Telefon: 22/410-001

Bodajk

Közlemény földhasználók, földtulajdonosok részére

 
Minden földhasználatot be kell jelenteni!
 
Módosultak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény valamint a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései, 2013. január 1-jével.
 
A továbbiakban a használt terület nagyságától függetlenül, minden használatot be kell jelenteni!
 
 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 2013. január 1-től hatályos módosítása alapján a földhasználati nyilvántartás kötelező tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi azonosító szám (személyi szám), gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám. A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett adatlapon kell megtenni.
 
Az adatlap a http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/foldhaszn_adatkozl_13.doc hivatkozásról letölthető.
 
Az adatlap kötelező használatával a földhasználók az azonosító adatközlési kötelezettségüknek 2013. március 30-ig tehetnek eleget a járási földhivatal felé. A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja maga után. Magánszemély földhasználóknak a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya mindkét oldala!), míg gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is csatolniuk kell.
 
A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban egyéb változás bejelentésére nem irányul. Az adatbejelentő lapon földrészlet használatát, illetve annak megszűnését bejelenteni nem lehet, az kizárólag a törvény által előírt azonosító bejelentésére szolgál.
 
Amennyiben a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területén is használ termőföldet, vagy minden földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot és a másolatot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba nyújtja be egy példányban, de ebben az esetben az adatlapon fel kell tüntetnie azon általa használt földrészleteket, melyek nem az adott járási földhivatal illetékességi területén fekszenek. Ily módon értesülhet a járási földhivatal arról, hogy a nyilvántartásba vétel után hivatalból meg kell keresnie a többi érintett járási földhivatalt az azonosító nyilvántartásba vétele végett.
 
Holczheim Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetője arra is felhívja a figyelmet, hogy 2013. január 1-jétől minden földhasználónak be kell jelentenie az általa használt termőföldet az illetékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes termőföld mennyiségétől. Ez a rendelkezés az 1 ha alatti, jellemzően zártkerti földrészletek használóira is vonatkozik. Abban az esetben is be kell jelenteni a földhasználatot, ha a tulajdonos saját maga használja a termőföldet.
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
2013. 01. 21
 
vissza  ►

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu