Telefon: 22/410-001

Bodajk

13/2010. (Xii. 16.) R.

(Xii. 16. R.)
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyzete ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. XII. 17-től.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a melléklet lép.
 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
Bodajk, 2010. december 16.
  
  Almádi István                                           Nagy Csilla
polgármester                                             aljegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. december 16.
                                                                                                                          Nagy Csilla
                                                                                                                             aljegyző
 
melléklet
melléklet a 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 
 
A települési szilárd hulladék kezelésének díjai 2011. január 1-jétől
 
Edénytípus                                                                    Díj
60 l-es ürítési díja                                                     169 Ft + ÁFA/ürítés
110 l-es ürítési díja                                                   251 Ft + ÁFA/ürítés
120 l-es ürítési díja                                                   275 Ft + ÁFA/ürítés
240 l-es ürítési díja                                                   549 Ft + ÁFA/ürítés
Tömblakás 1.100 l-es edény ürítési díja
heti 2x ürítéssel                                                      235 Ft + ÁFA/hét/lakás
Tömblakás 1.100 l-es edény bérleti díja
(10 db edény, 212 lakás)                                         182 Ft + ÁFA/hét/lakás
Hulladékszállítási zsák                                           240 Ft + ÁFA/ db (300 Ft/db)
 
Konténeres hulladékszállítás esetén egyedi szerződéskötés szükséges a szolgáltatóval.
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu