Telefon: 22/410-001

Bodajk

Tájékoztató

a mini bölcsődei ellátási díjakról
2022-08-17 15:28:36
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendeletében a mini bölcsődei ellátás megindulása okán 2022. szeptember 1. naptól kezdődően az alábbi díjakat határozta meg:
 
A mini bölcsődei ellátás térítési díja a következőkből áll: gondozási díj + étkezési térítési díj
 
A gondozási díj mértéke: 20 000 Ft/fő/hónap
Az étkezési térítési díj mértéke: nettó 510 Ft/fő/nap (bruttó 648 Ft/fő/nap)
 
Ezen díjak együttesen alkotják a mini bölcsőde intézményi térítési díját, melyből a személyre szóló kedvezmények és mentességek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megléte, nagycsaládos, tartós betegség, nevelt/gondozott gyermek, család 1 főre eső nettó jövedelmének mértéke) figyelembe vételével kerül megállapításra a végső, fizetendő ún. személyi térítési díj.
A személyi térítési díjból a gondozási díj minden tárgyhónapban - előre - fizetendő a gyermek hiányzása esetén is!
A személyi térítési díjból az étkezési térítési díj tárgyhónapot követően, a tényleges igénybevétel alapján fizetendő, tehát az igénybe nem vett napokra nem kerül felszámításra.
 
A mini bölcsődei ellátás igénybevételének egyéb feltételeiről, szabályairól bővebb tájékoztatás a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsődében személyesen, vagy az intézmény elérhetőségein igényelhető.
 
8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.
tel.: 22/581-050
email: bodajk@zengoovoda.t-online.hu
 
                                                                                                Wurczinger Lóránt
                                                                                                    polgármester
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu