Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2013. évi határozatai

 A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2013. (I. 29.) vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
2/2013. (I. 29.) a társasházi ivóvíz hátralékok rendezéséről
3/2013. (I. 29.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti Művelődési Ház „fagyizó” helyiség bérleti szerződéséről
4/2013. (I. 29.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti Művelődési Ház meghatározott helyiségei bérleti szerződéséről
5/2013. (I. 29.) a Művészetért Közalapítvány helyiség igényéről
6/2013. (I. 29.) a SONIMA Kft.-vel kötendő megállapodásról
7/2013. (I. 29.) a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
8/2013. (I. 29.) a Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
9/2013. (I. 29.) a Ronbild Kft. tevékenységével kapcsolatos hatósági vizsgálatról szóló tájékoztatóról
10/2013. (I. 29.) Medve István adósságrendezési ügyéről
11/2013. (I. 29.) a 317/1 hrszú-ú ingatlan bérbeadásáról
12/2013. (I. 29.) a Lila Akác Alapítvánnyal folytatott egyeztetésről szóló tájékoztatóról
13/2013. (I. 29.) védőnői pályázat elbírálásáról
14/2013. (I. 29.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
15/2013. (I. 29.) önkormányzati szövetségi tagságról
16/2013. (I. 29.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
17/2013. (I. 29.) a Pénzügyi Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2013. (I. 29.) a Településfejlesztési Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
19/2013. (I. 29.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
20/2013. (I. 29.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
21/2013. (I. 29.) az Ügyrendi Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2013. (I. 29.) dr. Nagy Gábor jegyző Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalnál történő helyettesítéséről szóló tájékoztatóról
23/2013. (I. 29.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útdíjszedési rendszer bevezetésével kapcsolatos leveléről szóló tájékoztatóról
24/2013. (I. 29.) az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának idegenforgalmi jelentőséggel bíró vasútvonalakkal kapcsolatos állásfoglalásáról szóló tájékoztatóról
25/2013. (I. 29.) a polgármester 2012. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
26/2013. (I. 29.) a polgármester 2013. évi szabadságolási tervének elfogadásáról
27/2013. (I. 29.) a településrendezési terv módosításáról
28/2013. (I. 29.) a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolásáról
29/2013. (I. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
30/2013. (I. 29.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
31/2013. (I. 29.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
32/2013. (I. 29.) Közszolgálati Díj adományozásáról
33/2013. (I. 29.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
34/2013. (I. 29.) Közművelődési Díj adományozásáról
35/2013. (I. 29.) Pedagógiai Díj adományozásáról
36/2013. (I. 29.) Pedagógiai Díj adományozásáról
37/2013. (I. 29.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
38/2013. (I. 29.) Daru Péterné részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
39/2013. (I. 31.) BAK Kft. alapító okiratának módosítására
40/2013. (I. 31.) az önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről
41/2013. (I. 31.) a polgármesteri hivatal 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről
42/2013. (II. 26.) Horváth István kártalanítási kérelméről
43/2013. (II. 26.) a BAK Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződésről
44/2013. (II. 26.) a Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
45/2013. (II. 26.) a Művelődési ház épületének tetőjavításáról
46/2013. (II. 26.) a rendőrségi körzeti megbízott üzemanyag költségeihez történő hozzájárulásról
47/2013. (II. 26.) üzemeltetési megállapodás jóváhagyásáról
48/2013. (II. 26.) a Lavid Bt-vel fennálló megbízási szerződés módosításáról
49/2013. (II. 26.) a városi tv üzemeltetésére pályázat kiírásáról
50/2013. (II. 26.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 42/2012. (II. 28.) határozat módosításáról
51/2013. (II. 26.) a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésére
52/2013. (II. 26.) a Kistérségi Iroda működése kapcsán felmerült költségek támogatásáról
53/2013. (II. 26.) a Zengő Óvoda 2013. évi költségvetéséről
54/2013. (II. 26.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
55/2013. (II. 26.) a településrendezési terv módosításáról
56/2013. (II. 26.) a Teke épületének hasznosításáról
57/2013. (II. 26.) a Lila Akác Alapítvánnyal folytatott egyeztetésről szóló tájékoztatóról
58/2013. (II. 26.) a 43. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó támogatásáról
59/2013. (II. 26.) nyomozás megszüntetéséről szóló tájékoztatóról
60/2013. (II. 26.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
61/2013. (II. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
62/2013. (II. 26.) Balinka Község Önkormányzat kezdeményezéséhez való csatlakozásról
63/2013. (II. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
64/2013. (III. 26.) a Bodajkért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
65/2013. (III. 26.) a Bodajki Sakk Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
66/2013. (III. 26.) a Lila Akác Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
67/2013. (III. 26.) a Művészetért Közalapítvány raktárhelyiség igényéről
68/2013. (III. 26.) a BAK Kft. éves összesített közbeszerzési tervére
69/2013. (III. 26.) ingatlan bérbeadásáról
70/2013. (III. 26.) ingatlan bérbeadásáról
71/2013. (III. 26.) ingatlan bérbeadásáról
72/2013. (III. 26.) ingatlan tulajdonjog rendezéséről
73/2013. (III. 26.) ingatlan tulajdonjog rendezéséről
74/2013. (III. 26.) a társasházi ivóvíz hátralékok rendezésére
75/2013. (III. 26.) a városi tv üzemeltetésére pályázat kiírásáról
76/2013. (III. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
77/2013. (III. 26.) az önkormányzat szakfeladatrendjének módosítására
78/2013. (III. 26.) a Körzeti Diáksport Bizottság Mór támogatásáról
79/2013. (III. 26.) konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
80/2013. (III. 26.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Alapszabályának elfogadásáról
81/2013. (III. 26.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
82/2013. (III. 26.) a HUNGAROFORCE Magyarországi Jégeső-elhárítási Technológia Kft. ajánlatáról
83/2013. (III. 26.) a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatóról
84/2013. (III. 26.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról szóló tájékoztatóról
85/2013. (III. 26.) a Nemzeti Közlekedési Hatóság sífelvonóval kapcsolatos végzéséről
86/2013. (III. 26.) képviselői javaslatról szóló tájékoztatóról
87/2013. (III. 26.) a polgármestert megillető juttatások és támogatások szabályainak megállapításáról
88/2013. (III. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
89/2013. (III. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
90/2013. (III. 26.) hátrányos helyzetű tanulók iskolai kirándulási költségeinek támogatásáról
91/2013. (III. 26.) a fogorvosi szolgálat közös fenntartására létrejött megállapodás kiegészítéséről
92/2013. (III. 26.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. évi beruházási javaslatáról
93/2013. (III. 26.) önkormányzati feladatok társulási formában történő ellátásáról
94/2013. (III. 26.) a Teke ingatlanának megosztásáról
95/2013. (III. 26.) a bodajki I. számú védőnői körzet védőnői pályázat elbírálásáról
96/2013. (III. 26.) pályázat kiírásáról a bodajki II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
97/2013. (IV. 23.) óvodai férőhelyek bővítéséről
98/2013. (IV. 23.) óvodai férőhelyek bővítéséről
99/2013. (IV. 23.) óvodai férőhelyek bővítéséről
100/2013. (IV. 23.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
101/2013. (IV. 23.) Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv egyeztetéséről
102/2013. (IV. 23.) a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés megkötésére, a Móri kistérségi vízmű vagyonkezelésbe adásáról
103/2013. (IV. 30.) a móri rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
104/2013. (IV. 30.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
105/2013. (IV. 30.) a Bodajki Tollaslabda SE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
106/2013. (IV. 30.) a Bodajk SE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
107/2013. (IV. 30.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
108/2013. (IV. 30.) az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
109/2013. (IV. 30.) játszótér létasítésére pályázat benyújtásáról
110/2013. (IV. 30.) szinpad létesítésére pályázat benyújtásáról
111/2013. (IV. 30.) a 2014. évi Városnap megrendezésére pályázat benyújtásáról
112/2013. (IV. 30.) a Sífelvonó felújítására pályázat benyújtásáról
113/2013. (IV. 30.) a 606/1 hrsz-ú parkoló és park felújítási pályázat benyújtásáról
114/2013. (IV. 30.) LEADER pályázat támogatási kérelmek elkészítésével és projekt menedzsment feladatokkal kapcsolatos megbízására
115/2013. (IV. 30.) az V. Városnap és Folk Fesztivál költségeinek biztosításáról
116/2013. (IV. 30.) a Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázaton való részvételről
117/2013. (IV. 30.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére pályázat kiírásáról
118/2013. (IV. 30.) a Peytu I.H.E. kérelméről
119/2013. (IV. 30.) társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatásáról
120/2013. (IV. 30.) a 2013. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
121/2013. (IV. 30.) zártketi ingatlanok értékesítésére
122/2013. (IV. 30.) a Nehéz Kő Kft. megkereséséről
123/2013. (IV. 30.) a társasházi ivóvízdíj-hátralékok rendezéséről
124/2013. (IV. 30.) a 2013. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díjakról
125/2013. (IV. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
126/2013. (IV. 30.) a környezetvédelmi alap felhasználására
127/2013. (IV. 30.) járdatervek jóváhagyásáról
128/2013. (IV. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
129/2013. (V. 15.) tervezési szerződés jóváhagyásáról
130/2013. (V. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
131/2013. (V. 15.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
132/2013. (V. 15.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről
133/2013. (V. 15.) a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezéséről
134/2013. (V. 15.) a FE-CO Mór Kft. viziközmű fejlesztési hozzájárulásáról
135/2013. (V. 28.) ingatlan vásárlásáról
136/2013. (V. 28.) a fogorvosi szolgálat 2012. évi működéséről szóló tájékoztatóról
137/2013. (V. 28.) a BAK Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
138/2013. (V. 28.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
139/2013. (V. 28.) a Kistérségi Iroda felé fizetendő költségekről
140/2013. (V. 28.) az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
141/2013. (V. 28.) a 112/2013. (IV. 30.) határozat visszavonásáról
142/2013. (V. 28.) a 110/2013. (IV. 30.) határozat visszavonásáról
143/2013. (V. 28.) LEADER pályázat gépvásárlásra történő benyújtásáról
144/2013. (V. 28.) színpad létesítésére pályázat benyújtásáról
145/2013. (V. 28.) a 606/1 hrsz-ú parkoló és park felújítási pályázathoz önerő biztosításáról
146/2013. (V. 28.) ingatlan tartós bérletbe adásáról
147/2013. (V. 28.) a 2014. évi Városnap pályázathoz önerő biztosításáról
148/2013. (V. 28.) a Depónia Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv egyeztetéséről
149/2013. (V. 28.) a bodajki II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról
150/2013. (V. 28.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
151/2013. (V. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
152/2013. (V. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
153/2013. (V. 28.) Krár János részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
154/2013. (VI. 3.) a 113/2013. (IV. 30.) határozat visszavonásáról
155/2013. (VI. 3.) a 129/2013. (V. 15.) határozat visszavonásáról
156/2013. (VI. 3.) a 145/2013. (V. 28.) határozat visszavonásáról
157/2013. (VI. 3.) a 606/1 hrsz-ú parkoló és park felújítására LEADER pályázat benyújtásáról
158/2013. (VI. 3.) ingatlan tartós bérletbe adásáról
159/2013. (VI. 25.) Horváth István kártalanítási kérelméről
160/2013. (VI. 25.) zártkerti ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásról
161/2013. (VI. 25.) a városi tv és honlap üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
162/2013. (VI. 25.) a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
163/2013. (VI. 25.) a Zengő Óvoda 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
164/2013. (VI. 25.) a Zengő Óvoda kérelméről
165/2013. (VI. 25.) Bodajk Város Önkormányzat 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
166/2013. (VI. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
167/2013. (VI. 25.) a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívására tett intézkedésről
168/2013. (VI. 25.) Bodajk településszerkezeti tervének módosításáról
169/2013. (VI. 25.) települési értéktár létrehozásáról
170/2013. (VI. 25.) a 114/2013. (IV. 30.) határozat visszavonására
171/2013. (VI. 25.) LEADER pályázat támogatási kérelmek elkészítésével és projekt menedzsment feladatokkal kapcsolatos megbízásra
172/2013. (VI. 25.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
173/2013. (VI. 25.) a polgármesteri hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
174/2013. (VI. 25.) szabad pénzeszközök átmeneti lekötéséről
175/2013. (VI. 25.) a nyári gyermekétkeztetés kormányzati támogatásáról szóló tájékoztatóról
176/2013. (VI. 25.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére kiírt pályázat lezárásáról
177/2013. (VI. 25.) az árvízi védekezés támogatásáról
178/2013. (VI. 25.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásra
179/2013. (VI. 25.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
180/2013. (VI. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
181/2013. (VI. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
182/2013. (VII. 16.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. évi módosított beruházási javaslatáról
183/2013. (VII. 16.) a Bodajk, Petőfi S. utcai járda kivitelezőjének kiválasztására
184/2013. (VII. 16.) Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé kártalanítási javaslat megtételéről
185/2013. (VII. 16.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról
186/2013. (VII. 16.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
187/2013. (VIII. 22.) Sóhajda Istvánné 8053 Bodajk, Hegyalja u. 21. szám alatti lakos közalkalmazott felmentéséről
188/2013. (VIII. 22.) a Fejér Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez történő csatlakozásról
189/2013. (VIII. 22.) termőhelyfeltárási és erdőtelepítési kivitelezési terv készítésére történő megbízásról
190/2013. (IX. 10) a Művészetért Közalapítvány kollégiumi bérleti díj mérséklési kérelméről
191/2013. (IX. 10) a Művészetért Közalapítvány helyiség igényéről
192/2013. (IX. 10) gyermekétkeztetés lebonyolításáról
193/2013. (IX. 10) mart aszfaltos utak emulziós kezeléséről
194/2013. (IX. 10) a Lila Akác Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadásáról
195/2013. (IX. 10) a településközpont elnevezéséről
196/2013. (IX. 10) szelektív hulladékgyűjtők kihelyezéséről
197/2013. (IX. 10) Heidemarie Danz részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
198/2013. (IX. 24.) mart aszfaltos utak emulziós kezeléséről
199/2013. (IX. 24.) a Sportközpontban a pályák locsolásához szükséges vízmennyiség biztosításáról
200/2013. (IX. 24.) a katolikus templom előtti járda felújításáról
201/2013. (IX. 24.) a BAK Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról
202/2013. (IX. 24.) az Önkormányzat és a BAK Kft. közötti, a Bányász ltp. 16. sz. alatti épület üzemeltetésére kötött megállapodás felülvizsgálatáról
203/2013. (IX. 24.) a Törpe-Ovi Alapítvány támogatásáról
204/2013. (IX. 24.) a Bodajkért Közalapítvány Körtefa utcai játszótér beruházásáról szóló tájékoztatóról
205/2013. (IX. 24.) Horváth István kártalanítási kérelméről
206/2013. (IX. 24.) a Bodajki Általános Iskola 2012./2013. tanévi tevékenységéről
207/2013. (IX. 24.) a Zengő Óvoda 2012./2013. nevelési évi tevékenységéről
208/2013. (IX. 24.) a Zengő Óvoda 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
209/2013. (IX. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
210/2013. (IX. 24.) Bodajk Város Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
211/2013. (IX. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 51/2013. (II. 26.) határozat módosításáról
212/2013. (IX. 24.) zártkerti ingatlanok értékesítési pályázatáról
213/2013. (IX. 24.) téli síkosságmentesítés ellátásáról
214/2013. (IX. 24.) a 130/2013. (V. 15.) határozat módosításáról
215/2013. (IX. 24.) a bodajki II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról
216/2013. (IX. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
217/2013. (IX. 24.) az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről
218/2013. (IX. 24.) levéltári ellenőrzésről készült tájékoztatóról
219/2013. (IX. 24.) a Bodajki Víziközmű Társulatról
220/2013. (IX. 24.) a PR Telecom Zrt. szabálytalan áramvételezési ügyéről szóló tájékoztatóról
221/2013. (IX. 24.) a sífelvonó további üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról
222/2013. (IX. 24.) törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról szóló tájékoztatóról
223/2013. (IX. 24.) az V. Városnap és Folk Fesztivál költségeiről szóló tájékoztatóról
224/2013. (IX. 24.) vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
225/2013. (IX. 24.) a "Világ Királynője Engesztelő Mozgalom" támogatásáról
226/2013. (IX. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
227/2013. (IX. 24.) a Peske Paletta Kft. szerződés megszüntetési kérelméről
228/2013. (IX. 24.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására pályázat kiírásáról
229/2013. (IX. 24.) a rekultivált szeméttelep utógondozásáról
230/2013. (IX. 24.) műfüves futballpálya létesítéséhez pályázat benyújtásáról 
231/2013. (IX. 24.) pénzeszköz lekötéséről
232/2013. (IX. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
233/2013. (X. 8.) szociális célú tüzifa támogatásról
234/2013. (X. 29.) a Művészetért Közalapítvány 2012./2013. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
235/2013. (X. 29.) a Petőfi S. utcai árok egy szakaszának tisztításáról
236/2013. (X. 29.) a Bányász lakótelepi árok egy szakaszának tisztításáról
237/2013. (X. 29.) téli síkosságmentesítés ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról
238/2013. (X. 29.) a 3Falu Táncműhely támogatási kérelméről
239/2013. (X. 29.) a Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület támogatási kérelméről
240/2013. (X. 29.) települési értéktár létrehozásáról
241/2013. (X. 29.) a Könyvtári Szolgáltató Rendszerbe történő belépésről
242/2013. (X. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
243/2013. (X. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 51/2013. (II. 26.) határozat módosításáról
244/2013. (X. 29.) Bodajk Város Önkormányzat 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
245/2013. (X. 29.) az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
246/2013. (X. 29.) a polgármesteri hivatal ügyrendjének felülvizsgálatáról
247/2013. (X. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
248/2013. (X. 29.) Horváth István kártalanítási kérelméről
249/2013. (X. 29.) gyalogátkelőhelyek létesítéséről
250/2013. (X. 29.) a polgármesteri hivatal felújítási munkáiról
251/2013. (X. 29.) a Nemzeti Közlekedési Hatóság végzésére adandó válaszról
252/2013. (X. 29.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
253/2013. (X. 29.) ingatlanok tulajdonjog rendezéséről  [visszavonta 91/2015. (III. 31.) képviselő-testületi határozat]
254/2013. (X. 29.) ingatlanok tulajdonjog rendezéséről [visszavonta 91/2015. (III. 31.) képviselő-testületi határozat]
255/2013. (X. 29.) ingatlanok tulajdonjog rendezéséről  [visszavonta 91/2015. (III. 31.) képviselő-testületi határozat]
256/2013. (X. 29.) Nagy Ferenc települési képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
257/2013. (X. 29.) a Bodajki Általános Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról
258/2013. (X. 29.) a MTKT tulajdonában álló kisbusz üzemeltetéséhez történő hozzájárulásról
259/2013. (X. 29.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. évi módosított beruházási javaslatáról
260/2013. (X. 29.) nemzetközi zarándoknap kezdeményezés támogatásáról
261/2013. (X. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
262/2013. (X. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
263/2013. (X. 29.) Szabó Tímea Pénzügyi Bizottság tagja megválasztásáról
264/2013. (XI. 19.) Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 264/2013. (XI. 19.) határozata
265/2013. (XI. 19.) Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 265/2013. (XI. 19.) határozata
266/2013. (XI. 19.) a komposztáló pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról
267/2013. (XI. 19.) a komposztáló pályázattal kapcsolatos lebonyolítói tevékenységről
268/2013. (XI. 26:) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
269/2013. (XI. 26:) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
270/2013. (XI. 26:) a bodajki 146 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
271/2013. (XI. 26:) a BAK Kft. 2014. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
272/2013. (XI. 26:) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
273/2013. (XI. 26:) a Zengő Óvoda 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
274/2013. (XI. 26:) a Zengő Óvoda működésének átszervezéséről
275/2013. (XI. 26:) a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről
276/2013. (XI. 26:) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
277/2013. (XI. 26:) a 2014. évi ellenőrzési tervről
278/2013. (XI. 26:) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
279/2013. (XI. 26:) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi szolgáltatási díjairól
280/2013. (XI. 26:) gyalogátkelőhelyek létesítéséről
281/2013. (XI. 26:) a TakarNet rendszer használatával kapcsolatos ellenőrzésről
282/2013. (XI. 26:) a helyi adókról szóló beszámolóról
283/2013. (XI. 26:) a polgármester szabadságának igénybevételéről
284/2013. (XI. 26:) független szakértő megbízásáról
285/2013. (XI. 26:) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
286/2013. (XI. 26:) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
287/2013. (XI. 26:) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
288/2013. (XI. 26:) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról
289/2013. (XII. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
290/2013. (XII. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
291/2013. (XII. 10.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésről
292/2013. (XII. 10.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadásáról
293/2013. (XII. 10.) a BAK Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződésről
294/2013. (XII. 10.) a Bodajk Sportegyesülettel kötött megállapodás kiegészítéséről
295/2013. (XII. 10.) a BAK Kft.-vel kötött városgondnoksági feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosításáról
296/2013. (XII. 10.) közterület elnevezéséről
297/2013. (XII. 10.) a 81-es főút mellé kihelyezendő idegenforgalmi nevezetességet jelölő tábláról
298/2013. (XII. 10.) Orsós Ferenc kérelméről
299/2013. (XII. 10.) ingatlanvásárlásról
300/2013. (XII. 10.) napirendről való levételről
301/2013. (XII. 10.) feladatellátási szerződések szabályozásáról
302/2013. (XII. 10.) a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről
303/2013. (XII. 10.) a FEJÉRVÍZ Zrt. részére adandó nyilatkozatra
304/2013. (XII. 10.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóról
305/2013. (XII. 10.) a Városi Könyvtár áthelyezésének lehetőségeiről
306/2013. (XII. 10.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 vissza   ►
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu