Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2012. évi határozatai

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2012. (I. 13.) Bodajk Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Antiszegregációs Tervének jóváhagyásáról
2/2012. (I. 13.) a KDOP-3.1.1/C-11 „kistelepüléseken településkép javítása” című pályázat önerejének biztosításáról
3/2012. (I. 13.) a TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázaton való részvételről
4/2012. (I. 13.) szociális célú tűzifa támogatásról
5/2012. (I. 13.) a 220/2011. (XI. 29.) határozat módosításáról
6/2012. (I. 19.) a 0249/11 hrsz-ú út tulajdonjogának megszerzéséről
7/2012. (I. 19.) a 0249/7 hrsz-ú ingatlan megközelítése tárgyában kötött megállapodás jóváhagyásáról
8/2012. (I. 19.) a SONIMA Kft.-vel kötött megállapodás módosításáról
9/2012. (I. 19.) a SONIMA Kft.-vel kötendő 0249/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodásról
10/2012. (I. 31.) a Bodajki Általános Iskola 2012. évi költségvetéséről
11/2012. (I. 31.) a Zengő Óvoda 2012. évi költségvetéséről
12/2012. (I. 31.) a ClubCafé Kávézóban keletkezett rongálási kár rendezéséről
12a/2012. (I. 31.) Medve István egyéni vállalkozó adósságrendezésre vonatkozó kérelméről
13/2012. (I. 31.) Stellner László lakásbérleti szerződésének megszüntetéséről
14/2012. (I. 31.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
15/2012. (I. 31.) a FE-CO Mór Kft.-vel kötött megállapodás módosításáról
16/2012. (I. 31.) a vízrendezési pályázatról szóló tájékoztatóról
17/2012. (I. 31.) a vízrendezési pályázat újbóli benyújtásáról
18/2012. (I. 31.) nemdohányzó közterületekről szóló rendelet megalkotásáról
19/2012. (I. 31.) a Pénzügyi Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
20/2012. (I. 31.) a Településfejlesztési Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
21/2012. (I. 31.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2012. (I. 31.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
23/2012. (I. 31.) az Ügyrendi Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
24/2012. (I. 31.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójáról
25/2012. (I. 31.) a polgármester 2011. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
26/2012. (I. 31.) a polgármester 2012. évi szabadságolási tervének elfogadásáról
27/2012. (I. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
28/2012. (I. 31.) a szemétszállítási díjakról szóló tájékoztatóról
29/2012. (I. 31.) a Szabadművelődés Háza támogatásáról
30/2012. (I. 31.) Banki számlavezetés módosításáról
31/2012. (I. 31.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
32/2012. (I. 31.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
33/2012. (I. 31.) Közszolgálati Díj adományozásáról
34/2012. (I. 31.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
35/2012. (I. 31.) Közművelődési Díj adományozásáról
36/2012. (I. 31.) Pedagógiai Díj adományozásáról
37/2012. (I. 31.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
38/2012. (II. 28.) Medve István vállalkozóval kötött hasznosítási szerződés módosításáról
39/2012. (II. 28.) a Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
40/2012. (II. 28.) az Idegfeszítők Társasága Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
41/2012. (II. 28.) a Mentők a Mentőkért Mór és Térsége Alapítvány támogatásáról
42/2012. (II. 28.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésére
43/2012. (II. 28.) a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
44/2012. (II. 28.) az önkormányzat szakfeladat rendjéről
45/2012. (II. 28.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
46/2012. (II. 28.) közművelődési intézmény létrehozásáról
47/2012. (II. 28.) városgondnoksági feladatok ellátásáról
48/2012. (II. 28.) az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról
49/2012. (II. 28.) a település hidrogeológiai problémáiról szóló tájékoztatóról
50/2012. (II. 28.) a 2012. évi szemétszállítási díjakról szóló tájékoztatóról
51/2012. (II. 28.) önkormányzati vagyonelemek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősítéséről
52/2012. (II. 28.) a Mária Rádió támogatásáról
53/2012. (II. 28.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
54/2012. (II. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
55/2012. (II. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
56/2012. (III. 7.) pályázati önerő biztosításáról
57/2012. (III. 27.) a Lila Akác Alapítvány 2011. évi működéséről szóló tájékoztatóról
58/2012. (III. 27.) a Bodajkért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
59/2012. (III. 27.) a Bodajki Sakk Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
60/2012. (III. 27.) a Bakony Shotokan Dojo Sportegyesület támogatásáról
61/2012. (III. 27.) a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolának kettő tanterem biztosításáról
62/2012. (III. 27.) helyiségbérleti kérelem elbírálásáról
63/2012. (III. 27.) a BAK Kft. városgondnoksági feladatokkal való megbízásáról
64/2012. (III. 27.) a Tófürdő üzemeltetésével kapcsolatos teendőkről
65/2012. (III. 27.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2012. évi beruházási javaslatáról
66/2012. (III. 27.) a vízrendezési tervekről szóló tájékoztatóról
67/2012. (III. 27.) Bodajk Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és Antiszegregációs tervéről szóló tájékoztatóról
68/2012. (III. 27.) a HPV fertőzés elleni védőoltásról
69/2012. (III. 27.) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról
70/2012. (III. 27.) az önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről
71/2012. (III. 27.) a polgármesteri hivatal 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről
72/2012. (III. 27.) a BAK Kft. 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről
73/2012. (III. 27.) a polgármestert megillető juttatások és támogatások szabályainak megállapításáról
74/2012. (III. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
75/2012. (III. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
76/2012. (III. 29.) Medve István vállalkozóval kötött hasznosítási szerződés megszüntetéséről
77/2012. (III. 29.) tervezési költségek jóváhagyásáról
78/2012. (III. 29.) városi térfigyelő rendszer kiépítéséről
79/2012. (IV. 26.) a Móri TKT 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
80/2012. (IV. 26.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
81/2012. (IV. 26.) a móri rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
82/2012. (IV. 26.) a rendőrségi körzeti megbízottak üzemanyag költségeihez történő hozzájárulásról
83/2012. (IV. 26.) a Bodajk SE 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
84/2012. (IV. 26.) a Bodajki Tollaslabda SE 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
85/2012. (IV. 26.) a Petőfi S. u. 39. szám alatti üzlethelyiségben maradó berendezési tárgyak átvételéről
86/2012. (IV. 26.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására pályázat kiírásáról
87/2012. (IV. 26.) a Bodajki Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezéséről
88/2012. (IV. 26.) a Művészeti Iskolának biztosított tantermekkel kapcsolatos egyeztetésről szóló tájékoztatóról
89/2012. (IV. 26.) területhasználati megállapodás megszüntetéséről
90/2012. (IV. 26.) a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesülettel használatba adási szerződés megkötéséről
91/2012. (IV. 26.) szennyvízátemelő megvalósítása érdekében kötött megállapodások jóváhagyásáról
92/2012. (IV. 26.) régészeti megfigyelésről
93/2012. (IV. 26.) a 62/2012. (III. 27.) határozat módosításáról
94/2012. (IV. 26.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
95/2012. (IV. 26.) közművelődési intézmény létrehozásáról
96/2012. (IV. 26.) "Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben" című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodásról
97/2012. (IV. 26.) "Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
98/2012. (IV. 26.) a Sportközpontnál felmerülő szakértői költségekről
99/2012. (IV. 26.) a 2012. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
100/2012. (IV. 26.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
101/2012. (IV. 26.) önkormányzati érdekszövetségi tagságról
102/2012. (IV. 26.) éven belüli folyószámlahitel felvételéről
103/2012. (IV. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
104/2012. (IV. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
105/2012. (V. 22.) Mihalik Ferenc képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
106/2012. (V. 22.) a Bodajki Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltése tárgyában című előterjesztésről
107/2012. (V. 22.) a NEFMI Sportért Felelős Államtitkára tájékoztatójával kapcsolatos intézkedésről
108/2012. (V. 22.) a Petőfi S. u. 39. szám alatti üzlethelyiségben maradó berendezési tárgyak átvételéről, és a bérleti szerződés lezárásáról
109/2012. (V. 22.) a Bakony Shotokan Dojo Sportegyesület támogatásáról
110/2012. (V. 22.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. szám alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
111/2012 (V. 29.) a Törpe-Ovi Alapítvány pályázatának támogatásáról
112/2012 (V. 29.) a BAK Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
113/2012 (V. 29.) a fogorvosi szolgálat 2011. évi működéséről szóló tájékoztatóról
114/2012 (V. 29.) Dimovicsné Trádler Hajnalka kérdésére adott polgármesteri válaszról
115/2012 (V. 29.) a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
116/2012 (V. 29.) a Művészetért Közalapítvány támogatásáról
117/2012 (V. 29.) Mór Város Önkormányzata szociális rendelet módosításának véleményezéséről
118/2012 (V. 29.) védőnői pályázat elbírálásáról
119/2012 (V. 29.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
120/2012 (V. 29.) Dr. CARD kártyák beszerzéséről
121/2012 (V. 29.) a Mária-út megfilmesítésének támogatásáról
122/2012 (V. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
123/2012 (V. 29.) Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
124/2012. (VI. 26.) a Zengő Óvoda és a Bodajki Általános Iskola 2012. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
125/2012. (VI. 26.) a Bodajki Általános Iskola 2011./2012. tanévi tevékenységéről
126/2012. (VI. 26.) a Zengő Óvoda 2011./2012. nevelési évi tevékenységéről
127/2012. (VI. 26.) a Bodajkért Közalapítvány részére folyósítandó kölcsönről
128/2012. (VI. 26.) a Semmelweis utca forgalmának szabályozásáról
129/2012. (VI. 26.) az Arany János utca forgalmának szabályozásáról
130/2012. (VI. 26.) a SONIMA Kft. viziközmű fejlesztési hozzájárulásáról
131/2012. (VI. 26.) a Tófürdővel kapcsolatos munkákról
132/2012. (VI. 26.) a VIADOM Zrt. felszámolási ügyének állásáról
133/2012. (VI. 26.) Városi Könyvtár Alapító Okiratának és SZMSZ-ének visszavonásáról
134/2012. (VI. 26.) Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának kiadásáról
135/2012. (VI. 26.) a sífelvonóra vonatkozó hatósági végzéssel kapcsolatos intézkedésekről
136/2012. (VI. 26.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 42/2012. (II. 28.) határozat módosításáról
137/2012. (VI. 26.) Polgármesteri Hivatal 2012. I. negyedéves gazdálkodásáról
138/2012. (VI. 26.) Bodajk Város Önkormányzat 2012. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
139/2012. (VI. 26.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
140/2012. (VI. 26.) a FE-CO Mór Kft.-vel kötendő adásvételi szerződésről
141/2012. (VI. 26.) ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
142/2012. (VI. 26.) a Bodajki Általános Iskola 2012. évi költségvetése tárgyában összehívott egyeztető megbeszélésről
143/2012. (VI. 26.) a 170/2008. (VII. 10.) határozat visszavonásáról
144/2012. (VI. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
145/2012. (VI. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
146/2012. (VII. 5.) fennmaradási engedély kérelem benyújtásáról
147/2012. (VII. 5.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásra
148/2012. (VII. 26.) a Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
149/2012. (VII. 26.) védőnői pályázat elbírálásáról
150/2012. (VII. 26.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
151/2012. (VII. 26.) alapítványi támogatásról
152/2012. (IX. 10.) a 0249/11 hrsz-ú terület elnevezéséről
153/2012. (IX. 10.) a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola számára a Sportcentrum használatának biztosításáról
154/2012. (IX. 10.) Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
155/2012. (IX. 10.) KDOP 3.1.1/C -12 Kistelepüléseken településkép javítása pályázat újbóli benyújtására
156/2012. (IX. 27.) a BAK Kft. 2012. I. félévi gazdálkodásáról
157/2012. (IX. 27.) a Sportcentrum épületének szakértői véleményéről
158/2012. (IX. 27.) a Zengő Óvoda 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
159/2012. (IX. 27.) a Bodajki Általános Iskola 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
160/2012. (IX. 27.) a Polgármesteri Hivatal 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
161/2012. (IX. 27.) Bodajk Város Önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
162/2012. (IX. 27.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 42/2012. (II. 28.) határozat módosításáról
163/2012. (IX. 27.) szándéknyilatkozatról 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján
164/2012. (IX. 27.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetéséről
165/2012. (IX. 27.) a Sípálya és Sífelvonó további üzemeltetéséről
166/2012. (IX. 27.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére pályázat kiírásáról
167/2012. (IX. 27.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
168/2012. (IX. 27.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
169/2012. (IX. 27.) a településrendezési terv módosításáról
170/2012. (IX. 27.) a Körtefa utcai játszótér többletköltségének elfogadásáról
171/2012. (IX. 27.) a 0249/15 hrsz-ú terület elnevezéséről
172/2012. (IX. 27.) forgalmi tükör kihelyezéséről
173/2012. (IX. 27.) védőnői pályázat elbírálásáról
174/2012. (IX. 27.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
175/2012. (IX. 27.) az önkormányzat kezelésében lévő fák karbantartásáról
176/2012. (IX. 27.) nyilatkozat kiadásáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. részére
177/2012. (IX. 27.) önkormányzati feladatok társulási formában történő ellátásáról
178/2012. (IX. 27.) Bakonyi István kötetének támogatásáról
179/2012. (IX. 27.) Kovács Imre Attila kötetének támogatásáról
180/2012. (IX. 27.) a HPV fertőzés elleni védőoltásra befolyt támogatás elszámolásáról
181/2012. (IX. 27.) a Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
182/2012. (IX. 27.) a szociális és gyermekvédelmi jogszabályok módosításáról szóló tájékoztatásról
183/2012. (IX. 27.) a Körzeti Diáksport Bizottság Mór támogatásáról
184/2012. (IX. 27.) a 43. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó támogatásáról
185/2012. (IX. 27.) Bodajk Város Befektetés-ösztönzési stratégiájának elfogadásáról
186/2012. (IX. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
187/2012. (IX. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
188/2012. (X. 3.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóról
189/2012. (X. 3.) az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő Bodajki Általános Iskola működtetéséről
190/2012. (X. 24.) a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
191/2012. (X. 24.) a SONIMA Kft.-vel kötött megállapodás kiegészítéséről
192/2012. (X. 24.) szociális tűzifa beszerzéshez kapcsolódó támogatásról
193/2012. (X. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
194/2012. (X. 24.) Fehérvárcsurgóval közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
195/2012. (X. 30.) a Bodajkért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
196/2012. (X. 30.) a Művészetért Közalapítvány 2011./2012. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
197/2012. (X. 30.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról
198/2012. (X. 30.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére pályázat kiírásáról
199/2012. (X. 30.) a Lila Akác Alapítvánnyal folytatandó egyeztetésről
200/2012. (X. 30.) vagyonátvételről
201/2012. (X. 30.) a Sportcentrum centerpályáján elvégzendő munkákról
202/2012. (X. 30.) a Sportcentrum centerpályáján elvégzendő munkákról
203/2012. (X. 30.) a köztemetőről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
204/2012. (X. 30.) a 2013. évi ellenőrzési tervről
205/2012. (X. 30.) a 134/2012. (VI. 26.) és a 154/2012. (IX. 10.) határozat visszavonásáról
206/2012. (X. 30.) vagyongazdálkodási tervről
207/2012. (X. 30.) a településrendezési terv módosításáról
208/2012. (X. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
209/2012. (X. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
210/2012. (XI. 6.) a Sportcentrum centerpályáján elvégzendő munkákról
211/2012. (XI. 6.) a Petőfi S. u. 39. szám alatti „fagyizó” üzlethelyiség további hasznosításáról
212/2012. (XI. 20.) védőnői II. körzet pályázat elbírálásáról
213/2012. (XI. 20.) Mór Kistérségi Vízmű önkormányzati tulajdonba kerülésről
214/2012. (XI. 20.) a Bodajk - Balinka szennyvízelvezető- és tisztítórendszer önkormányzati tulajdonba kerüléséről
215/2012. (XI. 20.) a Móri Kistérségi Iroda további feladatainak ellátásáról
216/2012 (XI. 20.) Bodajk gazdasági terület településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
217/2012. (XI. 27.)
218/2012 (XI. 27.) az alapellátó orvosokkal kötöt feladat-ellátási szerződések módosításáról
219/2012 (XI. 27.) a Mór Kistérségi Vízmű önkormányzati tulajdonba kerülésről
220/2012 (XI. 27.) a Bodajk - Balinka szennyvízelvezető- és tisztítórendszer önkormányzati tulajdonba kerüléséről
221/2012 (XI. 27.) Mórocz Tamás plébános úr megkereséséről
222/2012 (XI. 27.) a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló tájékoztatóról
223/2012 (XI. 27.) konténerek vásárlásáról
224/2012 (XI. 27.) a Lila Akác Alapítvánnyal folytatott egyeztetésről szóló tájékoztatóról
225/2012 (XI. 27.) a BAK Kft. normaemelési és 2013. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
226/2012 (XI. 27.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazására
227/2012 (XI. 27.) a Bodajki Általános Iskola 2012. I - III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
228/2012 (XI. 27.) a Zengő Óvoda 2012. I - III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
229/2012 (XI. 27.) Bodajk gazdasági terület településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
230/2012 (XI. 27.) a Polgármesteri Hivatal 2012. I - III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
231/2012 (XI. 27.) Bodajk Város Önkormányzat 2012. I - III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
232/2012 (XI. 27.) az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
233/2012 (XI. 27.) előirányzat átcsoportosításra
234/2012 (XI. 27.) véőnői feladatok átmeneti ellátásáról
235/2012 (XI. 27.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
236/2012 (XI. 27.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
237/2012 (XI. 27.) a Petőfi S. u. 39. sz. alatti „fagyizó" üzlethelyiség hasznosítására pályázat kiírásáról
238/2012 (XI. 27.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására pályázat kiírásáról
239/2012 (XI. 27.) elővásárlási jog gyakorlásáról
240/2012 (XI. 27.) a Polgármesteri Hivatal 2013. évi szolgáltatási díjairól
241/2012 (XI. 27.) a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatásáról
242/2012 (XI. 27.) a polkgármester szabadságának igénybevételéről
243/2012 (XI. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
244/2012 (XI. 27.) Dömötör Andrea részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
245/2012 (XI. 27.) Dömötör Tibor részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
246/2012 (XI. 27.) Szabó Katalin részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
247/2012 (XI. 27.) Szabó Attila részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
248/2012 (XI. 27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
249/2012 (XI. 27.) Rémai Kitti tanuló támogatásáról
250/2012 (XII. 3.) szociális célú tűzifa támogatásról
251/2012 (XII. 3.) előirányzat átcsoportosításról a Bodajki Általános Iskolánál
252/2012 (XII. 10.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről
253/2012 (XII. 10.) a Bodajki Általános Iskola elhelyezésére szolgáló ingatlanok ingyenes használatba adásáról
254/2012 (XII. 10.) a Bodajki Általános Iskola dolgozói december havi illetményének előfinanszírozására
255/2012 (XII. 11.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti „fagyizó” üzlethelyiség hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
256/2012 (XII. 11.) a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti „Művelődési Ház” meghatározott helyiségei hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
257/2012 (XII. 11.) adomány felhasználásáról
258/2012 (XII. 11.) gyepmesteri tevékenység ellátásáról
259/2012 (XII. 11.) az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról
260/2012 (XII. 11.) karbantartási munkák költségeiről
261/2012 (XII. 11.) a Lavid Bt.-vel fennálló megbízási szerződés módosításáról
262/2012 (XII. 11.) Fehérvárcsurgóval közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló tájékoztatóról
263/2012 (XII. 11.) a jegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről
264/2012 (XII. 11.) a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről
265/2012 (XII. 11.) Bodajk Város Önkormányzat adósságkonszolidációjáról
266/2012 (XII. 11.) a Móri TKT Társulási Megállapodás módosításáról
267/2012 (XII. 11.) épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatról
268/2012 (XII. 11.) a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
269/2012 (XII. 11.) az egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetéséről
270/2012 (XII. 11.) együttműködési megállapodás megkötéséről az ECHO Innovációs Műhellyel
271/2012 (XII. 11.) együttműködési megállapodás megkötéséről a Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvánnyal
272/2012 (XII. 11.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
273/2012 (XII. 17.) az önkormányzat adósságkonszolidációjával érintett hitelekről
274/2012 (XII. 17.) az önkormányzat bankszámlaszerződésének módosításáról
275/2012 (XII. 17.) együttműködési megállapodás megkötéséről a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel
276/2012 (XII. 17.) vagyon-átszállási nyilatkozat aláírásáról a Fejérvíz Zrt. részére
277/2012 (XII. 17.) épületenergetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatról
 
 
 vissza
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu