Telefon: 22/410-001

Bodajk

26/2008. (XI. 27.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
26/2008. (XI. 27.)
rendelete
az idegenforgalmi adóról
 
Hatályon kívül helyezte 12/2010. önkormányzati rendelet.
Hatálytalan 2010. XII. 31-től
 
A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
Az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentes a Htv. 30. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá eső magánszemély.
 
 
2. §
 
Az adó alapja a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.
 
 
3. §
 
Az adó mértéke
a) a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén személyenként és vendégéjszakánként 150,- Ft;
b) a Htv. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókötelezettség esetén 900 Ft/m2.
 
 
4. §
 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 5/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2008. november 26.
 
 
     Oszlánszki Zsolt                                                           dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                  jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2008. november 27.
                                                                                                          dr. Nagy Gábor
                                                                                                               jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu