Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2011. évi határozatai

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2011. (I. 25.) a Bodajk TV üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
2/2011. (I. 25.)a 2011. évi közterület fenntartási pályázat elbírálásáról
3/2011. (I. 25.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
4/2011. (I. 25.)a Zengő Óvoda fejlesztéséről
5/2011. (I. 25.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésre pályázat kiírására
6/2011. (I. 25.) a FEJÉRVÍZ Zrt. 2011. évi beruházási javaslatáról
7/2011. (I. 25.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
8/2011. (I. 25.) a KKK KÖZL-BIZT-2010. pályázat benyújtásáról
9/2011. (I. 25.) az „Európa a polgárokért program '2007 - 2013 1. alprogram - Aktív polgárok Európáért 1.1. pályázattípus - Testvérvárosi találkozók” című pályázaton való részvételről
10/2011. (I. 25.) ingyenes jogi tanácsadás biztosításáról
11/2011. (I. 25.) a nem lakáscélú helyiségek bérletének szabályozásáról [hatályon kívül helyezte 65/2011. (III. 29.) képviselő-testületi határozat]
12/2011. (I. 25.) önkormányzati szövetségi tagságról
13/2011. (I. 25.) a polgármesteri hivatal ügyrendjének módosításáról
14/2011. (I. 25.) az anyakönyvi rendezvényekhez való hozzájárulásról
15/2011. (I. 25.) a Pénzügyi Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
16/2011. (I. 25.) a Településfejlesztési Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2011. (I. 25.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2011. (I. 25.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
19/2011. (I. 25.) az Ügyrendi Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
20/2011. (I. 25.) a 192/2010. (X. 26.) határozat végrehajtásáról
21/2011. (I. 25.) a 193/2010. (X. 26.) határozat végrehajtásáról
22/2011. (I. 25.) a polgármester 2010. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
23/2011. (I. 25.) a Móri Borvidék TDM Egyesület pályázatának támogatásáról
24/2011. (I. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
25/2011. (I. 25.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
26/2011. (I. 25.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
27/2011. (I. 25.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
28/2011. (I. 25.) Közszolgálati Díj adományozásáról
29/2011. (I. 25.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
30/2011. (I. 25.) Közművelődési Díj adományozásáról
31/2011. (I. 25.) Pedagógiai Díj adományozásáról
32/2011. (I. 25.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
 33/2011. (II. 22.) Dr. Szász Ferenc államilag finanszírozott szakellátásra vonatkozó kezdeményezéséről
34/2011. (II. 22.) a Petőfi S. u. 49. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról
35/2011. (II. 22.) a Petőfi S. u. 49. sz. alatti ingatlan átminősítéséről
36/2011. (II. 22.) a Védőnői Szolgálat és a szakrendelés helyiségeinek cseréjéről és felújításáról
37/2011. (II. 22.) a Bodajki Általános Iskola feladatkörének bővítéséről
38/2011. (II. 22.) a "Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány" alapító okiratának módosításáról
39/2011. (II. 22.) Közép-dunántúli Régió (Móri, Kisbéri, Zirci Kistérségi) Gazdasági-Társadalmi Innovációs Klaszterhez történő csatlakozásról
40/2011. (II. 22.) a 252/2010. (XII. 14.) határozat módosításáról
41/2011. (II. 22.) a polgármester 2011. évi szabadságolási tervének elfogadásáról
42/2011. (II. 22.) a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a helyi iparűzési adóról és az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívásaira tett intézkedésekről
43/2011. (II. 22.) a Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
44/2011. (II. 22.) "Szomszédünnep" rendezvénysorozathoz való csatlakozásról
45/2011. (II. 22.) árvízszövetséghez való csatlakozásról
46/2011. (II. 22.) a bizottsági ülések egy napon való megtartásáról
47/2011. (II. 22.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
48/2011. (II. 22.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
49/2011. (III. 22.)a Bodajki Általános Iskola korszerűsítésére benyújtandó pályázatra
50/2011. (III. 22.) KONDI PARK pályázat benyújtásáról
51/2011. (III. 22.) a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel folytatott adósság – követelés rendezési tárgyalásokról szóló tájékoztatóról
52/2011. (III. 29.) Mózes László és felesége javaslatairól szóló tájékoztatóról
53/2011. (III. 29.) a Lila Akác Alapítvány 2010. évi működéséről szóló tájékoztatóról
54/2011. (III. 29.) a Bodajkért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
55/2011. (III. 29.) a Bodajki Tollaslabda SE 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
56/2011. (III. 29.) a Bodajki Sakk Egyesület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
57/2011. (III. 29.) az egyes védelmi igazgatási feladatok ellátására kötött társulási megállapodás keretében 2010. évben végzett munkáról
58/2011. (III. 29.) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról
59/2011. (III. 29.) bodajki kereskedők kezdeményezéséről
60/2011. (III. 29.) helyi jelentőségű természetvédelmi terület kialakításáról
61/2011. (III. 29.) a Tófürdő hasznosításáról
62/2011. (III. 29.) a Tófürdő 2011. évi üzemeltetésére
63/2011. (III. 29.) az önkormányzat gazdasági programjáról
64/2011. (III. 29.) a 2011. évi közterület fenntartási pályázat elbírálásáról szóló 2/2011. (I. 25.) határozat felülvizsgálatáról
65/2011. (III. 29.) a 11/2011. (I. 25.) határozat felülvizsgálatáról [hatályon kívül helyezte 176/2014. (VIII. 13.) képviselő testületi határozat]
66/2011. (III. 29.) a HPV fertőzés elleni védőoltásról
67/2011. (III. 29.) Arany János utcai ároktisztításról, Körtefa utca végén tereprendezésről
68/2011. (III. 29.) Jánosi Zselyke tanuló erdei iskolai tábori költségeinek támogatásáról
69/2011. (III. 29.) gyermekorvosi körzet létesítéséről
70/2011. (III. 29.) a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos állásfoglalásról szóló tájékoztatóról
71/2011. (III. 29.) bírósági ülnökök jelöléséről
72/2011. (III. 29.) a Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
73/2011. (III. 29.) a kormányhivatal által lefolytatott a gyámügyi hatósági tevékenységet érintő ellenőrzésről
74/2011. (III. 29.) a Bodajk, Petőfi S. u. 49. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
75/2011. (III. 29.) KONDI PARK pályázat benyújtásáról
76/2011. (III. 29.) az önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervéről
77/2011. (III. 29.) a BAK Kft. 2011. évi összesített közbeszerzési tervéről
78/2011. (III. 29.) a Móri Borvidék TDM Egyesülethez való csatlakozásról
79/2011. (III. 29.) Világharmónia Futás rendezvénysorozathoz való csatlakozásról
80/2011. (III. 29.) Közép-dunántúli Piros jelvényszerző túra térképes igazoló füzet kiadásának támogatásáról
81/2011. (III. 29.)
82/2011. (III. 29.) a polgármesteri cafetéria-juttatás szabályainak megállapításáról
83/2011. (III. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
84/2011. (III. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
85/2011. (IV. 28.) a móri rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
86/2011. (IV. 28.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
87/2011. (IV. 28.) a Móri TKT 2010. évi működéséről szóló beszámolóról
88/2011. (IV. 28.) megállapodás megkötéséről a SONIMA Kft.-vel
89/2011. (IV. 28.) ingatlanrész értékesítéséről
90/2011. (IV. 28.) közterület fenntartási pályázat elbírálására
91/2011. (IV. 28.) a Sípálya és Sífelvonó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
92/2011. (IV. 28.) a Tófürdő üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
93/2011. (IV. 28.) a 15/2009. (I. 27.) határozat felülvizsgálatáról
94/2011. (IV. 28.) a KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat benyújtásáról
95/2011. (IV. 28.) a KDOP-2011-3.1.1.C pályázat előkészítéséről
96/2011. (IV. 28.) éven belüli működési hitel felvételéről
97/2011. (IV. 28.) "Téli szomszédolás" akcióprogramhoz való csatlakozásról
98/2011. (IV. 28.) a 2011. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
99/2011. (IV. 28.) sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
100/2011. (IV. 28.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésein részvételre megbízottakról
101/2011. (IV. 28.) a Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
102/2011. (IV. 28.) a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
103/2011. (IV. 28.) a kormányhivatal által végzett, a szociális igazgatási tevékenységet érintő ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
104/2011. (IV. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
105/2011. (V. 10.) a Bodajki Általános Iskola feladatkörének bővítéséről
106/2011. (V. 10.) a Bodajki Általános Iskola feladatkörének bővítéséről
107/2011. (V. 10.) a Bodajki Általános Iskola feladatkörének bővítéséről
108/2011. (V. 10.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
109/2011. (V. 10.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
110/2011. (V. 10.) a Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek átszervezéséről
111/2011. (V. 10.) helyiségbérleti kérelem elbírálásáról
112/2011. (V. 31.) a fogorvosi szolgálat 2010. évi működéséről szóló tájékoztatóról
113/2011. (V. 31.) a BAK Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
114/2011. (V. 31.) a Bodajk SE 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
115/2011. (V. 31.) a Móri TKT Társulási Megállapodás módosításáról
116/2011. (V. 31.) a Móri Kistérségi Kulturális Cselekvési Tervének véleményezéséről
117/2011. (V. 31.) a Zengő Óvoda létszámbővítésének feltételeiről szóló tájékoztatóról
118/2011. (V. 31.) a Művészetért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
119/2011. (V. 31.) ingatlanrész értékesítéséről
120/2011. (V. 31.) ingatlan tartós bérletbe adásáról
121/2011. (V. 31.) Bodajk Város Önkormányzat 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról
122/2011. (V. 31.) Zrínyi utcában sebességcsökkentő bordák kialakításáról
123/2011. (V. 31.) forgalmi rend kialakítására a Bányász lakótelepen
124/2011. (V. 31.) mart aszfalttal történő útfelújításokról
125/2011. (V. 31.) a KDOP-2011-3.1.1.C pályázat pályázatírójának jóváhagyásáról
126/2011. (V. 31.) a KDOP-2011-3.1.1.C pályázattal kapcsolatos tervezői szerződések jóváhagyásáról
127/2011. (V. 31.) a KDOP-2011-3.1.1.C pályázattal kapcsolatos tervezői szerződés jóváhagyásáról
128/2011. (V. 31.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
129/2011. (V. 31.) a 111/2011. (V. 10.) határozat visszavonásáról
130/2011. (V. 31.) a Védőnői Szolgálat és a szakrendelés helyiségei cseréje pótmunkáinak költségeiről
131/2011. (V. 31.) a Tófürdő üzemeltetésére kötött megállapodás kiegészítéséről
132/2011. (V. 31.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keretből felvett kamatmentes hitel visszafizetéséről
133/2011. (V. 31.) a képviselő-testület ülései időpontjának meghatározásáról
134 / 2011 (V. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
135/2011. (V. 31.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
136/2011. (VI. 7.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keretből kamatmentes kölcsön felvételéről
137/2011. (VI. 7.) önkormányzati pénzforgalmi számla nyitásáról
138/2011. (VI. 7.) a BAK Kft. könyvvizsgálói megbízása visszavonásáról
139/2011. (VI. 28.) a Művelődési Ház és a ClubCafé Kávézó működéséről szóló tájékoztatóról
140/2011. (VI. 28.) az Osváth-Markó Bt. ismételt fizetés átütemezési kérelméről
141/2011. (VI. 28.) megállapodás megkötéséről a FE-CO MÓR Kft.-vel
142/2011. (VI. 28.) a Művészeti Szakközépiskola számára a Sportcentrum használatának biztosításáról
143/2011. (VI. 28.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulással történő, 2010. költségvetési évre vonatkozó elszámolásról
144/2011. (VI. 28.) a Zengő Óvoda és Bodajki Általános Iskola 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról
145/2011. (VI. 28.) a Zengő Óvoda 2010./2011. nevelési évi tevékenységéről
146/2011. (VI. 28.) a Zengő Óvodában csoportbővítési kérelemről
147/2011. (VI. 28.) a Bodajki Általános Iskola 2010./2011. tanévi tevékenységéről
148/2011. (VI. 28.) a Művelődési Ház teraszának javítási munkáiról
149/2011. (VI. 28.) a KDOP-2011/E-11 pályázaton való részvételről
150/2011. (VI. 28.) vízrendezési terv készítésére tervező megbízásáról
151/2011. (VI. 28.) a Fejérvíz Zrt.-vel történő együttműködésről a KDOP-2011/E-11 pályázat előkészítésében
152/2011. (VI. 28.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásra
153/2011. (VI. 28.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
154/2011. (VI. 28.) az Idegfeszítők Társasága Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött helyiséghasználati szerződés megszüntetéséről
155/2011. (VI. 28.) a Teke épület Jobb Otthon Alapítvány részére történő használatba adásáról
156/2011. (VI. 28.) a Polgármesteri Hivatalnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefolytatott ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
157/2011. (VI. 28.) az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló tájékoztatóról
158/2011. (VI. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
159/2011. (VIII. 23.) rovásírásos helységnévtáblák kihelyezésének tudomásul vételéről
160/2011. (VIII. 23.) a Bodajki Általános Iskola költségvetésének módosítására
161/2011. (VIII. 23.) játszótér létesítésére pályázat benyújtásáról
162/2011. (VIII. 23.) színpad létesítésére pályázat benyújtásáról
163/2011. (VIII. 23.) a 2012. évi Városnap megrendezésére pályázat benyújtásáról
164/2011. (VIII. 23.) földhasználati jog létesítéséről a móri 01023/13 hrsz-ú ingatlanon
165/2011. (VIII. 23.) a VADEX Zrt.-vel kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról
166/2011. (VIII. 23.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
167/2011. (VIII. 23.) Bajcsy Bálint részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
168/2011. (IX. 6) fűtéskorszerűsítésről
169/2011. (IX. 6) a BOCS Alapítvány által benyújtandó pályázat elvi támogatásáról
170/2011. (IX. 27.) a Bodajki Általános Iskola 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
171/2011. (IX. 27.) a Zengő Óvoda 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
172/2011. (IX. 27.) a Móri TKT Társulási Megállapodás módosításáról
173/2011. (IX. 27.) a Törpe-Ovi Alapítvány támogatásáról
174/2011. (IX. 27.) a nevelési-oktatási intézmények létszámadatairól szóló tájékoztatóról
175/2011. (IX. 27.) a BAK Kft. 2011. I. félévi gazdálkodásáról
176/2011. (IX. 27.) az Opel Vivaro kisbusz 2010. évi használatáról szóló tájékoztatóról
177/2011. (IX. 27.) az Opel Vivaro kisbusz jövőbeni hasznosításáról
178/2011. (IX. 27.) a "Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért" Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
179/2011. (IX. 27.) a "Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért" Közalapítvánnyal kötendő megállapodásról
180/2011. (IX. 27.) Bodajk Város Önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról
181/2011. (IX. 27.) közterület fenntartás – téli hó- és síkosságmentesítés ellátásáról
182/2011. (IX. 27.) üzletrész értékesítéséről
183/2011. (IX. 27.) közkutak megszüntetéséről
184/2011. (IX. 27.) labdarúgó pálya gyepszőnyegének biohumussszal történő feljavításáról
185/2011. (IX. 27.) Balinka önkormányzatával a fogorvosi szolgálat közös fenntartására kötött társulási megállapodás megszüntetéséről
186/2011. (IX. 27.) Balinka önkormányzatával a fogorvosi szolgálat közös fenntartására kötött együttműködési megállapodásról
187/2011. (IX. 27.) a Városháza utcai nyílászáróinak cseréjére pályázat benyújtásáról
188/2011. (IX. 27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról
189/2011. (IX. 27.) "Hóhér, vigyázz" című dokumentumfilm vetítéséről
190/2011. (IX. 27.) a fejtetvesség megszüntetésére vonatkozó együttműködésről
191/2011. (IX. 27.) a HPV fertőzés elleni védőoltásra befolyt támogatás elszámolásáról
192/2011. (IX. 27.) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról
193/2011. (IX. 27.) a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
194/2011. (IX. 27.) a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által lefolytatott ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
195/2011. (IX. 27.) Fehérvárcsurgó polgármesterének köszönetnyilvánításáról szóló tájékoztatóról
196/2011. (IX. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
197/2011. (X. 3.) Petőfi utcai járdaépítésről
198/2011. (X. 3.) pályázati önerő biztosításáról
199/2011. (X. 3.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóról
200/2011. (X. 25.) a Művészetért Közalapítvány 2010./2011. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
201/2011. (X. 25.) a Törpe-Ovi épülete villámvédelmének felülvizsgálatáról
202/2011. (X. 25.) a rendőrségi körzeti megbízottak üzemanyag költségeihez történő hozzájárulásról
203/2011. (X. 25.) a Bodajki Általános Iskola gazdasági feladatainak ellátásáról
204/2011. (X. 25.) a 2011-12. évi közterület fenntartás – téli síkosságmentesítésre kiírt pályázat elbírálásáról
205/2011. (X. 25.) a csatornahálózat szag- és korróziómentesítéséről
206/2011. (X. 25.) a köztemetőről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
207/2011. (X. 25.) a 2012. évi belső ellenőrzési tervről
208/2011. (X. 25.) a bodajki sífelvonó műszaki állapotáról szóló tájékoztatóról
209/2011. (X. 25.) a KDOP-2011/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázaton való részvételhez szükséges területek tulajdonjogi rendezéséről
210/2011. (X. 25.) a 168/2011. (IX. 6.) határozat visszavonásáról
211/2011. (X. 25.) a 161/2011. (VIII. 23.) határozat kiegészítéséről
212/2011. (X. 25.) a 162/2011. (VIII. 23.) határozat kiegészítéséről
213/2011. (X. 25.) a 163/2011. (VIII. 23.) határozat kiegészítéséről
214/2011. (X. 25.) a 187/2011. (IX. 27.) határozat kiegészítéséről
215/2011. (X. 25.) pályázat kiírásáról a II. számú védőnői körzet védőnői munkakörére helyettesítés céljából
216/2011. (X. 25.) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közép-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság írásbeli megkereséséről
217/2011. (X. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
218/2011. (X. 25.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 121/2011. (IX. 20.) számú határozata elleni fellebbezés elbírálásáról
219/2011. (X. 28.) a LAVID Bt.-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
220/2011. (XI. 29.) védőnői pályázat elbírálásáról
221/2011. (XI. 29.) a 2012. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről
222/2011. (XI. 29.) Gere Dániel részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
223/2011. (XI. 29.) Piller Attila részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
224/2011. (XI. 29.) Valasek Viktor részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
225/2011. (XI. 29.) villámvédelem kiépítésére vonatkozó költségek fedezetéről
226/2011. (XI. 29.) a Bodajki Általános Iskola gazdasági feladatainak átszervezéséről
227/2011. (XI. 29.) a Bodajki Általános Iskola 2011. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
228/2011. (XI. 29.) a Zengő Óvoda 2011. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
229/2011. (XI. 29.) Bodajk Város Önkormányzat 2011. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról
230/2011. (XI. 29.) a BAK Kft. normaemelési és 2012. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
231/2011. (XI. 29.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazására
232/2011. (XI. 29.) a bodajki sípálya üzemeltetéséről
233/2011. (XI. 29.) az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
234/2011. (XI. 29.) Balinka önkormányzatával a fogorvosi szolgálat közös fenntartására kötött együttműködési megállapodásról
235/2011. (XI. 29.) a Hunyadi utca egyirányúsításáról
236/2011. (XI. 29.) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról
237/2011. (XI. 29.) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi szolgáltatási díjairól
238/2011. (XI. 29.) víziközmű üzemeltetési szerződés megkötéséről
239/2011. (XI. 29.) a Depónia Kft. szemétszállítási díjakkal kapcsolatos előzetes tájékoztatójáról
240/2011. (XI. 29.) a Tófürdő üzemeltetésére befolyt támogatás elszámolásáról
241/2011. (XI. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
242/2011. (XI. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
243/2011. (XII.13.) rovásírásos helységnévtáblák kihelyezésének tudomásul vételéről
244/2011. (XII.13.) a "Bodajkért" Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
245/2011. (XII.13.) Jobb Otthon Alapítvány helyiségbérleti szerződés módosítására
246/2011. (XII.13.) a 317/1 hrszú-ú ingatlan bérbeadásáról
247/2011. (XII.13.) a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda finanszírozásának módosításáról
248/2011. (XII.13.) a Környezetvédelmi Alap terhére előirányzat biztosításáról
249/2011. (XII.13.) a dabasi Kapisztrán-torony harangja költségeinek támogatásáról
250/2011. (XII.13.) ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásáról
251/2011. (XII.13.) telekadóról szóló rendelet megalkotásáról
252/2011. (XII.13.) a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
253/2011. (XII.13.) a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
254/2011. (XII.13.) a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről
255/2011. (XII.13.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 
 vissza ►
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu