Telefon: 22/410-001

Bodajk

11/2002. (VII. 1.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
11/2002. (VII. 1.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a háziorvosi körzetek meghatározásáról
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2002. (IX. 1.) ÖKR. sz. rendelettel]
 
 Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 9/2009. (IV. 3.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 05. 01.-től
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról” szóló 2001. évi CVII. törvény 2. § 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. §
 
A rendelet hatálya kiterjed a Bodajk közigazgatási területén működtetési joggal rendelkező területi ellátási kötelezettséggel bíró háziorvosra, fogorvosra.
 
2. §
 
A Képviselő-testület a vegyes háziorvosi körzet ellátására I. és II. sz., azaz két körzetet, fogorvosi feladatok ellátására egy körzetet alakít ki.
 
3. §
 
A Képviselő-testület a vegyes háziorvosi körzeteit az alábbiak szerint alakítja ki:
 
(1) I. körzet: Ady Endre, Alma, Arany János, Csokonai, Deák Ferenc, Fehérvári utca, Gát part, Gesztenyés, Hunyadi János, Kálvária, Keselő, Kert, Kinizsi Pál, Köretefa, Mandulás utca, Nádastó, Peske köz, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Templomkert, Tópart, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós utca, Vasútállomás.
 
(2) II. körzet: Bányász lakótelep, Berek, Diófa, Dózsa György, Hegyalja, József Attila, Kisköz, Kossuth Lajos utca, Május 1 út, Malom, Rigós, Táncsics Mihály, Semmelweis Ignác, Vásártér utca.
Külterületek: Tárnok-puszta, Kajmáti, Pincevölgy, Bodajk Felső, Csókakő vasútállomás, Ifjúsági Tábor, Öregtárnok, Tanya 15., Varjúvár, Vasúti őrház, Vicepokol.
 
4. §
 
A Képviselő-testület a fogorvosi körzet ellátási területéül az 3. §. (1)-(2) bekezdésében meghatározott területet jelöli ki.
 
5. §
 
Ez a rendelet 2002. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
Bodajk, 2002. július 3.
 
       Csendesné Kovács Edit                              Zagyva Lajosné
                jegyző                                             polgármester
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu