Telefon: 22/410-001

Bodajk

36/2009. (X. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
36/2009. (X. 28.)
rendelete
 
a közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
 Hatályon kívül helyezet ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2009. 10. 30-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A közművesítési hozzájárulásról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet a hatályba lépése időpontjára visszamenőlegesen hatályát veszti.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. október 28.
 
 
 
      Oszlánszki Zsolt                                            dr. Nagy Gábor
polgármester                                                      jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. október 28.
                                                                                                         dr. Nagy Gábor
                                                                                                               jegyző
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu