Telefon: 22/410-001

Bodajk

4/2010. (II. 26.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2010. március 2-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
 
1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 61. §-a hatályát veszti.
 
2. § Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba és 2010. március 2-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. február 24.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                                          dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                   jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. február 26.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu