Telefon: 22/410-001

Bodajk

12/2010. (XII. 2.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
 
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelettel]
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben és 5. § b) pontban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §    (1a)1   Az önkormányzat e rendeletével idegenforgalmi adót vezet be.
(1)   A helyi adókról  szóló  1990.  évi C.  törvény  30. § (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti adókötelezettség esetén az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
 
2. §     (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 26/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.
 
 
Bodajk, 2010. december 2.
 
 
      Almádi István                                   dr. Nagy Gábor
polgármester                                         jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. december 2.
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                  jegyző
 
 1. Kiegészítette 4/2011. (II. 25.)  rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu