Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2019. évi határozatai


A képviselő-testület 2019. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2019. (I. 8.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2019. (I. 8.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2019. (I. 8.)  a "Zöld város kialakítása Bodajkon TOP-2.1.2-15-FE1" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
4/2019. (I. 8.)  „Bodajk Város Önkormányzat "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzés megindításáról
5/2019. (I. 8.)  közbeszerzési ajánlattevőkről 
6/2019. (I. 8.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról 
7/2019. (I. 8.) a Közbeszerzési Bíálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
8/2019. (I. 29.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
9/2019. (I. 29.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
10/2019. (I. 29.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
11/2019. (I. 29.)  a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
12/2019. (I. 29.)  főépítészi feladatok ellátásáról
13/2019. (I. 29.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
14/2019. (I. 29.)  felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
15/2019. (I. 29.)  a Bodajki Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
16/2019. (I. 29.)  a Gazdasági Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2019. (I. 29.)  a Humánügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2019. (I. 29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
19/2019. (I. 29.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2019. I. féléves tervének elfogadására
20/2019. (I. 29.)  a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
21/2019. (I. 29.)  a polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
22/2019. (I. 29.)  a polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
23/2019. (I. 29.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
24/2019. (I. 29.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
25/2019. (I. 29.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
27/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
28/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
29/2019. (I. 29.)  megbízási szerződés módosításáról
30/2019. (I. 29.)  babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
31/2019. (II. 15.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
32/2019. (II. 15.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
33/2019. (II. 15.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
34/2019. (II. 15.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
35/2019. (II. 15.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 80/2019. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat]
36/2019. (II. 15.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 184/2019. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat]
37/2019. (II. 15.)  Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi likviditási tervéről
38/2019 (II. 15.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi likviditási tervéről
39/2019 (II. 15.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi likviditási tervéről
40/2019. (II. 19.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
41/2019. (II. 19.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
42/2019. (II. 19.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 számú "Zöld város kialakítása Bodajk településen" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
43/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
44/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
45/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
46/2019. (II. 19.)  az út tulajdonjogának átadásáról szóló 151/2018. (V. 29.) határozat módosításáról
47/2019. (II. 19.)  termőföld más célú hasznosításáról
50/2019. (II. 26.)  a Gaja-völgy Egyesület bodajki futóversenyének támogatásáról
51/2019. (II. 26.)  napirendről való levételről
52/2019. (II. 26.)  Rékasi Sándor kérelméről
53/2019. (II. 26.)  Bodajk, Bányász lakótelepen további garázshelyek kialakításáról
54/2019. (II. 26.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde  továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
55/2019. (II. 26.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
56/2019. (II. 26.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
57/2019. (II. 26.)  a Bodajki Református Egyházközség támogatásáról
58/2019. (II. 26.)  a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
59/2019. (II. 26.)  a 2019. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
60/2019. (II. 26.)  a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
61/2019. (II. 26.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
62/2019. (II. 26.)  napirendről való levételről
63/2019. (II. 26.)  megbízási szerződések módosításáról
64/2019. (II. 26.)  EFOP-1.5.2-16-2017-00013 kódszámú pályázat keretén belül "felkészítés önálló életvitelre" megnevezésű program megvalósításáról
65/2019. (II. 26.)  az önkormányzat TÖOSZ tagságának szüneteltetéséről
66/2019. (II. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 számú "Zöld város kialakítása Bodajk településen" tárgyú pályázattal kapcsolatban indított közbeszerzési eljárásról
67/2019. (II. 26.)  Együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
68/2019. (II. 26.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
69/2019. (II. 26.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
70/2019. (II. 26.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
71/2019. (II. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
72/2019. (III. 26.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
73/2019. (III. 26.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
74/2019. (III. 26.)  a Petőfi S. utcai árokkal kapcsolatos kivitelezési munkákról
75/2019. (III. 26.)  a Jav-Gép Kft. kérelméről 
76/2019. (III. 26.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
77/2019. (III. 26.)  a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei Szervezete, Mór Támogató Szolgálatának támogatásáról
78/2019. (III. 26.)  a Lila Akác Alapítvány 2018. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
79/2019. (III. 26.)  a Bodajkért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
80/2019. (III. 26.)  a Sonima Kft. kérelméről 
81/2019. (III. 26.)  a Container Market Kft. kérelméről 
82/2019. (III. 26.)  az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
83/2019. (III. 26.)  a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
84/2019. (III. 26.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
85/2019. (III. 26.)  a Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
86/2019. (III. 26.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
87/2019. (III. 26.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
88/2019. (III. 26.)  a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
89/2019. (III. 26.)  a XI. Bodajki Városnapok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
90/2019. (III. 26.)  a képviselő-testület 42/2019. (II. 19.) határozatának módosításáról
91/2019. (III. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében költségnövekményi igény benyújtásáról
92/2019. (III. 26.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről 
93/2019. (III. 26.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2018. évi részletes költségelszámolásról
94/2019. (III. 26.)  a Móri Rendőrkapitányság kérelméről 
95/2019. (III. 26.)  "Bölcsődei fejlesztési program 2018" nevű pályázat keretén belül „Mini bölcsőde kialakítása Bodajkon” tárgyú közbeszerzés megindításáról
96/2019. (III. 26.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
97/2019. (III. 26.)  polgármesteri felhatalmazásról
98/2019. (III. 26.)  a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
99/2019. (III. 26.)  közbeszerzési ajánlattevőkről
100/2019. (III. 26.)  a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség Városi Sportcentrum használati igényéről
101/2019. (III. 26.)  a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztásai Programjának támogatásáról
102/2019. (III. 26.)  az "Energy Globe Magyarország díj 2019" pályázaton való részvételről
103/2019. (III. 26.)  a tómeder oldalfalának felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
104/2019. (III. 26.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
105/2019. (III. 26.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
106/2019. (IV. 10.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
107/2019. (IV. 10.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
108/2019. (IV. 10.)  járdafelújításokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
109/2019. (IV. 10.)  egyeztetéseken történő képviseletről
110/2019. (IV. 10.)  a 3FALU BANDA és a 3FALU Táncműhely támogatásáról
111/2019. (IV. 10.)  "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című pályázaton való részvételről
112/2019. (IV. 10.)  tervezési megbízásról
113/2019. (IV. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
114/2019. (IV. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
115/2019. (IV. 30.)  a Móri Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
116/2019. (IV. 30.)  a Bodajki Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
117/2019. (IV. 30.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
118/2019.  (IV. 30.)  területvásárlási kérelmekről 
119/2019. (IV. 30.)  tervezési megbízásról 
120/2019. (IV. 30.)  közszolgáltatási szerződésről 
121/2019. (IV. 30.)  adatvédelmi feladatok ellátásáról
122/2019. (IV. 30.)  a XI. Bodajki Városnapok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
123/2019. (IV. 30.)  turisztikai magazinműsorban való megjelenésről
124/2019. (IV. 30.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának leveléről
125/2019. (IV. 30.)  a településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv főépítészi értékeléséről 
126/2019. (IV. 30.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
127/2019. (IV. 30.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
128/2019. (IV. 30.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" nevű pályázat keretén belül „Mini bölcsőde kialakítása Bodajkon” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
129/2019. (IV. 30.)  vízkár-elhárítási tervvel kapcsolatos szerződésről
130/2019. (IV. 30.)  vízkár-elhárítási tervvel kapcsolatos szerződésről
131/2019. (IV. 30.)  WiFi hálózat kivitelezőjének kiválasztásáról
132/2019. (IV. 30.)  vállalkozási szerződés módosításáról
133/2019. (IV. 30.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
134/2019. (IV. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
135/2019. (IV. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
136/2019. (IV. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
137/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
138/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
139/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
140/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
141/2019. (V. 9.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
142/2019. (V. 9.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
143/2019. (V. 9.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról 
144/2019. (V. 9.)  a TOP-2.12-15-Fe1-2019-00003 pályázattal kapcsoltos, infrastrukiturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft tevékenységek ellátásáról 
145/2019. (V. 9.)  járdaépítésből kikerülő betonhulladék elhelyezéséről 
146/2019. (V. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
147/2019. (V. 15.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
148/2019. (V. 15.) a Virágos Magyarország Környezetszépítő pályázathoz való csatlakozásról 
149/2019. (V. 15.) "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című pályázaton való részvételről 
150/2019. (V. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
151/2019. (V. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
152/2019. (V. 28.)  tulajdonosi hozzájárulásról
153/2019. (V. 28.)  a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
154/2019. (V. 28.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról
155/2019. (V. 28.)  a BAK Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
156/2019. (V. 28.)  a fogorvosi szolgálat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatóról
157/2019. (V. 28.)  az önkormányzat TÖOSZ-ból való kilépéséről
158/2019. (V. 28.)  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
159/2019. (V. 28.)  a környezetvédelmi alap 2018. évi felhasználásáról
160/2019. (V. 28.)  az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
161/2019. (V. 28.)  a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2018. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
162/2019. (V. 28.)  a 39/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
163/2019. (V. 28.)  a 40/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
164/2019. (V. 28.)  a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
165/2019. (V. 28.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
166/2019. (V. 28.)  közművelődési intézmény létesítésére vonatkozó megvalósítási tervről
167/2019. (V. 28.)  "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat benyújtásáról
168/2019. (V. 28.)  a 297/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
169/2019. (V. 28.)  a 298/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
170/2019. (V. 28.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
171/2019. (V. 28.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
172/2019. (V. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
173/2019. (VI. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
174/2019. (VI. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
175/2019. (VI. 25.)  a Bodajk SE 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
176/2019. (VI. 25.)  a Bodajki Sakk Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
177/2019. (VI. 25.)  a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
178/2019. (VI. 25.)  Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
179/2019. (VI. 25.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
180/2019. (VI. 25.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
181/2019. (VI. 25.)  Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
182/2019. (VI. 25.)  a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
183/2019. (VI. 25.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2019. II. féléves tervének elfogadásáról
184/2019. (VI. 25.)  a 36/2019. (II. 15.) határozat módosításáról
185/2019. (VI. 25.)   az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
186/2019. (VI. 25.)  a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2018. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
187/2019. (VI. 25.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
188/2019. (VI. 25.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
189/2019. (VII. 5.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
190/2019. (VII. 5.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
191/2019. (VII. 17.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
192/2019. (VII. 17.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
193/2019. (VII. 17.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonosítószámú projektről 
194/2019. (VII. 17.)  a TOP-1.1.1-15.-FE1-2016-00006 azonosítószámú projektről 
195/2019. (VII. 17.)  vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosításáról 
196/2019. (VII. 17.)  helyreállítási kiadások meghatározásáról 
197/2019. (VII. 17.)  ingatlantulajdonosok kérelméről 
198/2019. (VII. 17.)  pályázaton történő részvételről 
199/2019. (VII. 17.)  projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról 
200/2019. (VII. 17.)  szociális célú tűzifa támogatásról 
201/2019. (VII. 17.)  a 0216/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezésről szóló tájékoztatóról 
202/2019. (VII. 17.)  szúnyoggyérítésről 
203/2019. (VII. 17.)  a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
204/2019. (VII. 17.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
205/2019. (VII. 17.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
206/2019. (VII. 17.)  Szabó Tímea Gazdasági Bizottság nem képviselő tagját érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről 
207/2019. (VIII. 2.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
208/2019. (VIII. 2.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
209/2019. (VIII. 2.)  ingatlantulajdonosok kérelméről
210/2019. (VIII. 2.)  tervezési megbízásról
211/2019. (VIII. 2.)  megbízásról
212/2019. (VIII. 2.)  pályázaton történő részvételről
213/2019. (VIII. 2.)  a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
214/2019. (VIII. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
215/2019. (VIII. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
216/2019. (VIII. 30.)  vállalkozási szerződés módosításáról
217/2019. (VIII. 30.)  megbízási szerződés módosításáról 
218/2019. (VIII. 30.)  TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00006 azonosítószámú támogatói szerződéstől való elállásról 
219/2019. (IX. 3.)   jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
220/2019. (IX. 3.)   a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
221/2019. (IX. 3.)   szerződés módosításáról 
222/2019. (IX. 3.)   LEADER pályázathoz szükséges döntésről 
223/2019. (IX. 3.)   pályázaton történő részvételről 
224/2019. (IX. 3.)   a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról 
225/2019. (IX. 3.)   az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
226/2019. (IX. 3.)   az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési tervéről
227/2019. (IX. 3.)   az "Óvodafejlesztés" című MFP-FOB/2019 kódszámú pályázatról
228/2019. (IX. 3.)   kiadványba történő ajánlásról
229/2019. (IX. 3.)   járdaépítéssel kapcsolatos tájékoztatóról
230/2019. (IX. 3.)   vis maior pályázattal kapcsolatos döntésről
231/2019. (IX. 3.)   Fejér megye területrendezési terve javaslattevő fázisának véleményezéséről
232/2019. (IX. 3.)   településrendezési eszközökkel kapcsolatos állami főépítészi véleményről szóló tájékoztatóról
233/2019. (IX. 24.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
234/2019. (IX. 24.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
235/2019. (IX. 24.)  a "Melegedő" épület felújításáról szóló elszámolás elfogadásáról 
236/2019. (IX. 24.)  Horváth István kérelméről 
237/2019. (IX. 24.)  Rékasi Sándor kérelméről
238/2019. (IX. 24.)  a BAK Kft. 2019. I. féléves gazdálkodásáról 
239/2019. (IX. 24.)  a Bakony Shotokan Dojo SE sportpálya használati igényéről 
240/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület támogatásáról 
241/2019. (IX. 24.)  a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról 
242/2019. (IX. 24.)  közműfejlesztési hozzájárulás meghatározásáról 
243/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Zengő Óvoda 2019/2020. nevelési évi munkatervének véleményezéséről 
244/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2018/2019. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
245/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
246/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetéséről szóló 35/2019. (II. 15.) határozat módosításáról 
247/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
248/2019. (IX. 24.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2019. (II. 15.) határozat módosításáról 
249/2019. (IX. 24.)  Bodajk Város Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
250/2019. (IX. 24.)  a Művészetért Közalapítvány sportcentrum használati igényéről 
251/2019. (IX. 24.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról 
252/2019. (IX. 24.)  vállalkozási szerződés módosításáról 
253/2019. (IX. 24.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi évfordulójához való csatlakozásról 
254/2019. (IX. 24.)  a 2019. évi belső ellenőrzésről 
255/2019. (IX. 24.)  a 2020. évi ellenőrzési tervről 
256/2019. (IX. 24.)  megbízási szerződés felbontásáról 
257/2019. (IX. 24.)  a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elfogadásáról 
258/2019. (IX. 24.)  felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
259/2019. (IX. 24.)  a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről 
260/2019. (IX. 24.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről 
261/2019. (IX. 24.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
262/2019. (X. 21.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
263/2019. (X. 21.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
264/2019. (X. 21.)  Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról 
265/2019. (X. 21.)  a polgármester illetményének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról 
266/2019. (X. 21.)  a polgármester költségtérítésének megállapításáról 
267/2019. (X. 21.)  szavaztszámláló bizottság tagjainak megválaszatásáról 
268/2019. (X. 21.)  Turi Krisztián képviselő döntéshozatalból való kizárásról  
269/2019. (X. 21.)  az alpolgármester megválasztásáról 
270/2019. (X. 21.)  Turi Krisztián alpolgármester döntéshozatalból való kizárásról 
271/2019. (X. 21.)  az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
272/2019. (X. 21.)  az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
273/2019. (X. 21.)  gazdasági program előkészítéséről 
274/2019. (X. 21.)  a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
275/2019. (XI. 6.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
276/2019. (XI. 6.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
277/2019. (XI. 6.)  Almádi István települési képviselői mandátumának lemondásáról szóló tájékoztatóról
278/2019. (XI. 6.)  Nagy Ferenc képviselő döntéshozatalból való kizárásról
279/2019. (XI. 6.)  Nagy Ferenc Gazdasági Bizottság elnöke megválasztásáról
280/2019. (XI. 6.)  Ivanics Tamás képviselő döntéshozatalból való kizárásról
281/2019. (XI. 6.)  Ivanics Tamás Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
282/2019. (XI. 6.)  Topa Attila képviselő döntéshozatalból való kizárásról
283/2019. (XI. 6.)  Topa Attila Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
284/2019. (XI. 6.)  Szabó Tímea Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
285/2019. (XI. 6.)  Rézmanné Schneider Georgina Gazdasági Bizottság tagja megválasztásáról
286/2019. (XI. 6.)  Topa Attila képviselő döntéshozatalból való kizárásról
287/2019. (XI. 6.)  Topa Attila Humánügyi Bizottság elnöke megválasztásáról
288/2019. (XI. 6.)  Paksiné Rózsa Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásról
289/2019. (XI. 6.)  Paksiné Rózsa Éva Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
290/2019. (XI. 6.)  Kovácsné Réz Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásról
291/2019. (XI. 6.)  Kovácsné Réz Éva Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
292/2019. (XI. 6.)  Korcsikné Számpli Katalin Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
293/2019. (XI. 6.)  Rajos Zoltán Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
294/2019. (XI. 6.)  társulásokban való képviseletről
295/2019. (XI. 6.)  a tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
296/2019. (XI. 6.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
297/2019. (XI. 6.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
298/2019. (XI. 6.)  Horváth István kérelméről
299/2019. (XI. 6.)  az Arany János utca 4. szám alatti társasház kérelméről
300/2019. (XI. 6.)  a Dózsa Gy. u. 1. szám alatti társasház tetőfelújítási költségek arányos viseléséről
301/2019. (XI. 6.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázatokról
302/2019. (XI. 6.)  közműfejlesztési hozzájárulás meghatározására
303/2019. (XI. 6.)    a Bodajk Tv üzemeltetés pályázat kiírásáról
304/2019. (XI. 6.)  a Petőfi utca átvételére
305/2019. (XI. 6.)  gyermekek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
306/2019. (XI. 6.)  időskorúak települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
307/2019. (XI. 6.)  minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésről
308/2019. (XI. 6.)   közmeghallgatás meghirdetéséről
309/2019. (XI. 6.)  a védőnői szolgálat 2019. évi helyszíni ellenőrzéséről
310/2019. (XI. 6.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú,"Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
311/2019. (XI. 6.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
312/2019. (XI. 6.)  a köztemető 2019. évi hatósági ellenőrzéséről
313/2019. (XI. 6.)  az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról
314/2019. (XI. 6.)  a Művészetért Közalapítvány 2018/2019. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
315/2019. (XI. 6.)  nagyteljesítményű elektromos mérőhely kialakításáról
316/2019. (XI. 6.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
317/2019. (XI. 6.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
318/2019. (XI. 12.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
319/2019. (XI. 12.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
320/2019. (XI. 12.)  a TOP-1.2.1-15- FE1-2016-00003 azonosítószámú, "Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása" című pályázat műszaki tartalmának módosításáról
321/2019. (XI. 12.)  tervezési megbízásról
322/2019. (XI. 26.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
323/2019. (XI. 26.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
324/2019. (XI. 26.)  az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
325/2019. (XI. 26.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
326/2019. (XI. 26.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
327/2019. (XI. 26.)  a BAK Kft. 2020. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
328/2019. (XI. 26.)   a Bodajk TV üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
329/2019. (XI. 26.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
330/2019. (XI. 26.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatokhoz szóróanyag beszerzésére
331/2019. (XI. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
332/2019. (XI. 26.)  településtervezési szerződés módosításáról
333/2019. (XI. 26.)  közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről
334/2019. (XI. 26.)  szerződés módosításáról
335/2019. (XI. 26.)  az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka) – SZV elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelésének előkészítéséről
336/2019. (XI. 26.)  az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelésének előkészítésének támogatásáról
337/2019. (XI. 26.)  a bodajki 0256 hrsz-ú ingatlan térítés nélküli átvételének kezdeményezéséről
338/2019. (XI. 26.)  a képviselő-testület 381/2017. (XII. 12.) határozatának módosításáról
339/2019. (XI. 26.)  a köztemetőről szóló 40/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
340/2019. (XI. 26.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi szolgáltatási díjairól
341/2019. (XI. 26.)  hatósági ellenőrzésről
342/2019. (XI. 26.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
343/2019. (XI. 26.)  megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
344/2019. (XI. 26.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
345/2019. (XI. 26.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
346/2019. (XI. 26.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
347/2019. (XI. 26.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
348/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
349/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
350/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
351/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
352/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
353/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
354/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
355/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
356/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
357/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
358/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
359/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
360/2019. (XI. 26.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
361/2019. (XII. 10.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
362/2019. (XII. 10.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
363/2019. (XII. 10.)  tűzoltó gépjármű tulajdonjogának átruházásáról
364/2019. (XII. 10.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
365/2019. (XII. 10.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
366/2019. (XII. 10.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
367/2019. (XII. 10.)  a BAK Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak kijelöléséről
368/2019. (XII. 10.)  gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről
369/2019. (XII. 10.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
370/2019. (XII. 10.)  a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
371/2019. (XII. 10.)  a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
372/2019. (XII. 10.)  a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
373/2019. (XII. 10.)  a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról 
374/2019. (XII. 10.)  közmeghallgatás meghirdetéséről
375/2019. (XII. 10.)  az adóztatásról szóló beszámolóról
376/2019. (XII. 10.)  a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
377/2019. (XII. 10.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
378/2019. (XII. 10.)  földhaszonbérleti díjak módosításáról
379/2019. (XII. 10.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
380/2019. (XII. 10.)  megbízási szerződés módosításáról szóló tájékoztatóról
381/2019. (XII. 10.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
382/2019. (XII. 10.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
383/2019. (XII. 17.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
384/2019. (XII. 17.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
385/2019. (XII. 17.) a földhaszonbérleti díjak módosításáról szóló 378/2019. (XII. 10.) határozat felülvizsgálatáról
386/2019. (XII. 17.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről szóló 379/2019. (XII. 10.) határozat módosításáról
387/2019. (XII. 17.)  megállapodás módosításáról 
388/2019. (XII. 17.)  a Bodajki Tó és környéke infrastrukturális felújítása című pályázat üzleti tervének jóváhagyásáról 
389/2019. (XII. 17.)  a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 azonosítószámú, "Bodajki Tó és környéke infrastrukturális felújítása" pályázat mélyépítési műszaki ellenőrének kiválasztásáról
390/2019. (XII. 17.)  „Bodajk Város Önkormányzat "Bodajki Tó és környéke infrastrukturális felújítása" című TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzés megindításáról
391/2019. (XII. 17.)  közbeszerzési ajánlattevőkről
392/2019. (XII. 17.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
393/2019. (XII. 17.)  a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
394/2019. (XII. 17.)  út tulajdoni jogának átadás átvételéről
395/2019. (XII. 17.)  adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jóváhagyásáról
396/2019. (XII. 17.)  egészségügyi dolgozók részére elkülönített parkolóhelyek kijelöléséről
397/2019. (XII. 17.)  a polgármester értékelésének alapját képező célok meghatározásáról
398/2019. (XII. 17.)  a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosító számú, "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
399/2019. (XII. 17.)  a 0216/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezésről szóló tájékoztatóró

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu