Telefon: 22/410-001

Bodajk

Salgói János Marosi Arnold-díjban részesült

Ebben az évben a Fejér Megyei Önkormányzat a 19. Móri Szent György-heti vígasságok keretében rendezett Megyenapi ünnepséget szombaton délelőtt Móron.
2017-05-08 14:08:23
 
A Megyenap alkalmából a megyében kimagasló munkát végző polgárait díszpolgári kitüntető címmel és díjakkal ismerte el a Fejér Megyei Közgyűlés.
 
Kisvárosunk hírnevét öregbítve Salgói János a helytörténeti értékek, emlékek megőrzéséért végzett áldozatos tevékenységéért Marosi Arnold-díjban részesült, melyet a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián nyújtott át részére.
 
Salgói János fiatal korától kezdve figyelemmel kísérte Bodajk és a járás településeinek életét, gyakran részt vett a közösségi rendezvényeken, lelkes lokálpatriótaként több szervezet munkáját is támogatta, és jelenleg is támogatja.
 
Fellegi Imre helytörténész halála után a helyismereti anyag gyűjtését is örökül kapta, 2000-től a helytörténeti fotózást ő végzi. Ez idő alatt évi legalább 40 rendezvény fotózását látta el hétvégén és ünnepnapokon is, rendezvényenként ez legalább 30-40 kép készítését jelentette, ami az évek során közel húszezer képpel gyarapította a gyűjteményt.
Bodajk kivételes mennyiségű, "150 kg" múltjának, emlékeinek feldolgozásában is részt vett, a város történetét tartalmazó 54 db helytörténeti album digitalizálását is megkezdte. Az elmúlt évek során szakmai tudását hasznosítva, több kiadvány elkészítéséből kivette a részét.
Fellegi Imre: Fejezetek Bodajk múltjából című kötetének második bővített kiadásának szerkesztői, fotós és grafikai munkáit, Rajos Zoltán: Bodajk sporttörténete című könyvének tördelőszerkesztői, fotósi munkái és az akkor még helytörténeti szakkör saját kiadványainak szerkesztői munkálatait és az önkormányzat kiadványainak szerkesztői feladatait is ellátta.
Dolgozott a bodajki tájékoztató táblák létrehozásában, megalakulása óta folyamatos résztvevője a Bodajki Szó című helyi lap kiadásának, író, szerkesztő, tördelőszerkesztőként.
A helytörténeti munkában a fotózáson kívül összetartotta a helytörténeti szakkört, mely 2005-től egyesületként működött az ő elnökletével 2016 szeptemberéig. Ekkor egészségi okok miatt lemondott tisztségéről, de tagként ma is aktív résztvevője az egyesületi munkának. Helytörténeti munkája során évről-évre gondoskodott a gyűjtemény tárgyi anyagainak bővítéséről és megismertetéséről az évente rendezett tematikus helytörténeti kiállításokon. 2014-ben régi vágya vált valóra, amikor a gyűjtemény tárgyi anyaga állandó helyet kapott. Szakmai tapasztalatait felhasználva az épület kialakításával kapcsolatos szellemi és fizikai munkálatokban, valamint a kiállítás összeállításával kapcsolatos minden munkafolyamatban aktívan közreműködött. Ennek eredményeként nyílott meg 2016 augusztusában a Helytörténeti Élet-Kép-Tár állandó kiállítása.
Tevékeny tagja - 2015. évi megalakulása óta - a Bodajki Értéktár Bizottságnak.
 
E díjra Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete terjesztette fel kivételes munkája elismeréseként.
Bodajk Város Önkormányzat nevében gratulálok a díjhoz, és további sikeres kutatómunkát kívánok, hogy újabb értékekkel bővülhessen a helytörténeti gyűjtemény.
 
                                                                                                    Wurczinger Lóránt
                                                                                                         polgármester
 
A képekre kattintva galéria nyílik! 
{gallery_91}

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu