezetvédelmi program kidolgozásáról
178/2014. (IX. 11.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
179/2014. (IX. 11.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
180/2014. (IX. 11.) közcélú beruházásról
181/2014. (IX. 11.) közművelődési és népművészeti pályázat benyújtására 
182/2014. (IX. 11.) napirendről való levételről
183/2014. (IX. 11.) térfigyelő kamerarendszer tervezéséről
184/2014. (IX. 11.) a Zengő Óvoda 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
185/2014. (IX. 11.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
186/2014. (IX. 11.) Bodajk Város Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
187/2014. (IX. 11.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 18/2014. (I. 28.) határozat módosításáról
188/2014. (IX. 11.) a Bodajki Általános Iskola helyiséghasználati kérelméről
189/2014. (IX. 11.) Bodajk-Balinka szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési tervéről
190/2014. (IX. 11.) a Fejérvíz Zrt.-vel kötendő megállapodásról
191/2014. (IX. 11.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
192/2014. (IX. 11.) a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság felhívásáról
193/2014. (IX. 11.) az árusok ideiglenes elhelyezéséről
194/2014. (IX. 11.) nyilatkozat tudomásulvételéről
195/2014. (IX. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
196/2014. (IX. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
197/2014. (IX. 30.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évben végrehajtott feladatairól
198/2014. (IX. 30.) a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról
199/2014. (IX. 30.) a Törpe-Ovi Alapítvány támogatásáról
200/2014. (IX. 30.) a kollégium bérleti szerződéséről
201/2014. (IX. 30.) a BAK Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról
202/2014. (IX. 30.) a Zengő Óvoda 2013/2014. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
203/2014. (IX. 30.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésében foglalt kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolóról
204/2014. (IX. 30.) a bodajki 606/1 hrsz-ú parkoló építésének többletköltségeiről
205/2014. (IX. 30.) kátyúzási munkákról
206/2014. (IX. 30.) a játszótér többletköltségeiről
207/2014. (IX. 30.) a Hunyadi utca útburkolatának javításáról
208/2014. (IX. 30.) a Hunyadi utca útburkolatának javításáról
209/2014. (IX. 30.) a Kert utca útburkolatának javításáról
210/2014. (IX. 30.) a Kert utca útburkolatának javításáról
211/2014. (IX. 30.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás többlettámogatásáról.
212/2014. (IX. 30.) a Körzeti Diáksport Bizottság Mór támogatásáról
213/2014. (IX. 30.) gyalogátkelőhelyek kivitelezőjének kiválasztásáról
214/2014. (IX. 30.) téli síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
215/2014. (IX. 30.) a Sípálya és sífelvonó üzemeltetéséről
216/2014. (IX. 30.) ATM elhelyezéséről
217/2014. (IX. 30.) belső ellenőrzésről
218/2014. (IX. 30.) Sramek István kérelméről
219/2014. (IX. 30.) éven belüli folyószámlahitel felmondására
220/2014. (IX. 30.) szociális célú tűzifa támogatásról
221/2014. (IX. 30.) Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről
222/2014. (IX. 30.) Góman Karolin Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről
223/2014. (IX. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
224/2014. (IX. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
225/2014. (X. 21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
226/2014. (X. 21.) a képviselő-testület alakuló ülése napirendjének elfogadásáról
227/2014. (X. 21.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
228/2014. (X. 21.) a polgármester illetményének megállapításáról
229/2014. (X. 21.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
230/2014. (X. 21.) a polgármester költségtérítésének megállapításáról
231/2014. (X. 21.) gazdasági program előkészítéséről
232/2014. (X. 21.) Almádi István képviselő döntéshozatalból való kizárásról
233/2014. (X. 21.) végkielégítés megállapításáról [kiegészítette 293/2014. (XI. 19.) határozat]
234/2014. (X. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
235/2014. (X. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
236/2014. (X. 28.) döntéshozatalból való kizárásról
237/2014. (X. 28.) a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
238/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
239/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármesterré választásáról
240/2014. (X. 28.) Nemes Ferenc alpolgármesterré választásáról
241/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
242/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
243/2014. (X. 28.) Nemes Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
244/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
245/2014. (X. 28.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester költségtérítésének megállapításáról [visszavonta 296/2014. (XI. 19.) határozat]
246/2014. (X. 28.) Nemes Ferenc alpolgármester költségtérítésének megállapításáról [visszavonta 297/2014. (XI. 19.) határozat]
247/2014. (X. 28.) Nagy Ferenc képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
248/2014. (X. 28.) Nagy Ferenc Gazdasági Bizottság elnöke megválasztásáról
249/2014. (X. 28.) Ivanics Tamás képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
250/2014. (X. 28.) Ivanics Tamás Gazdasági Bizottság elnökhelyettese megválasztásáról
251/2014. (X. 28.) Paksiné Rózsa Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
252/2014. (X. 28.) Paksiné Rózsa Éva Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
253/2014. (X. 28.) Turi Krisztián képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
254/2014. (X. 28.) Turi Krisztián Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
255/2014. (X. 28.) Szabó Tímea Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
256/2014. (X. 28.) Pischné Márk Edina Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
257/2014. (X. 28.) Glász László Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
258/2014. (X. 28.) Turi Krisztián képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
259/2014. (X. 28.) Turi Krisztián Humánügyi Bizottság elnöke megválasztásáról
260/2014. (X. 28.) Paksiné Rózsa Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
261/2014. (X. 28.) Paksiné Rózsa Éva Humánügyi Bizottság elnökhelyettese megválasztásáról
262/2014. (X. 28.) Ivanics Tamás képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
263/2014. (X. 28.) Ivanics Tamás Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
264/2014. (X. 28.) Almádi István képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
265/2014. (X. 28.) Almádi István Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
266/2014. (X. 28.) Zsigmond Ágnes Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
267/2014. (X. 28.) Gerber Gabriella Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
268/2014. (X. 28.) Rajos Zoltán Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
269/2014. (X. 28.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
270/2014. (X. 28.) a polgármester illetményének megállapításáról
271/2014. (X. 28.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
272/2014. (X. 28.) a polgármester költségtérítésének megállapításáról
273/2014 (XI. 4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
274/2014 (XI. 4.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
275/2014. (XI. 4.) a 3FALU Táncműhely helyiséghasznosítási kérelméről [visszavonta 4/2015. (I. 27.) képviselő-testületi határozat]
276/2014 (XI. 4.) a Művészetért Közalapítvány 2013/2014. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
277/2014. (XI. 4.) téli síkosságmentesítés ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról
278/2014. (XI. 4.) téli síkosságmentesítés ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról
279/2014. (XI. 4.) téli síkosságmentesítés ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról
280/2014. (XI. 4.) gyalogátkelőhelyek kivitelezőjének kiválasztásáról
281/2014. (XI. 4.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére kiírt pályázat lezárásáról
282/2014. (XI. 4.) az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervéről
283/2014. (XI. 4.) a 2015. évi ellenőrzési tervről
284/2014. (XI. 4.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
285/2014. (XI.19.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
286/2014. (XI.19.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
287/2014. (XI.19.) a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 jelű energetikai pályázat többletköltségeiről 
288/2014. (XI.19.) Magyaralmás Község Önkormányzata - közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó - megkereséséről
289/2014. (XI.19.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulásban történő képviseletről
290/2014. (XI.19.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban történő képviseletről
291/2014. (XI.19.) Almádi István képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
292/2014. (XI.19.) a végkielégítés megállapításáról szóló 233/2014. (X. 21.) határozat kiegészítéséről
293/2014. (XI.19.) a végkielégítés megállapításáról szóló 233/2014. (X. 21.) határozat kiegészítéséről
294/2014. (XI.19.) a jegyző tájékoztatójának tudomásulvételéről
295/2014. (XI.19.) Dimovicsné Trádler Hajnalka képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
296/2014. (XI.19.) a 245/2014. (X. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről
297/2014. (XI.19.) a 246/2014. (X. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről
298/2014. (XI. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
299/2014. (XI. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
300/2014. (XI. 25.) Horváth István kérelméről
301/2014. (XI. 25.) közcélú beruházásról
302/2014. (XI. 25.) ATM elhelyezéséről
303/2014. (XI. 25.) a BAK Kft. 2015. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
304/2014. (XI. 25.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
305/2014. (XI. 25.) a Zengő Óvoda 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
306/2014. (XI. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
307/2014. (XI. 25.) Bodajk Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
308/2014. (XI. 25.) szabad pénzeszközök átmeneti lekötéséről
309/2014. (XI. 25.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról
310/2014. (XI. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi szolgáltatási díjairól
311/2014. (XI. 25.) a polgármester szabadságáról
312/2014. (XI. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
313/2014. (XI. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
314/2014. (XI. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
315/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
316/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
317/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
318/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
319/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
320/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
321/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
322/2014. (XI. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
323/2014. (XII. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
324/2014. (XII. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
325/2014. (XII. 16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
326/2014. (XII. 16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
327/2014. (XII. 16.) közcélú beruházásról
328/2014. (XII. 16.) gyalogátkelőhelyek kivitelezőjének kiválasztásáról
329/2014. (XII. 16.) gyalogátkelőhelyek útépítési műszaki ellenőrének kiválasztásáról
330/2014. (XII. 16.) gyalogátkelőhelyek villamos műszaki ellenőrének kiválasztásáról
331/2014. (XII. 16.) a Bányász ltp. 16. sz. épület üzemeltetésére kötött megállapodás felülvizsgálatáról
332/2014. (XII. 16.) a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
333/2014. (XII. 16.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
334/2014. (XII. 16.) a BAK Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak kijelölésére
335/2014. (XII. 16.) karácsonyi díszkivilágításról
336/2014. (XII. 16.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal vizesblokkjának felújításáról
337/2014. (XII. 16.) „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület HFS tervezéséről
338/2014. (XII. 16.) gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról szóló szerződés jóváhagyásáról
339/2014. (XII. 16.) a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről
340/2014. (XII. 16.) a köztemetőben alkalmazott díjak felülvizsgálatáról
341/2014. (XII. 16.) a helyi adókról szóló beszámolóról
342/2014. (XII. 16.) kötelezettségek teljesítéséről
343/2014. (XII. 16.) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
344/2014. (XII. 16.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
345/2014. (XII. 16.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
346/2014. (XII. 16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
347/2014. (XII. 16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
348/2014. (XII. 16.) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu