Telefon: 22/410-001

Bodajk

Közlemény adóslista közzétételéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Vállalkozásokat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 55/B. §-a szerint a jegyző, mint „önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti".
 
Tekintettel arra, hogy a fenti adók vonatkozásában az önkormányzatnak be nem fizetett adó, valamint a hozzá kapcsolódó bírság- és pótléktartozás évek óta meghaladja a 22 mFt-ot - az egyéb, törvény adta végrehajtási lehetőségek mellet -, az adóslistát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzéteszem az önkormányzat bevételeinek biztosítása érdekében, az adótartozásukat kifizetőkkel szembeni tisztelet megnyilvánulásaként.
 
Kérem, hogy az adótartozásokkal kapcsolatos egyedi ügyekben – személyesen vagy telefonon – keressék a polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőjét.
 
                                                                                                       dr. Nagy Gábor
                                                                                                             jegyző
 
 
vissza  ►
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu