Telefon: 22/410-001

Bodajk

38/2009. (XII. 17.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
38/2009. (XII. 17.)
rendelete
 
a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló
24/2008. (XI. 27.) rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. január 4-től.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 24/2008. (XI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
 
 
2. §
 
Ez rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 4-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. december 16.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                               jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. december 17.
                                                                                                        dr. Nagy Gábor
                                                                                                             jegyző
 
 

 
melléklet
melléklet a 24/2008. (XI. 27.) rendelethez
 
A települési szilárd hulladék kezelésének díjai 2010-ben
 
Edénytípus Díj
   60 l-es ürítési díja
157 Ft + ÁFA/ürítés
   110 l-es ürítési díja
233 Ft + ÁFA/ürítés
   120 l-es ürítési díja
255 Ft + ÁFA/ürítés
   240 l-es ürítési díja
510 Ft + ÁFA/ürítés
   Tömblakás 1.100 l-es edény ürítési díja
  heti 2x ürítéssel
218 Ft + ÁFA/hét/lakás
   Tömblakás 1.100 l-es edény bérleti díja
  (10 db edény, 212 lakás)
176 Ft + ÁFA/hét/lakás
    Hulladékszállítási zsák
220 Ft + ÁFA/ db (275 Ft/db)
   4 m3-es konténer egyszeri ürítési díja
19.600 Ft + ÁFA/ürítés
   4 m3-es konténer bérleti díja
6.532 Ft + ÁFA/db/hó
 
 Konténeres hulladékszállítás esetén egyedi szerződéskötés szükséges a szolgáltatóval.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu